Dětský dům

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Ostatní
Stav: Používaný
Adresa mapa
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 7.1'', 14° 25' 29.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Kysela Ludvík

Doplňující informace

Dům v nárožní poloze mezi třídou Na Příkopě a Havířskou ulicí, rozdělený na dvě stavby se samostatnými konstrukcemi, stojí na místě tří budov čp. 583, 392 a 581 z období baroka a klasicismu. Majitelé parcely, pojišťovna Praha a Penzijní ústav čs. peněžnictví, vypsali soutěž na novostavbu své kancelářské a obchodní budovy v roce 1925. Zvítězil v ní autor několika funkcionalistických budov v centru prahy Ludvík Kysela, a to s projektem, ve kterém spolu kontrastoval konstruktivistický charakter otevřeného parteru a 1. p. s kompaktními puristickými stěnami horních částí domu. V definitivním projektu z roku 1927, provedeném do roku 1929 firmami Václav Nekvasil a V. Hořejš, Kysela více využil prostorotvorných možností skeletové železobetonové konstrukce i v horních patrech a otevřel jejich vnitřní prostor do ulice i v horních patrech do ulice velkými tzv. Chicagskými okny. Dům prošel úpravami v letech 1930, 1935 ( vykladce, Max Gerstl), 1950 - 52 adaptace na Dětský dům, František Čubr. 1975, 1984 - 85 a 1990 - 91 (přestavba zadní fasády a střechy domu čp. 581, Projektový podnik Praha. Dům má racionálně uspořádanou dispozici ve tvaru L, do jejíhož vnitřního, částečně zkoseného kouta je na jihu vsunuta patrová dvorana s železobetonovou a skleněnou klenbou a s ochozem. (Shora tuto dvoranu kryje skleněná shedová střecha s ocelovou příhradovou konstrukcí). Železobetonový skelet dělí půdorys domu do tří, při HAvířské ulici do dvou traktů členěných dále příčkami. Další obchodní dvorana se nachází uprostřed dispozice při severním okraji domu čp. 583. Fasáda do třídy Na Příkopě je šestiosá, pětipatrová, další 6. a 7. patro s terasami a plochou střechou, stupňovitě ustupují dozadu. Nejvýraznější vodorovné členící prvky u ní představují průběžné, arkýřovitě vysunuté a na nároží zaoblené okno v 1. p. a průběžný balkon 2. p. s kovovým síťovým zábradlím. Patnáctiosá fasáda do Havířské má stejné architektonické členění. Fasády domu si uchovaly původní funkcionalistické detaily, jež se však v interiérech vyskytují už jen sporadicky. Dům vznikl s Kyselovými paláci Alfa a Baťa na Václavském náměstí. V porovnání s nimi je tuu zřetelnější autorova snaha o “konstruktivistický” výraz, jehož předstupně bychom mohli hledal v sullivanově obchodním domě Carson, Pirie a Scott v Chicagu a v bočních průčelích obchodního domu Samaritaine od Frantze Jourdaina v Paříži.

Časová osa

4/2022 Používaný

Dům slouží pro administrativu a pro obchodní účely . Vlastní je OLREDO spol. s r.o.. Pasáž byla v průběhu času zrušena.
2000 Prázdný

V období okolo roku 2000 byl dlouhodobě nepronajat.
1999 Stavební úpravy

V letech 1990 - 91 se upravuje zadní fasáda dle Projektového podniku Praha.
1984 Stavební úpravy

V letech 1984 - 85 jsou provedeny stavební úpravy.
1975 Stavební úpravy

Provedeny stavební úpravy
1950 Stavební úpravy

Po druhé světové válce byl dům přestavěn dle architekta Františka Čubra a v květnu 1950 je slavnostně otevřen Dětský dům.
1935 Stavební úpravy

Dům prochází stavební úpravou.
1935 Stavební úpravy

Jsou vyhotoveny výkladce od Maxe Gerstla.
1929 Vznik

Dům byl postaven ve stylu konstruktivismu v letech 1925–1929 jako Palác vzájemné pojišťovny Praha. Autorem projektu byl architekt Ludvík Kysela, který zvítězil v architektonické soutěži. Kromě pojišťovny v něm sídlily další obchody a byla zde kavárna. Výrazný je parter budovy s výkladci a vstupem do pasáže, která byla později zrušena. Uvnitř se rozkládá hala na výšku několika pater s ochozy. [1]
1927 Vznik

V definitivním projektu z roku 1927, provedeném do roku 1929 firmami Václav Nekvasil a V. Hořejš, Kysela více využil prostorotvorných možností skeletové železobetonové konstrukce i v horních patrech a otevřel jejich vnitřní prostor do ulice i v horních patrech do ulice velkými tzv. Chicagskými okny. Dům vznikl s Kyselovými paláci Alfa a Baťa na VN. V porovnání s nimi je tu zřetelnější snaha o “konstruktivistický” výraz, jehož předstupně bychom mohli hledal v Sullivanově obchodním domě Carson, Pirie a Scott v Chicagu a v bočních průčelích obchodního domu Samaritaine od od F. Jourdaina v Paříži.
1925 Vznik

Dům stojí na místě tří budov čp. 583, 392 a 581 z období baroka a klasicismu. Majitelé parcely, pojišťovna Praha a Penzijní ústav čs. peněžnictví, vypsali soutěž na novostavbu své kancelářské a obchodní budovy v roce 1925.

Náhled galerie

Články

Knihy

 
LUKEŠ Zdeněk, 2012. Praha moderní. Velký průvodce po architektuře 1900-1950.. Paseka
ISBN 978-80-7432-204-4
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty clar35 Spoluautoři: pe.zeman, Monika W. aktualizováno: 25. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.