Palác Lucerna

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Ostatní
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Štěpánská, Vodičkova 704
110 00 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 4' 53.1'', 14° 25' 31.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Palác Lucerna je na protáhlé parcele mezi ul. Vodičkovou a Štěpánskou. Stavba probíhala ve třech etapách, na první se podílel stav. J. Čámský v l.1907-11, druhou započal B. Koráb, na nějž navázal D. Hnídek. Spolupráce s firmou Skorkovský (zde působil i ing. S. Bechyně). Stavební práce pokračovaly i po smrti ing. Havla podle arch. J. Bezecného do r.1929. Na parcele byl nejprve rovnoběžně s ul. Vodičkovou situován sedmipodlažní trojtraktový dům propojený schodišťovým krčkem s rovnoběžnou dvoutraktovou budovou se sálem přes 3. a 4.nadzemní podlaží. Nejvýznamnějším prostorem se stal tzv. Velký sál, nad ním probíhá pasáž lemovaná jednotraktovým čtyřpodlažním a dvoutraktovým pětipodlažním křídlem. Na konci je sedmipodlažní dvoutraktová budova rovnoběžná se Štěpánskou ul. V posledním podlaží jsou ateliéry se zkosenými prosklenými částmi. Pasáž s prosklenou sedlovou konstrukcí z oceli r.1946 nahrazenou sklobetonovým stropem. Ploché střechy při Štěpánské ul. a přilehlých dvorních křídel tvoří členité pochozí terasy s prolamovaným zábradlím a schodišti. Dům propojen pasáží, ve 20.l.20.st. propojen s pasážemi sousedních objektů. Hl. průčelí do Vodičkovy ul. bylo s výjimkou parteru navrženo jako symetrické osmiosé, členěné po stranách průběžnými arkýři a balkony. Jednoduchá atika má uprostřed tympanon. Sedlovou střechu prolamují ateliérová okna. Dekorativní sochařskou a štukatérskou výzdobu prováděl V. Prokop, předpokládá se i arch. O. Polívka. Na secesní dekor. fasády navazuje jemný filigrán kovových rámů výkladců v pasáži. Ten přechází směrem do nitra budovy postupně v plastičtější barokizující formy ve štuku, které se uplatňují zejména na schodišti ve střední části a v interiérech biografu, Velkého sálu a Mramorového sálu. Sedmiosé průčelí do Štěpánské ul. odráží dobu vzniku, odstup od 1.etapy způsobil zjednodušení a zvýraznění konstrukce na úkor dekoru. Pro zachování jednoty celku byla fasáda obdobně plasticky prolamována arkýři a balkony. Velkoplošná okna v mezaninu a výkladce v přízemí včetně osového vstupu do pasáže dotvořily celek. Nad vstupem je sklobetonová markýza se zavěšenou lucernou. Při stavbě byly využity moderní železobetonové konstrukce. Lucerna je unikátním příkladem polyfunkčního paláce s kontinuálním využitím celospolečenského významu. [1]

Časová osa

2021 Stavební úpravy

Nadzemní část budovy ve Vodičkově ulici je zcela vyklizena kvůli probíhající rekonstrukci.
2017 Stavební úpravy

Od r. 2017 probíhá postupná rekonstrukce Lucerny.
1999 Používaný

Dagmar Havlová, manželka Ivana Havla, koupila od společnosti C.H.R. podíl v Lucerně za 145 milionů korun, čímž se palác vrátil do rodiny Havlů.
1997 Používaný

V roce 1997 prodal Václav Havel svůj podíl v Paláci Lucerna za 200 milionů korun společnosti C.H.R., dceřiné společnosti Chemapolu.
1991 Používaný

Palác Lucerna vrácen rodině Havlových.
1988 Používaný

Konstatován katastrofální stav inženýrských sítí, fasády i celé konstrukce zastřešení pasáže.
1952 Používaný

Palác Lucerna znárodněn.
1936 Stavební úpravy

Poslední velká přestavba v Lucerně.
1920 Stavební úpravy

Dokončena třetí etapa výstavby paláce - palác Štěpánská. V této etapě stavby byl Havlovým partnerem při stavbě Dobroslav Bezectný a na statistických výpočtech pozdější akademik Stanislav Bechyně. V průběhu této etapy byla napojena pasáž Lucerna na pasáž Rokoko a zejména byl vystavěn Velký sál.
1914 Stavební úpravy

Započata třetí etapa stavby, která velmi utrpěla započetím války a protáhla se až do roku 1920.
1913 Stavební úpravy

Začala druhá etapa výstavby paláce - stavitel Havel zakoupil Aehrenthalovu zahradu a dům do Štepánské ulice čp. 628-II. Během této etapy byla přistavěna část biografu, původně projektované hlavní schodiště a foyer kina byl rozšířen a získal výhled do pasáže.
1909 Vznik

Palác Lucerna si roku 1905 vysnil projektant a stavitel Vácslav Havel, muž původem ze skromných poměrů staré pražské rodiny. Protože inženýrský titul mu byl přiznán až roku 1917, jeho projekty dozoroval stavitel Josef Čámský. Přípravné práce začaly roku 1906, stavební povolení vydal magistrát královského hlavního města Prahy 16. září 1907. Ačkoliv stavba skončila roku 1911, už v roce 1909 bylo povoleno užívat části budovy, včetně kinosálu. Poté, roku 1913, se budova začala rozšiřovat až do dokončení v roce 1921. [2]

Náhled galerie

Články

8. prosince 2021
Palác Lucerna | Radomír Kočí | Realitní makléř Praha

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty clar35 Spoluautoři: Monika W. aktualizováno: 15. října 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.