Mottlův dům čp.761

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Bytový dům
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Jungmannovo náměstí 761
110 00 Praha
Hlavní město Praha
50° 4' 59.3'', 14° 25' 19.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: IDEE s.r.o. (IČ 27627977) (katastr)
Majitel komunikuje
Architekt: Mottl Karel

Doplňující informace

Pětipatrový nájemní dům s mansard. střechou uzavírá "špalíček" domů mezi Jungmann.nám a třídou 28. října. Pozoruhodný je zejm. zaoblený hl. vstup, seces. detaily v interieru. Dům je podsklepený, čtyřpatrový, včetně půdního patra pětipatrový, kryjí ho mansardové střechy. Skládá se ze tří dvoutraktových křídel obepínajících podkovovité schodiště a velký světlík. Konstrukci má ve spodních částech pilířovou, využívající železných nosičů, v horních patrech je zděný. Pohledově exponovaná fasáda do Národní tř. je v podstatě tříosá, flankovaná v úrovni 2.-4. p. okrouhlými arkýři s kupolkami. Člení ji římsy a balkony v prostřední ose 2. a 4. p. Do středu mansardové střechy architekt vetknul věžovitý pavilon s kupolovitou střechou. Spodní část fasády prošla purizací, pod arkýři a balkóny ji zdobí secesní listoví, římsu nad 3. p. a střešní pavilon dekorují secesní věnce. Fasáda do Jungmannova náměstí má šířku šesti okenních os. V pásmu druhé levé osy z ní nepatrně vystupuje risalit s hl. vchodem do domu ve tvaru stlačeného oválu. V úrovni 3. a 4. p. člení risalit balkóny, nahoře ho korunuje secesně formovaný štít s datem 1906. V kovové mříži dřevěných vstupních dveří čteme monogramy majitele a architekta: KM a VM (Vendelín Mottl). V dlažbě a klenbě vestibulu se zachovala secesní ornamentika, pův. secesní tvary zůstaly i na pendlových dveřích před schodištěm a na zábradlí schodiště. Fasáda do tř. 28. října má analogické, jen poněkud bohatší členění než odvrácená fasáda do Jungmannova nám. Jednoduchá a sdružená okna jí dávají šířku čtyř os. Do pilíře mezi okny 4. p. vložil architekt niku s portrétní bustou majitele(?) domu hledícího do Národní třídy. [1] Karel Mottl - architekt a stavitel, nar. 1875 v Praze studoval pozemní stavitelství na české technice v Praze. Podle jeho projektů byly na NMP postaveny domy čp. 1006/II v Hybernské ul. (1903-4) a dům Vendelína Mottla čp. 761/II v nároží Jungmannova nám. a dnešní ul. 28.října (1905-6), oba velmi kvalitně řešené ve sloučení novobarokního a secesního stylu. Podílel se údajně rovněž na realizaci budovy zpěváckého spolku Hlahol podle projektu Josefa Fanty. Zdá se, že později zanechal projekční i stavební činnosti a soustředil se na pedagogické působení profesora průmyslové školy.(zdroj: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, kolektiv a Pavel Vlček)

 

Dům uzavírá na západě “špalíček” mezi Jungmannovým náměstí a třídou 28. říjma. Svým západním průčelím se obrací i do národní třídy. Na místě staršího objektu s méně pravidelným půdorysem jej v letech 1905 - 06 postavil Karel Mottl pro Vendelína Mottla, majitele významného pražského textilního podniku. Objekt prošel úpravami v letech 1908 a 1913 (K. Mottl točitá schodiště v obchodech), 1910 a 1913 (Josef Limax, úpravy příček), 1926 (Stivo Vacek úprava obchodu), 1927 - 28 (Karel Tymich, výkladec a obchod firmy “Instrumenta”), 1932, 1944, 1953 (Josef Hesoun, úprava podloubí a výkladců, 1957 (Alois Brož, úprava obchodů), 1968, 1983 (J. Fejgl, krejčovské dílny), 1986 - 87, 1993.

Dům je podsklepený, čtyřpatrový, včetně půdního patra pětipatrový, kryjí ho mansardové střechy. Skládá se ze tří dvoutraktových křídel obepínající podkovovité schodiště a velký světlík. Konstrukci má ve spodních částech pilířovou, využívající železných nosičů, v horních patrech je zděný. Pohledově exponovaná fasáda do Národní třídy je v podstatě tříosá, flankovaná v úrovni 2. - 4.. p. okrouhlými arkýři s kupolkami. Člení ji římsy a balkony v prostřední ose 2. a 4. patra. Do středu mansardové střechy architekt vetknul věžovitý pavilon s kupolovitou střechou. Spodní část fasády prošla purizací, pod arkýři a balkony ji zdobí secesní listoví, římsu na p.p. a střešní pavilon dekorují secesní věnce. Fasáda do Jungmannova náměstí má šířku šesti okenních os. V pásmu druhé levé osy z ní nepatrně vystupuje rizalit s hlavním vchodem do domu ve tvaru stlačeného oválu, do kterého architekt zakomponoval sloupkovou edikulu. V úrovni 3. a 4. patra člení rizalit balkony, nahoře ho korunuje secesně formovaný štít s datem 1906. V kovové mříži dřevěných vstupních dveří čteme monogramy stavitele a architekta VM a KM. V dlažbě a klenbě vestibulu za vchodem do domu se zachovala secesní ornamentika, původní secesní tvary zůstaly i na pendlových dveřích před schodištěm a na zábradlí schodiště. Fasáda do třídy 28. října má analogické , jen poněkud bohatší členění než odvrácená strana do Jungmannova náměstí. Jednoduchá a sdružená okna jí dávají šířku čtyř os. Do pilíře mezi okny 4.p. vložil architekt niku s portrétní bustou (nejspíše) majitele domu hledícího do Národní třídy. Dům, učinkující jako dominanta východního ústí Národní třídy představuje pokus zmodernizovat zastaralý novobarokní koncept secesním detailem “ v lehkém moderním slohu” jak sám Mottl charakterizoval svůj záměr v časopisu Architektonický obzor. Za jeho nejcennější část lze pokládat secesně ztvárněný hlavní vchod. Zanedbatelná není ani účast významných funkcionalistických architektů (Vacek, Hesoun, Tymich) na úpravách obchodů. 

Časová osa

2/2019 Používaný

Na sklonku loňského roku byla dokončena tříletá rekonstrukce cenného činžovního domu čp. 761 na Jungmannově náměstí. Vnější vzhled získal svou původní podobu s důrazem zejména na dodržení všech historických barevných odstínů. Jeho využití vychází z původní funkce, přízemní obchodní jednotky jsou provozně propojeny s prostory ve druhém nadzemním podlaží a v suterénu. O patro výš vznikly kanceláře a poslední tři patra jsou upravena k bydlení. [2]
7/2017 Stavební úpravy

Začala rekonstrukce dlouhodobě prázdného objektu.
2016 Prázdný

Majitelem dlouhodobě prázdného domu je společnost Idee s.r.o. - společníkem je spol. Generali.
1986 Stavební úpravy

Další úpravy v letech 1986 - 87 a 1993.
1986 Stavební úpravy

Další úpravy v letech 1986 - 87 a 1993.
1983 Stavební úpravy

J. Fejgl upravuje krejčovské dílny.
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958 [1]
1957 Stavební úpravy

Alois Brož upravuje interiér obchodu.
1953 Stavební úpravy

Josef Hesoun upravuje podloubí a výkladce.
1932 Stavební úpravy

Další stavební úpravy následují v letech 1932, 1944.
1927 Stavební úpravy

Karel Tymich upravuje výkladec a obchod firmy “Instrumenta”
1926 Stavební úpravy

V roce 1926 Stivo Vacek upravuje interiér obchodu.
1910 Stavební úpravy

V letech 1910 a 1913 se upravují vnitřní dispozice objektu - příčky. Autorem projektu je Josef Limax,
1908 Stavební úpravy

Objekt za dobu své existence prošel několika úpravami. V roce 1908 a 1913 jej upravil sám architekt Karel Mottl, když instaloval do interiérů obchodů točitá schodiště propojující patra. Poté následovaly další úpravy týkající se zejména modernizace obchodních prostor. Zajímavé obchodní prostory měl i původním nárožní dům U Zlatého věnce, který stál na tomto místě, kde se nacházelo proslulé kloboučnictví a také prodejna pohlednic a alb, nejen z našich krajů, ale z celého světa.
1905 Vznik

Novobarokní nájemní a obchodní dům se secesními prvky byl postaven v letech 1905 – 06 Karlem Mottlem, který byl architektem i stavitelem v jedné osobě. Dům vznikl pro svého bratra, podnikatele Vendelína Mottla, který byl majitelem textilního podniku. Na tuto skutečnost upozorňují například na mříži vstupních dveří monogramy obou bratrů a také ve štukatuře korunní římsy. Kromě obchodů zde sídlila také Ústřední banka českých spořitelen a České grafická unie, která sdružovala pod svou záštitu několik největších pražských tiskáren.

Články

6. února 2019
PROPAMÁTKY
[2]
16. srpna 2016
Prázdné domy zaplavují Prahu. Projděte se po nejhorších běsech

Knihy

Externí galerie (foto / video)

3. květen 2016
Autor externí galerie: Rendy

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
IDEE s.r.o.

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman, Spirala, Monika W. aktualizováno: 26. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.