Zámek Litenčice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
Adresa mapa
Litenčice 1
76813 Litenčice
Kroměříž
49° 12' 5.8'', 17° 12' 22.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Hlavní budova (tzv. "Velký Zámek") je čtyřkřídlá, má přibližně čtvercový půdorys a v jejím středu je malé nádvoří. Křídla jsou dvoupatrová, se sedlovými střechami, nároží na severní straně mají podobu nakoso postavených věžiček. Hlavní průčelí obrácené na východ je sedmiosé, středový rizalit má nad vchodem balkónový podjezd a je zakončen polokruhovým tympanonem. Rizalit je i ve středu bočního severního průčelí. Na východní straně tvoří budovy předzámčí rozsáhlé vstupní nádvoří s kašnou. Severní křídlo ("Malý Zámek") je patrová budova, bývala v ní konírna a byty pro úředníky. Jižní křídlo předzámčí navazuje na hlavní budovu zámku, bývala v něm zámecká knihovna a věž se zámeckou kaplí. Na východě je vstupní nádvoří uzavřeno mřížovým oplocením s branou. Na jihozápad od hlavní budovy je ve svažitém terénu přírodně krajinářský park. [2]

Časová osa

2021 Stavební úpravy

V roce 2021 se opravovala fasáda jižní strany hlavní budovy. Na opravu přispělo Ministerstvo kultury ČR přes dotační program obci s rozšířenou působností Kroměříž částkou ve výši 230.000 Kč. V roce 2021 se také obnovovala tři okna ve velkém sále hlavní budovy Zámku v Litenčicích. Tyto tři okna jsou rozměrově největší na zdejším zámku. Výrobu oken prováděla firma INSTA euro z Ivanovic na Hané. Jejich dokonalá práce se dřevem se odrazila v nádherném zpracování rozměrných oken. Na obnovu těchto tří oken ve velkém sále přispěl Zlínský kraj částkou ve výši 200.000 Kč z fondu Zlinského kraje. [3]
2020 Stavební úpravy

V roce 2020 se pokračovalo v opravě fasády na zámku v Litenčicích. Na hlavní budově se opravila strana západního křídla, která navazuje na zámecký park a dále jižní strana jižního křídla budov předzámčí. Na opravu přispělo Ministerstvo kultury ČR přes dotační program obci s rozšířenou působností Kroměříž částkou ve výši 385.000,- Kč. [3]
2019 Stavební úpravy

V roce 2019 započala dlouho očekávaná rekonstrukce fásády zámku v Litenčicích. v I.etapě se opravila část hlavní budovy a jižního křídlo ze strany nádvoří. Na opravu přispělo Ministerstvo kultury ČR částkou ve výši 265.000,- Kč přes dotační program obcí s rozšířenou působností. [3]
2018 Stavební úpravy

V roce 2018 přispěl Zlínský kraj částkou ve výši 100.000,- Kč z fondu Zlinského kraje na rekonstrukci zámku v Litenčicích. V roce 2018 přispělo i ministerstvo kultury ČR částkou 270.000,- Kč z dotačního programu přes obec s rozšířenou působností. Dotace byly v roce 2018 použity na opravu oken z jižní strany a severní strany zámku ve 2np a 3np. Od roku 2007 se již vyměnilo přes 96 ks oken a je potřeba v této obnově pokračovat. Konkrétně v roce 2018 se vyměnilo 13 ks oken v souladu se Závazným stanoviskem. [3]
2017 Stavební úpravy

V roce 2017 proběhla další etepa rekonstrukce zámku. Na opravu byly použity dotace z Fondu kultury Zlínského kraje a dotace od Ministerstva kultury ČR přes obec s rozšířenou působností Kroměříž. Dotace byly v roce 2017 použity na opravu oken ve vnitřním nádvoří (atriu) Zámku v Litenčicích. [3]
2016 Stavební úpravy

I v roce 2016 proběhla další etapa rekonstrukce Zámku Litenčice. Celkem bylo zrekonstruováno 7 ks oken v 2. n.p. západního křídla , 4 okna v jižním křídle hlavní budovy a 1 okno ve spojovacím výklenku mezi hlavní budovou a baroním křídlem s kaplí. Rekonstrukce probíhala v součinnosti s odborníky z památkové péče a byl využit dotační titul z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Objem dotace pro rok 2016 byla stanoven ve výši 270.000,- Kč. [3]
1993 Stavební úpravy

Po roce 1993 byl majetek rodu Podstatzkých navrácen v restituci. Areál zámku začal procházet rozsáhlou rekonstrukcí. [3]
1948 Prázdný

Podstatští-Thonsernové drželi Litenčické panství až do r. 1948. V roce 1948 přešel majetek do rukou státu a zámek byl značně zdevastován. [3] V zámku bylo umístěno odborné zemědělské učiliště a v 60. letech 20. století depozitář Technického muzea v Brně. [2]
1713 Používaný

V r. 1713 získal Litenčice a Chvalnov František Vilém z Thonsernu, po němž je zdědil poslední potomek rodu František Josef Thonsern (1701-1778), který měl značné vědomosti z oboru mechaniky. Ten odkázal panství Františku Maxmiliánu Podstatskému, synu manželčiny sestry, s podmínkou, že nový dědic přijme přídomek "z Thonsernu". Byli pohřbíváni v kapli, kterou dali ke kostelu v r. 1742 přistavět Thonsernové. V poslední třetině 18. století přestavěl František Podstatský z popudu své manželky zámecký interiér a vybudoval nové hlavní průčelí se vznosným schodištěm. [3]
1667 Stavební úpravy

V 17. století se zde vystřídala řada držitelů, mezi nimi i ostřihomský arcibiskup Petr Pazmány z Panasu. Za něho byl objekt pozdně středověké tvrze přebudován v barokní zámek, jehož stavba skončila v r. 1667; Zámek měl podobu jednopatrové budovy s bohatým portálem, s částí sálů zdobených štukami a zámeckým parkem z r. 1667. [3]
1618 Používaný

V roce 1618 koupila zboží vdova po Oldřichu z Kounic (1569–1617) Ludmila, rozená z Roupova. [2]
1509 Používaný

V letech 1437–1509 patřila tvrz pánům ze Zástřizl, v letech 1509–1554 ji drželi Kropáčové z Nevědomí. [2]
1437 Vznik

Tvrz v Litenčicích se uvádí poprvé teprve v roce 1437, kdy ji postoupil Pavlík z Pržného Arklebu z Kunkovic a Zástřizl. [1]

Náhled galerie

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Katalog společností

2. prosince 2021
Insta Euro s.r.o. - výroba dřevěných oken
profil
E-mail: i.filip@instaeuro.cz
Telefon: 603 815 032

Výroba dřevěných oken

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 2. prosince 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.