Pivovar Uherský Ostroh

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
- Pivovar
Stav: Prázdný
Adresa mapa
Komenského 192
687 24 Uherský Ostroh
Uherské Hradiště
48° 59' 12.5'', 17° 23' 28.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2022 Prázdný

K roku 2022 je pivovar prázdný.
2014 Prázdný

Majitelem objektu je firma Eurotec, která v roce 2014 získala po několika letech stavební povolení na celkovou regeneraci areálu. Budovy byly zbaveny omítek, byly prakticky bez strojního vybavení. Část stropů v mezipatrech byla v havarijním stavu. V původním záměru investora se uvádí, že chce vybudovat na místě rezidentní bytové jednotky pro management a propojit areál se sousedním zámkem a obecním úřadem. V roce 2014 firma uvažovala i o zřízení minipivovaru. [1]
2000 Prázdný

V roce 2000 byl pivovar uzavřen. [1]
1996 Používaný

Firma W.E.E.T., s. r. o., Staré Město převzala pivovar k 1. červnu 1996 a brzy po ní společnost Koželužna, spol. s r. o., Otrokovice. Ta začala spravovat podnik pod novým názvem – Pivovar Ostrožan, s. r. o. Produkce do roku 1990 – téměř 50 tisíc hektolitrů – klesla na pouhé 2 000 hektolitrů piva ročně. [1]
1992 Používaný

V roce 1992 byl provoz součástí závodu v Jarošově. Ostrožskou desítku a dvanáctku, nejlevnější pivo v kraji, dostávali jeho odběratelé v lahvích i sudech. [1]
1991 Používaný

Po rozpadu národního podniku Jihomoravské pivovary Brno, po roce 1991, začal ostrožský pivovar měnit majitele. [1]
1989 Používaný

Rušení pivovarů, k nimž došlo po roce 1989, ostrožský pivovar ustál již jen na přechodnou dobu. [1]
1949 Používaný

Výměrem ministerstva výživy z 19. ledna 1949 byla národní správa u Rolnického akciového pivovaru a sladovny zrušena a podnik převzaly Slovácké pivovary Jarošov, později národní podnik Jihomoravské pivovary v Brně. [1]
1945 Používaný

Po válce byla ve smyslu dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května 1945 na Rolnický akciový pivovar a sladovnu v Uherském Ostrohu dosazena národní správa. [1]
1938 Prázdný

V době 2. světové války pivovar utrpěl značné škody a výroba se na čas zastavila. [1]
1933 Stavební úpravy

Pivovar byl roku 1933 zmodernizován za dvojím účelem. Za prvé se přistavěly místnosti nové – pro umývání sudů a lahví, stáčírnu a sklad piva. Za druhé došlo k přestavbě dosavadních místností tím, že se zřídily nové sklepy pro sudy piva, nová kvasírna, chladicí štok pro pivo a schodiště od přízemí až po štok. Z dosavadní chladírny byla zřízena místnost pro chladicí aparát. Stavbu provedl stavitel Otokar Jedlička z Uherského Hradiště. [1]
1921 Používaný

K prodeji došlo v roce 1921 za 450 000 korun, za stroje a nářadí bylo zaplaceno dalších 200 000 korun. [1]
1919 Používaný

V roce 1919 byl nájem opět 1,60 korun z 1 hl. Mezitím se projednávala otázka koupě pivovaru. [1]
1918 Používaný

Za rok 1918, kdy se opět vařilo, činil nájem 6 600 korun. [1]
1917 Používaný

Za 1. světové války se platil nájem z 1 hl uvařeného piva 1,60 korun, a když se roku 1917 pro nedostatek všech potřeb nevařilo (měděná pánev byla zabrána a odvezena k válečným účelům), byl nájem snížen na pouhých 1 000 korun jako nájem ze sladovny. [1]
1903 Používaný

Snižující se výroba piva a sladu vedla majitele roku 1903 k předání panského pivovaru Rolnické akciové společnosti pivovarní a sladovní v Uherském Ostrohu, která se utvořila za účelem jeho převzetí do nájmu. První schůze správní rady se konala 28. 8.1903. Majitel panství, kníže Jan z Lichtenštejna, přenechal společnosti pivovar se sklepy na Předměstí za roční nájem 12 000 korun. Pivovar byl převzat dne 1. prosince 1903 a s ním šest hostinců ve městě a na předměstí a šest hostinců v sousedních obcích. [1]
1900 Používaný

Jonas Lamberg po čtyřiceti letech nájem vypověděl a odstěhoval se do Vídně. [1]
1860 Používaný

Od šedesátých let 19. století si jej pronajímá ostrožský židovský podnikatel Jonas Lamberg. [1]
1845 Používaný

V důsledku ekonomických proměn po roce 1848 se Lichtenštejnové uchýlili k pronájmu svých polností i podniků. Tak je od roku 1845 jako nájemce pivovaru uveden Winter Löbl. [1]
1843 Používaný

K roku 1843 se vyprodukovalo 800 věder piva, k čemuž se spotřebovalo 1 600 měřic ječmene, 5 centů chmele a 128 sáhů dřeva. [1]
1608 Používaný

V pivovaře se po jeho vzniku vařilo až 50 várek ročně a pivo odebíraly vesnice náležející k panství Ostroh a Louka. Pivo se čepovalo také v panské pivnici. Existují také zápisy o velké chmelnici na panství. Z 50 várek vystavovaných po 22 bečkách roku 1592 činil v letech 1608–1610 výstav v průměru 97 sudů. [1]
1592 Vznik

Nejstarší zmínka o vaření piva v městě Ostrově se vztahuje k městskému pivovaru. Ten si ostrožští měšťané postavili snad kolem poloviny 15. století na základě práva vařit a prodávat pivo, uděleného městu Ostrovu císařem Zikmundem roku 1435. Stával na místě domků v sousedství bývalé obecní lázně. Šlechta v Ostrohu vařila pivo od 16. století, kdy si nechala postavit pivovar na břehu Moravy, čímž město časem přišlo o svůj pivovar městský a městská pokladna o tučný příjem. Pivovar používá datum založení 1592, což je datace z urbáře. Letopočet je i na hvozdu sladovny. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1622 - 1921
Rod Lichtenštejnové
profil

Mapa

Autor karty mar48 Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 7. ledna 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.