Roubenka Soudná 5 - Jičín

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
- Roubenka
Stav: Zaniklý
památkový katalog
Adresa mapa
Jičín 5
506 01 Jičín – Soudná
Jičín
50° 26' 39.3'', 15° 22' 7.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Přízemní roubený dům obdélného půdorysu krytý sedlovou střechou s lomenicí. V zahradě dochovaná roubená studna s rumpálem. Okna jsou šestitabulková, střecha kryta lepenkou. Roubený přízemní objekt malé zemědělské usedlosti, doklad charakteru tradiční zástavby jižního Podkrkonoší a Českého ráje. [1]. Dům má trojdílnou dispozici komorového typu s navazujícím roubeným chlévem přístupným ze dvora. Dřevěné stěny domu z hraněných trámů jsou srubeny tesařskými spoji v obytné části "na zámek" a v hospodářské části "na rybinu". Zápraží vyskládané z pískovcových kamenů je kryto přesahem sedlové střechy. Střední komunikační část domu vyplňuje síň s hliněnou podlahou, v jejíž zadní části se dochovala otevřená černá kuchyně. Po levé straně síně se nachází hlavní obytná místnost, světnice, s kompletní výbavou otopného zařízení, sestávajícího z chlebové pece obsluhované z černé kuchyně a mladšího kachlového sporáku s troubovým nástavcem a plotnou z rybinových plátů. Strop světnice je povalový s vymazávanými spárami, podlaha prkenná.Ze síně vedou schody do sklepa a do krovu. Vpravo od síně je komora. Okna domu v trámkových zárubních s profilovanými masivními parapety jsou pouze jednoduchá, vnitřní, většinou šestitabulková, dovnitř otevíraná. Krov je ve větší míře novodobý, cca z poslední čtvrtiny 20. století. V té době byla došková krytina nahrazena asfaltovou lepenkou pokládanou svisle v pásech na dřevěné bednění. Přední štít zcela chybí, zadní s dvojicí malých větracích okének je pobit svisle kladenými prkny se spárami krytými lištami. K areálu domu patří stodola a rumpál. V současné době je dům v havarijním stavu, má otevřené podkroví, do něhož dlouhodobě zatéká, do roubené konstrukce, do konstrukce povalového stropu a do světnice. Trámkové zárubně okenních otvorů jsou deformované, destruované nebo i chybí. Stanovisko dále vyjadřuje obavu z ohrožení statiky celé budovy. (z popisu v rozhodnutí o zrušení památkové ochrany MK ČR z 28.6.2017).

Časová osa

11/2022 Zaniklý

Pozemek koupila firma Výhodný Software s.r.o. a roubenku nechala zbourat.
10/2020 Prázdný

Dům vyměnil majitele, ale chátrá stále dál. Je ve velmi špatném stavu.
11/2017 Prázdný

Od 3.11.2017 již není památkově chráněno.
7/2017 Na prodej

Roubená chaloupka s pozemkem 5 589 m² u silnice z Jičína do Valdic je nabízená k prodeji za 4 480 000 Kč - idealnet.cz
6/2017 Prázdný

Dne 28.6.2017 bylo rozhodnuto o zrušení prohlášení za kulturní památku. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 18.7.2017. Od tohoto data dům již není památkově chráněn.
12/2013 Prázdný

Technický stav roubeného domu je velmi špatný. Objekt neobydlen, do interiéru zatéká, chybí bednění jednoho štítu. Dožívající roubení včetně vymazávek, vlivem zatékání poškozen krov a stropy. Havarijní stav. [1]
1964 Používaný

Dům je 6. 2. 1964 zapsán na seznam památkově chráněných staveb.
5/1958 Používaný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 6. 2. 1964.
1848 Používaný

Půdorys domu je zachycen v mapách stabilního katastru - a to žlutou barvou, kterou se značily dřevostavby.
1785 Vznik

Dřevěný roubený venkovský dům, jehož původ se datuje do 80. let 18. století. Jde o jeden z tehdy postavených devíti domů, tzv. raabizační osady Soudná, jako jediný se dochoval ve značně autentické podobě. (popis v rozhodnutí o zrušení památkové ochrany MK ČR z 28.6.2017).

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Rendy, pe.zeman, Monika W. aktualizováno: 16. listopadu 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.