Řadový RD Dělostřelecká čp. 34

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Rodinný dům
Stav: Používaný
Adresa mapa
Dělostřelecká 349/34
16200 Praha 616
Hlavní město Praha
50° 5' 46.9'', 14° 22' 48.9''
Osoby spjaté s nemovitostí

Doplňující informace

V řešení přihlížel architekt hlavně k tomu, aby domky byly skutečně rodinné. Tedy aby každá rodina měla ,,svůj domek se zahrádkou a celým příslušenstvím'' . Docílit se toho podařilo i za cenu úspor na stavebním základu. Jedno- až čtyřpokojové byty totiž soustředil do domků ve skupinách o 2. 4, 6 a 8 domcích'', rozvržených tak, aby všechny typy měly ,,vždy hlavní obytné místnosti na sluneční straně''. Freiwald byl zásadně proti kopírování stále stejných, již existujících typů. Obával se - a právem - určité fádnosti. Šlo mu o ,,malebnou rozmanitost''. Proto svou část navrhl v duchu doznívající moderny balancující na pomezí kubismu a nového klasicismu, inspirované anglickým domácím obrozením -domestic revivalem. Jedná se o fronty domů v ulicích Klidná čp. 288–299 a 337–340, Dělostřelecká čp. 264–271 a 341–350. [3]

Do jednotného celku spojená skupina čtyř jednopatrových domů v celkovém rozpětí osmi os, obě krajní, půdorysně zasunuté osy obsahují závětří, druhá a sedmá osa tvoří rizality, završené ostrými trojuhelnými štíty, jejich přízemí vystupuje polygonálním arkýřem nesoucím v patře balkon. Čtvrtá a pátá osa jsou v přízemí spojeny plochým portikem s domovními vchody, patro těchto os je prohloubeno lodžiemi. V detailní úpravě fasády se uplatňuje kontrast hrubé omítky a světlého režného zdiva, užitého na většině členících prvků, projevujících výrazně kubistickou inspiraci (okna rámují tupoúhlé břitové polopilíře. nálevkovité rámování okrouhlých výřezů v balkonových parapetech, šikmo podseknuté římsy či překlad portiku). Trámové členění štítů na způsob hrázděného zdiva se hlásí ke vzorům anglické architektury ve stylu cottage. Prvky popsaného členění se opakují i na boční a zadní fasádě. Význačným motivem domovních dveří jsou zasklené oválné výřezy s vloženým tříramenným kříže,. Kruhová varianta tohoto vzoru se zachovala v mřížových brankách některých domů.

Časová osa

2022 Používaný

Řadový dům slouží k bydlení.
1919 Vznik

V roce 1919 navrhli Jindřich Freiwald a Josef Paroubek řadové domy pro vilovou kolonii Ořechovka, jednalo se o fronty domů v ulicích Klidná čp. 288–299 a 337–340, Dělostřelecká čp. 264–271 a 341–350. [1] Ministerstvo veřejných prací vypsalo soutěž na zastavovací plán. Kromě dalších architektů se jich zúčastnil i Jindřich Freiwald. Jeho úkolem bylo vybudovat severní část kolonie mezi současnými ulicemi Klidnou a Dělostřeleckou. Domy, ovlivněné kubismem dle projektu z dubna 1920 byly dokončeny téhož roku. Ve vile bydlel skladatel Rudolf Vohanka.

Články

Knihy

 
Dalibor Pix a kol., 2017. Umělecké památky Prahy (2017; Dalibor Pix a kol.). Nakladatelství Akademia, 1. vydání
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 24. ledna 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.