Kostel sv. Vavřince - Luka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

36452 Verušičky - Luka
Karlovy Vary
50° 9' 21.0'', 13° 9' 1.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Římskokatolická farnost Žlutice (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zděný omítnutý jednolodní orientovaný kostel. Obdélná loď a trojboce uzavřené kněžiště, při jižní straně kněžiště věž, po římsu čtyřboká, od římsy výše osmiboká, zakončená helmicí s lucernou. Průčelí hladké, nečleněné, okna obdélná, v kamenných rámech. V jižní zdi lodi pravoúhlý portál v kamenném ostění s okrajovou lištou s uchy a kapkami. Krytina lodi eternitová, kněžiště plechová, na věži šindelová. [3]. Kostel není využíván k bohoslužbám. Na stavu kostela se podepsala dlouhá léta působící vlhkost. Došlo k poškození vnější omítky a k pronikání vlhkosti do interiéru a krovu kostela. Po opravě střešní krytiny a krovu by se celkový stav mohl stabilizovat, nebo i zlepšovat po vyschnutí dlouhá léta navlhlých zdí, omítek apod. Bohužel vlhkost pronikající střechou porušila malby na dřevěném neckovitém stropu. Malá část malby již prošla renovací, plánovaná je renovace celé malby. [1]

Časová osa

2013 Stavební úpravy

V roce 2013 půjde na opravu střechy kostela příspěvek ve výši 100.000,- Kč z dotačních programů Karlovarského kraje. [2]
2012 Stavební úpravy

V roce 2012 byla na zdejší faru kriminální policií vrácena socha sv. Rocha, odcizená z kostela v roce 1991. Plastika byla zakoupena na aukci v Německu. V současnosti probíhá postupná rekonstrukce kostela. Kostel i pozemek pod ním patří církvi. [2]. Byla vyměněna střešní krytina věže a proběhla další oprava krovu, kříže na věži a hromosvodu. [1]
2011 Stavební úpravy

V roce 2011 byla dokončena celá oprava krovu nad hlavní lodí kostela a byly zahájeny práce na výměně střešní krytiny. [1]
2009 Stavební úpravy

V roce 2009 pokračovaly práce na opravě krovu hlavní lodi – levá strana 7,5 m, dále byl opraven krov věže a zvonová stolice. [1]
2008 Stavební úpravy

V roce 2008 byly zahájeny opravy krovu nad levou stranou hlavní lodi kostela. [1]
2007 Stavební úpravy

V roce 2007 byla dokončena poslední třetina fáze fixace dřevěného stropu, oprava krovu v levé části za věží. V roce 2007 byla dokončena poslední třetina fáze fixace dřevěného stropu, oprava krovu v levé části za věží. [1]
3/1992 Prázdný

Dne 19. března 1992 vnikli do kostela skrze věž přes panskou emporu zloději, kteří ukradli hodnotnou pozdně gotickou socha poutní Panny Marie (Madony) z doby kolem roku 1519, přenesenou ze zrušeného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lochotíně a sošky andílků z postranního oltáře sv. Jana Nepomuckého. Soška Panny Marie byla poté zajištěna bavorskou zemskou kriminální policií v Mnichově. [2]
3/1991 Prázdný

Dne 18. března 1991 se do kostela vloupal se dosud neznámý pachatel a odcizil zde různé sochy, sousoší a další církevní předměty. Odhadnutá škoda tehdy činila 618 tisíc korun. [2]
1990 Prázdný

Na počátku 90. let 20. století byl interiér kostela několikrát vykraden. [2]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek 11. 2. 1964.
1945 Prázdný

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války však přestal být kostel udržován a postupně chátral. [2]
1931 Používaný

K biřmování v roce 1931 byly dodány dva nové zvony, ulité firmou Perner z Českých Budějovic, které nahradily zvony zrekvírované během první světové války. [2]
1904 Stavební úpravy

Dalšími opravami a úpravami kostel prošel v letech 1904 až 1926. [1]
1822 Stavební úpravy

v roce 1822 došlo k rozsáhlé opravě kvůli větrné bouři, při níž se zřítila i věž kostela. [1]
1806 Stavební úpravy

V roce 1806 došlo k renovaci kostela. [1]
1722 Stavební úpravy

Původně gotický farní kostel sv. Vavřince byl postaven patrně někdy kolem poloviny 14. století na návrší nad návsí uprostřed obce Luka (Luck). V roce 1722 nechal kostel majitel zdejšího panství Christoph Adalbert Putz z Breidenbachu přestavět v barokním slohu. [2]
1363 Vznik

Dle písemných pramenů byl kostel založen už v roce 1363. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

24. ledna 2022
Římskokatolická farnost Žlutice

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 24. ledna 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.