Nájemní dům Revoluční čp.1082

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Městský dům
Stav: Používaný
Adresa mapa
Revoluční 1082/8
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 24.6'', 14° 25' 41.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Novobarokní nájemní dům. Předchůdcem dnešní budovy byl dům nezjištěné podoby, postavený roku 1859 Josefem Kudláčkem. Novostavba podle projektu O. Materny z roku 1899 byla kolaudována 15.11 1900. Během výstavby bylo k domu evidenčně připojeno a stavebně upravováno dvoupatrové dvorní stavení za jižní hranicí parcely, původně patřící k čp 1107, a nově založen přízemní výstavní pavilon při severní hranici zahrady čp. 1082. V jižním stavení z 80. tel 19. století upraven roku 1898 ateliér Václava Brožíka, severní výstavní pavilon zřízen pro „Technologické průmyslové muzeum obchodní a živnostenské komory v Praze“, jemuž sloužily i nově adaptované prostory v přízemí a suterénu jižního stavení. Roku 1905 byl ateliér v jižním dvorní stavení změněn na byt, 1906 zřízena tiskárna v severním pavilonu (stavitel Alois Stárek), která byla v letech 1921–22 rozšířena po zboření zahradní besídky do dvorního prostoru čp. 1083 (arch. Miroslav Kroupa pro Legiografii) a v roce 1925 zvýšena o 1 patro (kroupa – Suchý – Makove). Na dvorním průčelí hlavní budovy zřízen roku 1938 výtah, v letech 1989 generální oprava (projekt Ing. Miňovský); 1992 adaptace všech prostor pro Agrobanku (Metroprojekt, Chalupa – Gregorová)., 1994 skleněná střecha nad dvorem (F. Stejskal).

Čtyřpatrový řadový dům v zásadě třítraktové dispozice s novodobou půdní nástavbou nad dvorním traktem, podsklepený, krytý sedlovou střechou. Vstup valeně klenutým průjezdem při pravém okraji půdorysu, protisměrně lomené schodiště v ose dvorního traktu. V přízemí pod zrcadlovými klenbami dnes dvorana banky, v patrech úřadovny. Hlavní průčelí čtyřosé (s dělením do sdružených dvojic v patrech) pod středním trojúhelným a postranními volutovými štíty. přízemí a 1. p. rustikované, 2. - 4. p. propojeny lisenami a pilastry. Dominantním motivem jsou dva segmentem vypnuté balkony ve 2.p. na meziokenním pilíři 3. p. nika s volutovou konzolou pro (neexistující) sochu. Přízemní otvory pod stlačenými oblouky, nad okny 2. a 3. p. suprafenestry rytmicky střídaných barokních tvarů.
Jižní dvorní stavení novorenesanční, dvoupatrové, původně dvoutraktová dispozice zastřena v patrech pozdějšími úpravami. Původní vstup a schodiště v západním risalitu na sedmiosém jižní průčelí (proti čp. 1107); tam také portál, nesoucí ve štítu medailon s písmenem S tj. (Emilián) Skramlík , pražský primátor a majitel skupiny domů mezi Truhlářskou ulicí a dnešní Revoluční. Z bosované plochy vystupuje polygonální arkýř 3. ose 2.p.

Postupnými úpravami severního dvorního stavení vznikla nepřehledně nepravidelná dispozice, v exteriéru připomíná nástavbu z roku 1925 nízký trojuhelný štít a členící kordony. Dvůr mezi oběma staveními překlenut skleněnou střechou na profilu syrského oblouku.

Časová osa

2022 Používaný

Dům patří společnosti PRETTY JOLY s.r.o.,
1994 Stavební úpravy

Dvůr byl zastřešen skleněnou střechou (F. Stejskal).
1992 Stavební úpravy

Byla provedena adaptace všech prostor pro Agrobanku (Metroprojekt, Chalupa – Gregorová).
1938 Stavební úpravy

Na dvorním průčelí hlavní budovy zřízen roku 1938 výtah.
1920 Stavební úpravy

Dvorní zástavba byla v první čtvrtině 20. století několikrát upravována vzhledem k několikeré změně funkcí (ateliér Václava Brožíka, Technologické průmyslové muzeum obchodní a živnostenské komory v Praze, tiskárna Legiografie). Rok 1920 je udáván jako přibližný
1906 Stavební úpravy

Poku 1906 zřízena tiskárna v severním pavilonu (stavitel Alois Stárek), která byla v letech 1921–22 rozšířena po zboření zahradní besídky do dvorního prostoru čp. 1083 (arch. Miroslav Kroupa pro Legiografii) a v roce 1925 zvýšena o 1 patro (kroupa – Suchý – Makove).
1905 Stavební úpravy

Roku 1905 byl ateliér v jižním dvorní stavení změněn na byt.
1899 Vznik

Řadový nájemní dům čp. 1082 je neobarokní novostavbou, vzniklou mezi lety 1899 a 1900 podle plánů O. Materny. Kolaudována byla 15.11 1900. Během výstavby bylo k domu evidenčně připojeno a stavebně upravováno dvoupatrové dvorní stavení za jižní hranicí parcely, původně patřící k čp 1107, a nově založen přízemní výstavní pavilon při severní hranici zahrady čp. 1082
1898 Stavební úpravy

V jižním stavení z 80. tel 19. století upraven roku 1898 ateliér Václava Brožíka, severní výstavní pavilon zřízen pro „Technologické průmyslové muzeum obchodní a živnostenské komory v Praze“, jemuž sloužily i nově adaptované prostory v přízemí a suterénu jižního stavení.
1859 Vznik

Na parcele se nacházelo starší stavení postavené roku 1859 Josefem Kudláčkem.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 3. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.