Kapucínský hospic u sv. Josefa

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Církev
Stav: Používaný
Adresa mapa
náměstí Republiky 1077/2
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 18.9'', 14° 25' 44.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Klasicistní přestavba objektu kapucínského hospice u kostela sv. Josefa souvisí s událostmi, následující zrušení kapucínského klášter na místě čp. 1078. Kapucíni získali kostel s přilehlou budovou pův. zahradního domku zpět císařským rozhodnutím z r. 1832. Dnešní objekt zřejmě zahrnuje fragmenty pův. barokního zdiva, sklepy a ostatní konstrukce jsou klasicistní, z roku 1833. Dům je trojtraktový, s příčnou chodbou. Stavba dříve zahrnovala obchodní kiosky při ohradní zdi, zbořené v době výstavby metra. K významným opravám došlo mezi l. 1921-23, 1945-46 a 1958.

V roce 1795 byl v rámci josefínských reforem zrušen kapucínský klášter u sv. Josefa a budovy se zahradou sekularizovány. Od roku 1827 byly kapucínské kláštery v Čechách a na Moravě spojeny v jednu provincii a tehdejší provinciál P. Theodor Hinke podal k císaři žádost na znovuzískání kostela sv. Josefa s přilehlou budovou pro potřeby řádu. V roce 1831 proběhlo jednání mezi dvorní kanceláří, zemskou vládou a provincionálem, roku 1832 bylo vydáno císařské rozhodnutí, jímž kostel a přilehlou budovu kapucíni získali zpět s tím, že kostel sv. Josefa měl být filiální ke sv. Petru Na poříčí a dosavadní kvadrián, dva kooperátoři a kněz ze zrušeného kláštera byli stanoveni jako lokalisté pro konání bohoslužeb. Vojenská správa vyklidila bývalý klášterní hrobku užívanou jako skladiště. Provinciál zamýšlel přístavby směrem do dnešní ulice Na Poříčí, byly zhotoveny plány, ale neprovedeny. Vojenská správa zdarma postoupila klášteru roku 1839 plochu roku 48 sáhů a klášter povolil, aby byla zbořena chodba při kostele přístavbě dnešních kasáren. Budovu, kterou řád získal nazpět a v níž vyl zřízen hospic, zaznamenávají zaměření z doby před zrušením kláštera v roce 1795 jako přízemní, patrně barokní - zahradní domek, krytý pultovou střechou, navazující na mariánskou kapli v kostele sv. Josefa na západní straně. Když byla při kostele roku 1795 zřízena fara, na které dále působili kvardián a dva bratři, byl malý domeček přestavěn na patrovou budovu dnešního rozsahu. V organismu stávajícího objektu jsou pozůstatky malého barokního domečku dosud patrné. Severní silná barokní zeď je evidentně starší než připojené západní a východní zdi . Ostatní konstrukce jsou klasicistní, trojtraktové dispozice, založení sklepa, hlavní schodiště vznikly již na sklonku 18. století. Když kapucíni převzali roku 1833 komisionálně svůj majetek, původní klášter byl změněn v hospic, bydleli zde dva kněží, šest teologů a dva laici. Adaptace budovy v roce 1833 přinesla zřejmě předělení některých místností v přízemí a patře západního traktu. Z obou klasicistních fází jsou v objektu zachovány dveře. Již v roce 1833 vzniklo podkroví. V hospici vznikla pěkná sbírka obrazů, jež shromáždil tehdejší superior p. Barnabáš Jan Weidd. Při klášterní zdi byly vystavěny krámky, patřící k čp. 1077, z nájemného dostával kapucínský klášter dvě třetiny a jednu třetinu Náboženská matice. V roce 1899 následkem zahájení tramvajové dopravy se podstatně změnila tvářnost Kapucínského náměstí. V roce 1906 uvolněn z Náboženského fondu obnos 16 000 K na restaurační práce, roku 1921 seperior kláštera předložil rozpočet na opravu sešlých klášterních a kostelních střech a následně v letech 1921 – 23 provedena oprava, přitom byly vyměněny okna a dveře. Z té doby asi i novorenesanční dřevěná příčka, dělící chodbu v přízemí. V roce 1926 se objevila v novinách zpráva, že kostel a klášter má ustoupit regulaci. V roce 1945 byl představeným kláštera superior P. Sankander Dostál, klášter se za povstání stal místem povstalců, řeholníci pomáhali stavět barikády. Dne 8.5.1945 byla poškozena střecha kostela a kláštera, opraveno v letech 1945 – 46. V letech 1950 řeholníci vyhnáni, budova zestátněna, v roce 1958 stavební úpravy. Při úpravě nám, Republiky v souvislosti s výstavbou metra zbořeny kiosky při ohradní zdi kláštera, která byla spolu s budovou opravena. Znovupřevzetí majetku kapucíny v roce 1991. 

Kapucínský hospic je hodnotnou klasicistní architekturou, který si v podstatných rysech zachovala svůj původní charakter, včetně  cenných detailů, např. tři kamenné portály v severním, jižním a východním průčelí. Obdélný patrový nárožní domek, krytý valbovou střechou s vikýřovými okénky, se západní podélnou pětiosou fasádou obrací do náměstí Republiky a jižní průčelní tříosou do ulice Na poříčí, východní tříosá se obrací do malého dvorečka před západním průčelí kostela. Fasády jsou řešeny shodně, jsou hladké, členěné kordonem a profilovanou korunní římsou, okna jsou rámována stuhovými šambránami, v jižní fasádě vsazen kamenný pravoúhlý portálek s nadsvětlíkem a jednokřídlými dveřmi s kosočtverečným uspořádáním výplně. Severní portál je pozdně barokní, ostatní klasicistní.

Dům je trojtraktový s domovní chodbou uprostřed, po pravé straně s nástupem na dřevěné dvouramenné schodiště do patra, pod ním vstup do malého obdélného sklepa. Místnosti přízemí i patra jsou plochostropé, se zaoblenými fabiony. v podkroví je vestavěno patro, osvětlené na jižní a západní straně vikýřovitými okny.

Časová osa

2022 Používaný

Bývalý zahradnický domek čp. 1077 má ve vlastnictví Hlavní město Praha, ostatní budovy Provincie kapucínů v ČR.
1991 Používaný

Znovupřevzetí majetku kapucíny v roce 1991. Kapucínský hospic je hodnotnou klasicistní architekturou, který si v podstatných rysech zachovala svůj původní charakter, včetně  cenných detailů, jako např. tři kamenné portály v severním, jižním a východním průčelí.
1985 Stavební úpravy

Při úpravě nám, Republiky v souvislosti s výstavbou metra zbořeny kiosky při ohradní zdi kláštera, která byla spolu s budovou opravena
1950 Používaný

V letech 1950 řeholníci vyhnáni a budova byla zestátněna.
1945 Používaný

V roce 1945 byl představeným kláštera superior P. Sankander Dostál, klášter se za povstání stal místem povstalců, řeholníci pomáhali stavět barikády. Dne 8.5.1945 byla poškozena střecha kostela a kláštera, opraveno v letech 1945 – 46.
1906 Stavební úpravy

V roce 1906 uvolněn z Náboženského fondu obnos 16 000 K na restaurační práce, roku 1921 seperior kláštera předložil rozpočet na opravu sešlých klášterních a kostelních střech a následně v letech 1921 – 23 provedena oprava, přitom byly vyměněny okna a dveře.
1833 Vznik

Kapucíni získali kostel s přilehlou budovou původního zahradního domku zpět císařským rozhodnutím z r. 1832, s tím, že kostel sv. Josefa měl být filiální ke sv. Petru Na poříčí. Dnešní objekt zřejmě zahrnuje fragmenty pův. barokního zdiva, sklepy a ostatní konstrukce jsou klasicistní, z roku 1833. Když kapucíni komisionálně svůj majetek, původní klášter byl změněn v hospic.
1795 Vznik

V roce 1795 byl v rámci josefínských reforem zrušen kapucínský klášter u sv. Josefa a budovy se zahradou sekularizovány

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 4. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.