Dům U Kosteleckých

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Městský dům
Stav: Používaný
Adresa mapa
Revoluční 1202/20
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 28.4'', 14° 25' 40.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Předcházející zástavbu představoval trojtraktový dům, zasunutý mezi dvěma jednotraktovými křídly za čp. 1203 v klimentské ulici. V lednu 1889 byly určeny nové stavebné čára, 9.8. 1889 povolena novostavba podle projektu Karla Jandy pro Jindřicha Brauera. Prováděl stavitel František Václavík, jímž výlučně podepsány plány změn z přelomu roku 1889 – 90 (závažné dispoziční změny v hlavní budově včetně přesunutí hlavního vchodu z hlavního na boční průčelí). Dokončeno na podzim 1890. Výměna krámových portál§ s rondokubistickou mříží podle projektu Václava Ložka z roku 1926 nebyla realizována. Roku 1934 byla v přízemí zřízena cukrárna.

Nárožní dům složité hloubkové dispozice: za čelním dvoutraktem pokračuje jednotraktové křídlo podél prvního dvora, pak třípatrové dvoutraktové křídlo s podélnou chodbou, za ním dvě dvoupatrová jednotraktová křídla po stranách zadního dvora. V obou dvorech jsou na fasádách pavlače s proskleným bedněním. Podsklepeno, zastřešeno nepravidelnou soustavou různých tvarů – místy terasy. Pravoúhle (výše protisměrně) lomené hlavní schodiště v přední části druhého křídla; plvosně projektovaný vstup na chodbou v ose hlavní budovy, v novém plánu chodba přeložena na levý okraj půdorysu. Místo projektovaných obchodů zřízena podle nových plánů v přízemí kavárna, odkud přístup zvl. schodištěm do dalších restauračních místností v 1. patře. Čtyřpatrovému exteriéru dominuje ve 2. – 4. p. nárožní válcový arkýř, nesoucí nad vysazenou hlavní římsou tambur s vejčitou bání. Hlavní průčelí je trojosé, boční dvouosé. Portály edikulové, na hlavním průčelí s figurami na rozlomeném tympanonu. Bohaté plastické členěné (dekorativní sloupky, nadokenní štíty s vnitřními reliéfy, balustrové parapety) vyzdvihuje 2. a 3. patro propojené spárovanými lisenami; 4. patro vylehčeno arkaturou, pokračující na hlavním průčelí slepými oblouky i na meziokenních pilířích. Okázalostí exteriéru typické dílo svého autora, v dispozici doklad obtížně řešené zástavby na staré hluboké parcele pod tlakem maximalistických exploatačních požadavků.

Časová osa

2022 Používaný

Dům je v majetku majitelů jednotlivých bytových jednotek.
1934 Stavební úpravy

Roku 1934 byla v přízemí zřízena cukrárna.
1926 Používaný

Výměna krámových portál§ s rondokubistickou mříží podle projektu Václava Ložka z roku 1926 nebyla realizována
1889 Vznik

Předcházející zástavbu představoval trojtraktový dům, zasunutý mezi dvěma jednotraktovými křídly za čp. 1203 v klimentské ulici. V lednu 1889 byly určeny nové stavebné čára, 9.8. 1889 povolena novostavba podle projektu Karla Jandy pro Jindřicha Brauera. Prováděl stavitel František Václavík, jímž výlučně podepsány plány změn z přelomu roku 1889 – 90 (závažné dispoziční změny v hlavní budově včetně přesunutí hlavního vchodu z hlavního na boční průčelí). Dokončeno na podzim 1890.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 4. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.