Novoměstská vodárenská věž

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Spotřební
Stav: Používaný
Adresa mapa
Nové mlýny 827/3a bez čp.
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 32.3'', 14° 25' 41.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Postavená před rokem 1484 jako dřevěná, první kamenná renesanční podoba vznikala v letech 1602 - 06, současnou barokní podobu získala po přestavbě v roce 1658, při které bylo použito některých původních fragmentů.

Věž této vltavské vodárny, která zásobovala vodou dolní Nové Město, stála kdysi přímo nad vodou, ale dnes se v důsledku regulace Vltavy ocitla na kraji zástavby. Roku 1484 již věž stála, v roce 1536 byla na tomto místě zbudována nová dřevěná věž, po požáru roku 1536 byla na tomto místě budována věž další. Nová renesanční věž byla vystavěna mezi lety 1602 - 1606 z kamene, byla mimořádně výstavná, měla osm pater, z nichž poslední byl “lusthaus” s dvanácti okny, po třech na každou stranu, mezi okny byly nástěnné malby českých panovníků od Přemysla po Rudolfa II a byla kryta “cihelným krovem” dlátového tvaru. Tato věž se v důsledku povodně  dne 6. 2. 1655 natrhla a severní část se zřítila. Roku 1658 byla dostavěna dodnes stojící vodní věž s portálem zřejmě použitým z předcházející stavby. Půdorysné a provozní řešení této novostavby bylo celkem totožné s předcházejícím. Věž doznala změny pouze ve střeše, která dostala stanový tvar s námětky. Zásobování vodou sloužila do roku 1877, na rozdíl od nedaleké vodárny, která ukončila svou činnost 4. 8. 1910.

Vodní věž je vystavěna z lomového kamene a je obložena pískovcovými kvádry. Je čtvercového půdorysu se vstupem od řeky, šestipodlažní; jednotlivá patra jsou od sebe oddělena dnes odlámanými kordonovými římsami. V každém patře věže je osově umístěno protáhlé okno v kamenné loštové šambráně s vnitřním ozubením. V nejvyšším 6. podlaží je do každé stěny věže prolomeno po třech oknech. Tato okna jsou vyšší, mají vnitřní půlkruhový záhlub, ale vnější obrys kamenných šambrán je pravoúhlý. 6. podlaží je nižší, než předešlé a je zakončeno nepříliš vyloženou, pohatě profilovanou hlavní římsou. Střecha věže je stanová s měděným hrotem na vrcholu, pokrytá prejzy. Na severní stěně věže je v přízemí zasazen mramorový, velmi bohatě plasticky bodovaný pravoúhlý portál s nadsvětlíkem. Jen na jižní straně jižního průčelí se zachovaly úseky kordonových říms, které jsou na ostatních průčelích zcela odlámány. Také jsou patrny na některých kamenech kamenické značky. Na nároží průčelí v přízemí je dochován kámen se špatně čitelným nápisem o opravě hromosvodu z roku 1824, v horní části věže pak vytesaný letopočet 1724. Dispozice věže je, vzhledem k ostatním pražským věžím, jednoduchá a naprosto utilitární. Poučení z mnoha požárů věží zřejmě udělalo své, a tak nejmladší pražská barokní vodní věž je stavěna jako dvas soustředěné kvádry, mezi nimiž stoupá levotočivé schodiště. To je na úrovni každého podlaží tříramenné, čtvrté rameno nahrazuje podesta. Odtud jsou dnes přístupy do středních komoe věže, které vznikly vestavěním pater do střední šachty, kde původně vedly vynášecí  a požerací roury a kde se také v zimě topilo. Nádrž byla v nejvyšším 6. podlaží věže, kde je dnes volný prostor.

Časová osa

2022 Používaný

Věž je v majetku hlavního města Prahy, ve správě Prague City Tourism. Používá se jako vyhlídkové místo.
1877 Prázdný

Zásobování vodou sloužila do roku 1877, na rozdíl od nedaleké vodárny, která ukončila svou činnost 4. 8. 1910
1658 Vznik

Roku 1658 byla dostavěna dodnes stojící vodní věž s portálem zřejmě použitým z předcházející stavby. Půdorysné a provozní řešení této novostavby bylo celkem totožné s předcházejícím. Věž doznala změny pouze ve střeše, která dostala stanový tvar s námětky
1655 Zaniklý

Tato věž se v důsledku povodně dne 6. 2. 1655 natrhla a severní část se zřítila.
1602 Vznik

Po třech dřevěných věžích byla nová renesanční věž vystavěna mezi lety 1602 - 1606 z kamene. Byla mimořádně výstavná, měla osm pater, z nichž poslední byl “lusthaus” s dvanácti okny, po třech na každou stranu, mezi okny byly nástěnné malby českých panovníků od Přemysla po Rudolfa II a byla kryta “cihelným krovem” dlátového tvaru.
1582 Vznik

Po požáru roku 1582 byla na tomto místě budována věž další.
1536 Vznik

V roce 1536 byla na tomto místě zbudována nová dřevěná věž.
1484 Vznik

Věž této vltavské vodárny, která zásobovala vodou dolní Nové Město, stála kdysi přímo nad vodou, ale dnes se v důsledku regulace Vltavy ocitla na kraji zástavby. Roku 1484 již dle písemných záznamů věž stála,

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 5. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.