Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Židovice (Seidowitz)

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Zaniklý
Adresa mapa

435 26 Zaječice - Židovice
Most
50° 27' 59.6'', 13° 40' 1.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Statutární město Most (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií a hranolovou věží byl postaven ve 14. stol., roku 1477 byl přestavěn a roku 1780 barokizován. Presbytář uzavírala žebrová klenba, loď byla plochostropá, interiér zdobily fresky ze 14. stol. [2] K obdélné lodi se na východě pojil obdélný, pětiboce zakončený presbytář s obdélnou sakristií na severní straně. K západnímu průčelí přiléhala hranolová věž zakončená elipsovitě prolomenou římsou a cibulovou střechou. Loď osvětlovala obdélná, segmentově zaklenutá okna. V jižní stěně byl prolomen pozdně gotický pravoúhlý portál. Loď a sakristie byly plochostropé, v presbytáři se dochovala gotická žebrová klenba. Hlavní oltář byl barokní z 18. století; vybavení interiéru pocházelo převážně z 1. poloviny 18. století. Devatenáct částí maleb ze židovického kostela je dnes umístěno ve vstupním i hlavním prostoru a na empoře děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Židovické malby byly zjištěny v roce 1965 a o rok později odkryty Restaurátorskou školou Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením profesora Slánského. K demontáži maleb došlo do roku 1973, Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Most. Ves Židovice byla zlikvidována kvůli postupující Velebudické výsypce v letech 1972 - 1975. Dnes je zde zrekultivovaná plocha. [1]

Časová osa

7/1975 Zaniklý

Likvidace kostela byla zahájena dne 1.4.1974 a dokončena dne 31.7.1975. [1]
9/1974 Prázdný

27. 9. 1974 byla zrušena památková ochrana. [2]
6/1972 Prázdný

Kostel církev prodala dolům smlouvou ze dne 28.6.1972. [1]
5/1958 Používaný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek dne 18. 6. 1963.
1780 Stavební úpravy

V roce 1780 barokizován. [2]
1477 Stavební úpravy

V roce 1477 byl kostel přestavěn. [2]
1352 Vznik

Kostel byl poprvé zmíněn v roce 1352. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

15. března 2022
Statutární město Most

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 15. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.