Palác Broadway

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Administrativa
Stav: Používaný
Adresa mapa
Na Příkopě 988/31
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 12.0'', 14° 25' 36.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Palác Broadway Složitý soubor novostavby zaujal místo klasicistního domu s obdélným dvorem při ulici Na Příkopě a staršího, původem snad středověkého domu s nepravidelným půdorysem při ulici Celetné. Pro italské pojišťovny Assicurazioni Generali a Modavia Generali ho podle projektu Bohumíra Kozáka a Antonína Černého, vypracovaného ve spolupráci se statiky Bohuslavem Daškem (klenby v pasáži) a Františkem Svatošem (klenba dnešního kina Sevastopol) provedla firma Wiesner a Ast.. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Ve snaze vyrovnat se s nároky okolního prostředí zvolili projektanti domu uměřené, klasicky laděné prostředky funkcionalistického stylu, u nichž kladli důraz na ušlechtilost a trvanlivost materiálů a dokonalou formu detailů. Stavba prošla úpravami v letech 1942, 1956 (rekonstrukce kleneb v pasáži), 1968 - 69 (adaptace cukrárny a vinárny, arch. Kándl a Hlaváč),1974, 1979 - 77, 1981, 1986, a 1991 - 93. Komplex se skládá ze dvou šestipatrových křídel zasazených do front ulice Na Příkopě a Celetné a dalšího šestipatrového křídla odděleného od nich dvory. Všechny tři křídla jsou spojena do jednoho celku dvoupodlažními suterény, do nichž jsou pod oběma dvory a pod střešním křídlem vložen velký prostor kina s kuloáry a třemi schodišti, a dále lomeným prostorem pasáží s dvěma velkými sklobetonovými báněmi na místě dvorů. Všechna křídla mají železobetonovou skeletovou konstrukci dělící ji dovnitř do tří traktů, členěných dále příčkami. Křídlo do ulice Na Příkopě má pětipatrovou devítiosou fasádu s dalším ustupujícím patrem. Mezi 4. a 5. p. je člení vystouplá jednoduchá římsa. Parter má skleněné výkladce s kovovými rámy, 1. p. bylo původně obloženo nerezovým plechem, další patra jsou obložena travertinem. Do fasády jsou v pravidelných rozestupech vsazena obdélná, jedenkrát dělená okna v chromovaných kovových rámech. Architektonicky ztvárněná jsou i běžně neviditelná , keramickými dlaždicemi obložená průčelí obrácená do dvorů. Křídlo do Celetné má osmiosou pětipatrovou uliční fasádu, s dalším mansardovým patrem v sedlové střeše, i ono dělí římsa mezi 4. a 5. patrem. Architekti tu odstoupili od záměru doplnit všechny okna malými balónky a vsadili zde do fasády jednoduchá čtyřdílná okna. Do koridoru pasáže architekti vložili tři protáhlé, na čelech zaoblené ostrůvky s domovními schodišti a pokladnou kina. Stěny pasáže si dosud zachovaly původní kovové rámování výkladců, prokládané kovovými funkcionalistickými dveřmi kina a obchodů. V prostoru obou dvorů kryjí prostor pasáže dvě sklobetonové skořepinové báně ve tvaru klášterních kleneb s plochými obdélnými vrchními díly. Prostor kina s půlkruhově ukončeným hledištěm, obklopený na třech stranách širokými kuloáry, člení po obvodu divácké galerie na pilířích a kryje ho shora segmentová skořepinová klenba s vpadlými obdélnými poli. Tři schodiště do vyšších pater domu si zachovala původní mramorové obložení stěn, dveře, madla, skleněné výplně, zábradlí a ojediněle i původní osvětlovací tělesa.

Časová osa

2022 Používaný

Dne 17. 1. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje druhou elektronickou aukci na prodej pražského Paláce Broadway. Minimální cena je stejná jako v předchozím kole výběrového řízení, a to 1,05 miliardy korun.
9/2021 Používaný

14. září je vyhlášena první elektronická aukce prodeje paláce. Celkem je v komplexu podle dokumentů na webu ÚZSVM 5 375 metrů čtverečních kancelářských ploch a přes 3 000 metrů čtverečních obchodních ploch, včetně plochy využívané divadlem.
2016 Používaný

V roce 2016 ÚZSVM převzal komplex od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem ÚZSVM nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem.
1974 Stavební úpravy

Stavební úpravy probíhají i v letech 1974, 1979 - 77, 1981, 1986, a 1991 - 93.
1968 Stavební úpravy

1968 - 69 adaptace cukrárny a vinárny, arch. Kándl a Hlaváč.
1956 Stavební úpravy

Rekonstruují se luxferové klenby v pasáži.
1942 Stavební úpravy

V objekt probíhají stavební úpravy.
1936 Vznik

Složitý soubor novostavby (1936) zaujal místo klasicistního domu s obdélným dvorem při ulici Na Příkopě a staršího, původem snad středověkého domu s nepravidelným půdorysem při ulici Celetné. Pro italské pojišťovny Assicurazioni Generali a Modavia Generali ho podle projektu Bohumíra Kozáka a Antonína Černého, vypracovaného ve spolupráci se statiky Bohuslavem Daškem (klenby v pasáži) a Františkem Svatošem (klenba dnešního kina Sevastopol), provedla firma Wiesner a ast.. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 25. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.