MD 28. října čp. 771

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Městský dům
Stav: Používaný
Adresa mapa
28. října 771/18
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 2.0'', 14° 25' 23.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Hlavní město Praha (IČ 00064581) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Dům uzavírá na východní straně pás. tzv. špalíčku mezi Jungmannovým náměstím a třídou 28. října. Střední části své rozvinuté fasády se obrací i do Václavského náměstí. Na místě staršího objektu ho v letech 1884 - 86 postavil architekt a stavební podnikatel František Buldra, a to tak, aby mezi Jungmannovým náměstím a náměstím Václavský rozšířil těsný průchod. Buldrovými klienty byli hodináři Johann a Anton Suchý. Přestavbami prošel objekt v letech 1895 a1898 (obě F. Buldra, úprava schodů), 1904, 1912, 1952 (úprava loubí), 1959, 1961, 1966 - 67.

Dům má dvě sklepní podlaží, je čtyřpatrový, krytý zvalbenými střechami. Má tradiční zděnou konstrukci. Jeho půdorys se zhruba dělí do dvou traktů rovnoběžných se štítovou zdí. Do osy půdorysného trojúhelníkového výběžku k Jungmannovu náměstí vložil Buldra dvouramenné schodiště vyznačené na fasádě nepatrně vystupujícím arkýřem, který nahoře korunuje štítek s rozeklaným frontonem. Fasáda do tohoto náměstí má šířku pěti okenních os. Přízemí, 1. a 3. p. jsou bosovaná, okna 3. p. jsou nahoře zakulacená a kryjí je segmentové frontony, hlavní římsu zdobí palmety a vejcovec. Nejreprezentativnější fasádu do Václavského náměstí, rozloženou do šíře tří okenních os, člení v úrovni 2. a 2. p. široké balkony s kovovým zábradlím, resp. kuželkovou balustrádou. Z pravého (sev.) nároží vystupuje v úrovni 2. - 4. p. válcový arkýř na mohutné kuželové konzole, zdobené dole mužskou hlavou ve vavřínové mandorle. Oblouky oken arkýře dosedají na kamenné sloupy s ionskými hlavicemi, na temeni arkýře spočívá čtverhranná věžička s kulatými otvory a na ní kupulovitá střecha obepjatá dole rozeklanými frontony a motivy ženských hlav. Plochy fasád jsou zde členěny podobně jako průčelí do Jungmannova náměstí, což platí také o čtyřosé fasádě do třídy 28. října.

Dům je příkladem poklasické fáze novorenesančního stylu, ozvláštněného zde prvky manýrismu či tzv. severské renesance. Nezadbatelná je jeho urbanistická úloha při utváření dolní části Václavského náměstí.

Časová osa

4/2022 Používaný

Dům je ve vlastnictví hlavního města Prahy.
1967 Stavební úpravy

Stavební úpravy
1961 Stavební úpravy

Stavební úpravy
1959 Stavební úpravy

Stavební úpravy
1952 Stavební úpravy

V roce 1952 se upravovalo loubí domu.
1912 Stavební úpravy

Stavební úpravy
1904 Stavební úpravy

Stavební úpravy
1895 Stavební úpravy

V letech 895 a1898 prošel dům stavebními úpravami od F. Buldry, jako byla např. úprava schodů,
1884 Vznik

Dům uzavírá na východní straně pás. tzv. špalíčku mezi Jungmannovým náměstím a třídou 28. října. Střední části své rozvinuté fasády se obrací i do Václavského náměstí. Na místě staršího objektu ho v letech 1884 - 86 postavil architekt a stavební podnikatel František Buldra, a to tak, aby mezi Jungmannovým náměstím a náměstím Václavský rozšířil těsný průchod. Buldrovými klienty byli hodináři Johann a Anton Suchý. Na fasádě mužská hlava ve vavřínové mandorle

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

26. března 2022
Hlavní město Praha

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 26. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.