Klášter Plasy (Konvent, sýpka a opatská rezidence)

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Kultura
Stav: Stavební úpravy
Adresa mapa
Pivovarská 1
33101 Plasy
Plzeň-sever
49° 56' 9.5'', 13° 23' 25.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Národní památkový ústav (IČ 75032333) (katastr)
Architekti: Dientzenhofer Kilián Ignác , Santini-Aichel Jan Blažej

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2022 Stavební úpravy

Národní památkový ústav, vlastník areálu, dále pokračuje v průběžné obnově a rekonstrukci areálu. Pro návštěvníky je připraveno několik prohlídkových okruhů. Kromě samotného kláštera a jeho vybavení se můžete seznámit také s propracovaným vodním systémem, díky kterému tato stavba stále stojí. [2]
1995 Stavební úpravy

V roce 1995 byl areál kláštera prohlášen areál Národní kulturní památkou. Klášter spravuje Národní památkový ústav. [1] Areál dále prochází postupnou rekonstrukcí.
1993 Stavební úpravy

Roku 1993 byla započata obnova vodního systému (zásadní, klášter stojí na bažinaté půdě v meandru řeky Střely) a další opravy, zejm. střech. [1]
1970 Stavební úpravy

Od 70. let 20. stol. začaly být zpracovávány stavebně historické průzkumy jednotlivých budov a byla započata rekonstrukce konventu a nemocničního křídla. [1]
1945 Používaný

Koncem 2. světové války byly budovy obsazeny Rudou armádou. Po válce byl Metternichům majetek zestátněn. Budovy i pozemky byly rozděleny různým institucím, jak státním úřadům tak různým podnikům, např. Západočeským pivovarům, Jednotě Plasy, Československým lesům nebo podniku Zelenina. V budovách také sídlil okresní archiv, hudební škola či Muzeum města Plasy (od r. 1972 Muzeum osvobození). Mobiliář byl odvezen na různá místa, rozprodán nebo rozkraden. Byla provedena řada nevhodných stavebních úprav, z nichž nejhorším zásahem bylo zbudování krytu civilní obrany pod budovou r. 1963. [1]
1894 Stavební úpravy

R. 1894 budovu konventu postihl silný požár, který zničil celé druhé patro. Díky dobré pojistce bylo škody brzy opraveny. [1]
1826 Používaný

Roku 1826 bývalý klášter koupil i s rozlehlými pozemky kancléř Klement Václav Lothar Metternich- Winneburg. Za působení kancléře a jeho potomků se Plasy opět staly významným kulturním a správním místem. Kancléř a jeho rodina bydleli na někdejší prelatuře, která byla stavebně upravena a označovala se od té doby jako zámek. Rodina si také nechala postavit v Plasích hrobku. Budova konventu byla využita na služební byty, školu a jako skladovací prostory. [1]
1785 Používaný

V 2. pol. 18. stol. klášter zatížily výdaje na války vedené Marií Terezií i pobyt pruské armády v klášteře. 9.11.1785 byl klášter zrušen dekretem Josefa II. v rámci josefínských reforem. Majetek bývalého kláštera dostal do správy státní Náboženský fond. [1]
1723 Stavební úpravy

Konventní budovu po Santiniho smrti v roce 1723 dokončoval Kilián Ignác Dientzenhoffer. Mimo konventu byla naplánována i stavba nového kostela, tříkopulového chrámu, ale tento záměr nebyl nikdy realizován. Santini projektoval i hospodářské budovy, patřící ke klášteru. [1]
1711 Stavební úpravy

Nově zvolený opat Evžen Tyttl přijal na poč. 18. stol. do služeb věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela, podle jehož plánů byla postavena nová konventní budova v l. 1711-1740. Vedle Santiniho se podíleli na nové podobě kláštera další slavní umělci, jako Jakub Antonín Pink (fresky a obrazy), František Antonín Müller, Josef Kramolín, Matyáš Bernard Braun, Petr Brandl. [1]
1661 Stavební úpravy

První přestavby a novou výstavbu vedl arcibiskupský architekt Jean Baptiste Mathey, výzdobu freskami reprezentačního sálu a přístupového schodiště provedl Jan Kryštof Liška. V letech 1661 – 1666 byl přestavěn původní kostel. [1]
1648 Stavební úpravy

Až po třicetileté válce se situace kláštera zlepšila. Díky obratnému jednání plaského opata Jiřího Vašmuciuse byl klášteru postupně vrácen zkonfiskovaný majetek. Po zlepšení majetkové situace kláštera byla provedena v letech 1628 – 1740 celá řada barokních přestaveb budov kláštera i výstavba staveb nových. [1]
1421 Prázdný

Od 2. pol. 14. stol. prožívalo klášterní hospodaření krizi, výjimečné postavení kláštera upadlo r. 1421 byl klášter vypálen husity. Většina majetku kláštera byla zkonfiskována. Rozehnaní mniši se po čase vrátili do polorozbořených budov, které opravili jen nejnutnějším způsobem. [1]
1204 Stavební úpravy

V roce 1204 byl vysvěcen románský kostel Nanebevzetí Panny Marie. [1]
1144 Vznik

Plaský cisterciácký klášter založil r. 1144 kníže Vladislav II. Díky darům a pilnému hospodaření cisterciáků se majetek kláštera rozrůstal a stejně tak i samotný klášter. Provizorní dřevěné budovy byly brzy nahrazeny zděnými budovami – konvent (obytná budova mnichů), klášterní nemocnice, hospodářská stavení. [1]

Historické využití objektu

od 1945 Státní správa
od 1144 Církev

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

9. července 2022
Autor externí galerie: Rendy

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

10. července 2022
Národní památkový ústav

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 10. července 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.