Zámek Janovice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zámek
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Zámek 10
79342 Rýmařov – Janovice
Bruntál
49° 56' 51.8'', 17° 14' 56.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Národní památkový ústav (IČ 75032333) (katastr)
Majitel komunikuje
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Pozdně gotická tvrz pánů ze Žerotína, přestavěná v renesančních formách Ferdinandem Hoffmannem z Grünbüchlu. Před polovinou 18. století byl zámek rozšířen barokním křídlem. Současnou podobu získal zámek v 19. století, kdy byl v držení rodu Harrachů. [4]

Časová osa

2021 Používaný

Po definitivní prohře Rosty-Forgáchů u soudu zabývajícího se restitučními nároky (nebyli Čechoslováci, nesplnili podmínky), přešel v roce 2019 zámek pod správu památkářů. Nyní je zde i prohlídkový okruh zabývající se historií Harrachů. [2]
2019 Používaný

V roce 2019 přešel zámek pod správu Národního památkového ústavu. Zámek v minulosti desítky let chátral s minimálními investicemi do údržby. Na plánu je kompletní obnova zámku. Přístupný je zatím jeden prohlídkový okruh, který prezentuje rod Harrachů formou série dobových fotografií. Součástí vstupenky je i prohlídka expozice Muzea Rýmařov. [1]
2/2012 Prázdný

Prozatím se tedy návštěvníci budou moci podívat alespoň do současných prázdných zámeckých prostor. Ty pracovníci muzea doplnili o historické fotografie ukazující, jak to na zámku vypadalo v době jeho slávy. [3]

2011 Používaný

Od roku 2011 oživovalo areál zámku Městské muzeum Rýmařov kulturními akcemi v letní sezóně. [1]
2002 Používaný

Roku 2002 byl archiv deponován v Opavě a Olomouci. Zámek spravovalo Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR, které část objektu pronajalo Městu Rýmařov. [1]
1954 Používaný

Dne 7. 5. 1954 zde vznikl Státní archiv Janovice a zámek převzala krajská správa Ministerstva vnitra v Olomouci. [1]
1945 Používaný

Velkostatek se zámkem byl rodině zabaven na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a v červenci 1945 zde byl zřízen internační tábor pro německé občany. Část mobiliáře byla vyvezena do Maďarska, něco bylo umístěno na zámku, některé předměty se dostaly do správy jiných památkových objektů, zbytek byl rozkraden či zničen. Část zámku využívalo jako sklad místní JZD. [1]
1901 Stavební úpravy

Současnou tvář získal zámek v 19.století století. V areálu zámku se nacházela též palírna, jatka a pivovar. V průběhu 19. a ve 20. století probíhají další vnitřní úpravy a poslední vnější pochází z roku 1901. Zámek se rovněž stal znovu trvalým sídlem janovické linie Harrachů od zajímavého Jana Kryštofa (1829 - 1838) až do posledního Františka Arnošta, jímž vymírá janovická linie rodu Harrachů po meči 1938. Poslední majitelkou se stala Františkova dcera Anna Marie, žena maďarského velvyslance, hraběte Františka Zikmunda Rosty - Forgáche de Barkocz. [1]
1763 Stavební úpravy

Navzdory tomu, že zámek byl vedlejším sídle rodu, zahájil Ferdinand Bonaventura Harrach (1742 - 1778) zásadní přestavbu zámku. Už jeho otec Alois uzavřel roku 1740 smlouvu o díle s významným žerotínským stavitelem Gottfriedem Weisserem, který pak zahájil stavbu v letech 1763 - 1765 v pozdně barokním slohu. Výsledkem posledních prací se stalo dotvoření zámku do dnešní podoby a jeho dílem je celé jižní a část ustupujícího východního křídla ve tvaru rozevřeného L. [1]
1721 Používaný

Sňatkem ovdovělé Marie Arnoštky přešlo panství roku 1721 do vlastnictví hrabat Harrachů, ale zámek nadále zůstával vedlejším sídlem rodu. [1]
1663 Stavební úpravy

Raně barokní přestavbu zámku zahájil italský stavitel Alessandro Canneval roku 1663. Majitel panství však zemřel následujícího roku a práce pokračovaly i potom, kdy se ujal poručnictví dvou osiřelých dcer kníže Ferdinand z Dietrichštejna (1667 - 1678). Po sňatku Marie Alžběty Hoffmannové s hrabětem Filipem Sigmundem z Dietrichštejna se stal janovický zámek jen občasným sídlem panstva. [1]
1656 Stavební úpravy

Majitel Hoffmann Wolfgang Bedřich (1631- 1664) rozhodl o rozsáhlých úpravách zámku. Nejprve byla vybudována 1656 - 1658 kruhová kaple v podobě tzv. rondelu. [1]
1625 Stavební úpravy

K prvním významným zásahům do interiéru zámku došlo asi již v průběhu rekatolizace po roce 1625. [1]
1520 Vznik

Pozdně gotickou tvrz vybudoval v Janovicích kolem roku 1520 tehdejší zástavní pán Petr ze Žerotína, bohatý vlastník rozsáhlého šumperského zboží. Z této doby se nejspíše zachovala jen část přízemí vpravo od věže. Nevelká stavba sloužila jen ke krátkodobému pobytu a jeho zástavní majitelé neměli zájem o jeho výraznější přestavby. K stavebním změnám došlo až v poslední čtvrtině 16. století, když panství získal do dědičného držení Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu. [1]

Články

25. července 2021
Zapomenutý zámek. Po konci restitučních soudů se Janovice otevřely lidem
[2]
22. června 2012
Rýmařovský zámek Janovice zahajuje první turistickou sezónu
14. února 2012
Pustnoucí janovický zámek láká veřejnost. Rozvoj blokují spory
[3]
25. února 2009
Zámek Janovice stále chátrá

Knihy

Externí galerie (foto / video)

1. července 2017
Mizející památky - Zámek Janovice (Rýmařov) - Kategorie: Zámek Janovice (Rýmařov)
Autor externí galerie: Katty

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

25. července 2019
Národní památkový ústav
23. července 2017
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Mapa

Autor karty Bodlina Spoluautoři: Rendy, Dáša, pe.zeman, maricern aktualizováno: 2. prosince 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.