Zámek Chotěbuz

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Na prodej
Cena: dohodou
památkový katalog
Adresa mapa
Náves 123
73561 Chotěbuz
Karviná
49° 46' 9.5'', 18° 34' 7.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Chotěbuz (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2018 Na prodej

Obec Chotěbuz oznámila záměr prodeje areálu zámku 04.12.2018, lhůta pro podání nabídek je do 04.03.2019. Minimální nabídková cena je 1.805.417 Kč. Součástí záměru jsou pozemky 1/1 (část), 4, 5, 7 a 8, viz galerie.
2017 Na prodej

V roce 2017 na jednání ZO a pracovníků NPÚ bylo stanoveno, že náklady na vynětí nese obec.[1]
9/2016 Prázdný

Našel se zájemce, místní podnikatel Martin Červ, ten ale zámek koupí, až nebude památkou, plánuje ho zbourat a na místě postavit pivovar. K sejmutí ochrany je ale nutný stavebně historický průzkum (SHP), o který obec požádala NPÚ téměř před rokem. Památkáři si ale našli čas až letos v červenci a poté sdělili, že je potřeba nejdříve investovat až 150 tis. do úklidu objektu, to obec financovat nechce. O zámek se také zajímá Marian Buštík, který jej chce opravit i přes památkovou ochranu. [2]
2013 Na prodej

Od roku 2013 se obec snaží zámek prodat. 21. zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Chotěbuz ze dne 10. října 2013 vzalo na vědomí výsledky zpracované „Studie proveditelnosti – areál zámku Chotěbuz“ a pověřilo starostu k přípravě podkladů pro vyhlášení záměru prodeje areálu. ZO na svém 23. zasedání dne 17. prosince 2013 odsouhlasilo toto rozhodnutí: „ZO pověřuje starostu k podání žádosti o vynětí budovy zámku umístěné na parcele 1/1 k. ú. Chotěbuz ze seznamu kulturních památek“.)[1]
2009 Na prodej

Požadovaná cena v roce 2009 byla v řádu desítek miliónů Kč.[1]
2007 Prázdný

V roce 2007 obec získala z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR dvě dotace, za které byla opravena hláska (500 000 Kč, příspěvek na 50 % částky) a vstupní brána (250 000 Kč, příspěvek 50 % částky). Opravy hlásky přinesly spory s Národním památkovým ústavem. V témže roce (2007) zařadila obec objekt zámku do Národní databáze brownfieldů.[1]
2001 Prázdný

Po zániku Školního statku, na přelomu 20. a 21. století, nabídl PF ČR zámek obci, která jej v roce 2001 přijala, s tím, že: „se našel vhodný investor, jenž měl zámek od obce odkoupit.“ Transakce se neuskutečnila, investor od svých záměrů odstoupil a obci zůstal zámek ve vlastnictví.[1]
1996 Prázdný

V roce 1996 byla vypracována nová architektonická studie na rekonstrukci, a to firmou Arpik s.r.o.. Rekonstrukce nebyla započata.[1]
1992 Prázdný

Zámek přešel v roce 1992 pod vlastnictví Pozemkového fondu ČR (PF ČR), který zámek nabídl Muzeu Těšínska. To však nemělo prostředky na jeho opravu.[1]
1947 Jednopatrová budova někdejšího zámku obdélníkového půdorysu byla znovu důkladně opravena; dostala jednoduchou fasádu bez ozdob a moderní vysoká dvojitá okna, takže již ničím nepřipomíná původní stavbu. Jejím uživatelem byl školní statek Střední zemědělské technické školy v Českém Těšíně.
1945 Zámek s velkostatkem byl postoupen Střední zemědělské škole v Českém Těšíně jako školní statek. V zámku bylo umístěno ředitelství statku a byty jeho zaměstnanců.
1923 Zámek začal sloužit českým školám - mateřské, obecné a od 2. poloviny 30 let i měšťanské škole. V přízemí zámku byla umístěna též pošta a byly provedeny další úpravy interiérů.
1920 V zámku nadále fungovala rolnická škola, ale s českým a polským vyučovacím jazykem.
1918 Zámek přešel jako Habsburský majetek do vlastnictví československého státu.
1875 Od tohoto roku do roku 1879 byla provedena rozsáhlá přestavba zámku, která setřela původní barokní ráz. K severovýchodnímu nároží budovy bylo přistavěno krátké k severu vybíhající boční křídlo se sociálním zařízením školy.
1871 Zámek začal být využíván pro potřeby škol. Nejprve zde byla zřízena rolnická škola s německým vyučovacím jazykem, jejímž zřizovatelem se nakonec stala země Slezská, která si formálně zámek pronajala od Těšínské komory.
1802 Syn manželů Trachových František Trach postoupil v tomto roce velkostatek se zámkem Těšínské komoře. Ta spravovala statky těšínských vévodů z rodu Habsburků. Zámek tehdy ztratil rezidenční funkci a začal být využíván především jako byty a kanceláře Těšínské komory.
1788 Dvě děti manželů Trachových zemřeli při neštěstí na lovu v tomto roce. Na tuto událost upomíná epitaf umístěný na jížní průčelní straně zámecké budovy.
1771 Delší dobu vlastnili zámek příslušníci rodu Trachů z Březí. První příslušník tohoto rodu Karel Josef, jehož manželka byla Karolina Beesová z Chrostiny, získal zámek právě v tomto roce. Za nich byl zámek upraven v pozdním baroku a částečně i pod vlivem nastupujícího klasicismu. Na vstupní bránu byl umístěn erb rodu Traců a Beesů z Chrostiny. Pilíře zdobí dvě sochy, sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína.
1651 Jako určitý ozdobný prvek patřící k tvrzi byla kolem tohoto roku zbudována kuželovitá věž, jejíž korouhvička nese letopočet právě tohoto roku. V této době začala být tvrz také označována i jako zámek.
1559 Vznik

Zdejší panství získal kancléř těšínského knížete Václav Rucký z Rudz, který zde kolem tohoto roku dal postavit přízemní tvrz obdélníkového půdorysu s malým dvorem uprostřed.

Články

30. září 2016
Prodej zámku brzdí komplikace - Deník.cz
[2]
21. dubna 2016
Boj o zámek, který původně nikdo nechtěl - Karvinský a havířovský deník

Knihy

Externí galerie (foto / video)

22. ledna 2018
Zámek Chotěbuz / Chateau Chotěbuz
30. prosince 2017
‎Jiri Smid‎
1. prosince 2017
Mizející památky - Zámek Chotěbuz - Kategorie: Zámek Chotěbuz.
Autor externí galerie: Katty
9. listopadu 2017
Dagmar Titzová

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Obec Chotěbuz

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman aktualizováno: 13. ledna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.