Zámek Jezeří

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
1
43543 Horní Jiřetín - Jezeří
Most
50° 33' 15.1'', 13° 30' 17.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Národní památkový ústav (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zámecký areál je jednou z nejhodnotnějších památek regionu. Velmi cenná budova zámku, původně gotického hradu, je výraznou krajinnou dominantou. Zámek doplňují provozní a hospodářské objekty a také oddechové zázemí – park a arboretum. [4]

Časová osa

9/2022 Stavební úpravy

Po více než dvou letech oprav se otevírá divadelní sál zámku Jezeří. Historický prostor, který desítky let, stejně jako celý zámek, chátral, patří svou stavební dispozicí i hudebním významem k unikátům Česka. Místo, kde koncertoval Beethoven či Haydn, si mohou návštěvníci prohlédnout již o víkendu. Generální opravy se zhruba šestnáct metrů vysoký sál, který stojí přímo nad zámeckou kaplí, dočkal po téměř 200 letech od svého vzniku. První etapa renovací, které vyšly na necelých 27 milionů korun, začala po zhruba šestileté přípravě koncem roku 2019 a podílely se na ní desítky odborníků [3]

2020 Stavební úpravy

V roce 2020 se celý zámek Jezeří dostal na seznam nejohroženějších památek Evropy zveřejňovaný organizací Europa Nostra. [3]

2017 Stavební úpravy

Prezentace objektu probíhá současně s prováděnou rekonstrukcí. [1] Přestože dnes už má novou střechu, většinu oken a jeho rozpad nehrozí, na úplnou opravu se stále čeká. Zahájí se práce na zajištění statiky a na obnově divadelního sálu, započne i renovace oken a vchodových dveří. [2]
1996 Prázdný

v roce 1996 daroval pan Martin Lobkowicz zámek Jezeří státu a objekt se po vzájemné dohodě vrátil do správy Památkového ústavu (dnes Národního památkového ústavu) v Ústí nad Labem. I přes velmi neutěšený stav tehdejší vedení památkového ústavu rozhodlo o zpřístupnění památky. Byl to významný moment v historii zámku. Prezentace a zviditelnění objektu tak skýtalo naději na přísun výrazných finančních prostředků, které by napomohly nejen zastavit pokračující chátrání, ale i naději na dokončení celkové rekonstrukce. [1]
1992 Prázdný

V roce 1991 byly uplatněny a v následujícím roce uznány restituční nároky rodiny Lobkowiczů a zámek vrácen do jejich vlastnictví. Ukázalo se však, že obnova silně devastované kulturní památky je nad jejich síly i finanční možnosti. [1]
1988 Stavební úpravy

Na sklonku roku 1987 došlo k celkovému přehodnocení a arch. Karel Císař začal se zpracováváním projektu, na jehož základě bylo v následujícím roce přistoupeno k záchraně objektu. V časovém úseku 1988–91 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, při níž se opravovaly stropy středního traktu, byla položena (z důvodu stále nekvalitních keramických tašek) šindelová krytina na severní části střechy, byla provedena nákladná oprava havarijního stavu dvou opěrných zdí v areálu zámku, zřízena nová trafostanice a započata rekonstrukce tzv. Úřednického domu. [1]
1986 Prázdný

Již v roce 1986 se spontánně utvořila nezávislá skupina zapálených ekologických nadšenců s rozsáhlým odborným zázemím, která se po listopadu 1989 přeměnila v oficiální "Společnost za obnovu Jezeří". Po velkém úsilí byl vytýčen ochranný pilíř, sahající až k spodnímu okraji zámeckého parku, jehož torzu byla v následující etapě rovněž vrácena památková ochrana. [1]
1985 Prázdný

Významná kulturní památka byla ještě v polovině 80. let z důvodu prioritní těžby uhlí určena k likvidaci. Příprava demolice naštěstí nebyla realizována tak radikálně a přímočaře, jak tomu bylo u královského města Mostu. Zámek byl zprvu odsouzen k pomalému chátrání. [1]
1972 Prázdný

V roce 1972 byl zámek převeden pod správu Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Tím byla další rekonstrukce odložena na neurčito. Správa zámku tehdy měla zákaz provádět i běžnou údržbu a zanedbaný stav zámku se zdůvodňoval neujasněnou situací v těžební činnosti Severočeských hnědouhelných dolů. [1]
1964 Stavební úpravy

Na následujících rekonstrukcích se metodicky podílelo i Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n. Labem, avšak jeho spolupráce s ústeckým Okresním stavebním podnikem vedla jen k další devastaci objektu. Současně s demolicí neudržované kaplanky a přístavby kuchyně bylo vážně poškozeno severovýchodní křídlo zámku a podtržen rizalit, označovaný dnes jako arkýř. Havarijní situace byla po celé následující období ponechána bez jakéhokoliv zabezpečení. [1]
1960 Prázdný

V roce 1955 převzalo zámek ministerstvo vnitra. Podle rozhodnutí ze dne 9. 1. 1958 bylo správou pověřeno ministerstvo školství a kultury, odbor památkové péče. Dne 29. 8. 1958 byl zámek předán Státní památkové správě a ta jej roku 1959 odevzdala Krajskému národnímu výboru v Ústí nad Labem. V tuto dobu nebyla na Jezeří zajišťována žádná ostraha a zámek byl ponechán na pospas vandalům až do roku 1960. [1]
1950 Používaný

Dne 22. září 1950 byl rozhodnutím vlády dán k dispozici ministerstvu národní obrany; konkrétně byl pak přidělen posádkové správě Chomutov. Stočlenná posádka zámek obsadila již 28. srpna, pozůstalý inventář naházela do kaple a celý zámek po svém vybílila ve skutečnosti i obrazně. Zbylý mobiliář byl rozkraden nebo zničen. [1]
10/1949 Prázdný

Dne 20. dubna 1948 zavedl Zemský národní výbor na Jezeří národní správu. Dne 21. října 1949 převzala zámek do své správy Národní kulturní komise. Stavební stav zámku byl označen jako špatný, týkalo se to zvláště střech, omítek a prolamovaného ozdobného zábradlí na zadní terase, podlahy byly shledány v dobrém stavu. [1]
5/1945 Používaný

Po skončení 2. světové války přišel zámek i panství na čas zpět do vlastnictví Lobkowiczů; uvádí se, že zdejším hostem býval i ministr zahraničí Jan Masaryk. Velvyslanec Československé republiky ve Velké Británii JUDr. Maxmilián Lobkowicz zůstal po únoru 1948 věrný demokracii a rozhodl se setrvat v exilu. [1]
3/1943 Používaný

Na zámku se usídlila posádka určená ke hlídání zajatců, kteří byli ubytováni poblíž lesního ředitelství na Jezeří. Jednalo se o Poláky, Rusy, Francouze i o potrestané německé vojáky. V březnu 1943 došlo k novému využití zámku pro vězeňské účely. Byl zde zřízen zvláštní tábor pro prominentní osobnosti "Sonderlager für prominente Persönlichkeiten", převážně vysoké francouzské důstojníky. Dále sem přišlo pracovní komando 96 mužů z koncentračního tábora Flossenbürg. Celý zámek byl natřen zelenou maskovací barvou. [1]
9/1938 Používaný

Po Mnichově v roce 1938 byly lobkowiczké domény rozděleny – to, co se ocitlo v okupovaném území, bylo podřízeno správě tzv. "věrné ruky" s ředitelstvím v Bílině. Hned v prvních dnech okupace se usídlil na zámku štáb "SS-Leibstandarte Adolf Hitler" v čele s Obersturmbannführerem Seppem Dittrichem. Velká část mobiliáře byla před záborem Sudet odvezena do Roudnice nad Labem, ale po záboru lobkowiczkého majetku musela být vrácena na Jezeří; později byla převezena do Bíliny. [1]
1802 Stavební úpravy

K menším přestavbám došlo již v roce 1797, výrazné stavební úpravy byly však zahájeny až v roce 1802. Členění a využití interiérů se z větší míry dochovalo až do současnosti. Rozsáhlá adaptace "piana nobile" probíhala jak v části severní, tak v jižní (divadelní sál a nová kaple). [1]
1752 Používaný

Za Ferdinanda Filipa (od roku 1752) z roudnicko-bílinské linie rodu, byl již zámek v dobrém stavu, takže po řadu let postačovala objektu pouze běžná údržba. Po Ferdinandu Filipovi se stal dědicem fideikomisních a allodních panství Josef František Maxmilián, jehož jméno je spojováno nejen s uměleckým působením, ale také s intenzivní stavební činností, jejímž cílem bylo přizpůsobit zámek požadavkům dobových nároků. [1]
1713 Prázdný

Dne 25. září 1713 zámek nešťastnou náhodou znovu vyhořel. Požár byl tak rozšířený, že se nedal uhasit. [1]
1696 Stavební úpravy

K rozsáhlým rekonstrukcím došlo za Ferdinanda Viléma z Lobkowicz, který do jejich ukončení nepochybně bydlel na Novém Sedle a na Jezeří začal úřadovat až v roce 1697. Letopočet 1696 na kamenné desce nad vstupní bránou tedy jasně dokládá uzavření těchto stavebních úprav. Oprávněně se můžeme domnívat, že již v tomto období bylo Jezeří zámkem honosným a skvostným. [1]
2/1646 Prázdný

Dne 18. února 1646 však postihl Jezeří ničivý požár a zámek zcela shořel, s výjimkou malého vysokého stavení a jezdecké stáje. Rok poté zemřel Vilém Popel a panství se ujal jeho syn František Vilém, zakladatel novosedelsko-jezeřské větve rodu. Po dobu jeho života však zámek nebyl významně přestavován. [1]
1638 Stavební úpravy

V roce 1638 se opravovaly "cihelné střechy". [1]
1627 Stavební úpravy

Již od roku 1627 se ale na zámku započalo s drobnými stavebními úpravami. [1]
1622 Prázdný

Císař daroval Jezeří společně s řadou dalších konfiskovaných panství listinou z 15. března 1622 knížeti Karlu z Lichtenštejna. Nový majitel jej téměř přesně o rok později (24. 3. 1623) prodal za 80 847 kop míšeňských Villémovi ml. Popelovi z Lobkowicz na Bílině. [1]
1621 Prázdný

Podle zprávy z října 1621 byl zámek Jezeří "od vojáků zpustošený", jediné okno nebylo celé a dveře, podlahy a prkna byla vytrhaná. [1]
1549 Stavební úpravy

Přestavba středověkého hradu na renesanční zámek byla dokončena v roce 1549. Připomínku jejího dovršení můžeme vidět na ozdobném kamenném klenáku, umístěném nad hlavní bránou, kde je vytesán erb Hochhauserů s letopočtem 1549. [1]
1513 Používaný

Roku 1459 se na Jezeří vrátili Smolíkové a poslední z nich, Zikmund, odkázal hrad roku 1513 svému švagrovi Mikuláši Hochhauserovi z Hochhausu. Za něho došlo pravděpodobně k nejvýraznější přestavbě, která změnila středověký hrad na renesanční zámek. [1]
1363 Vznik

Předchůdcem dnešního zámku býval středověký hrad, o němž nemůžeme s určitostí říci, kdy byl založen. Vycházíme proto z prvních doložených písemných zpráv z let 1363–65, kdy se uvádějí jako majitelé pánové ze Rvenic. [1]

Články

22. září 2022
Zámek Jezeří představil zrestaurovaný divadelní a koncertní sál. Práce vyšly na téměř 30 milionů korun | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
21. září 2022
Tady koncertoval Beethoven. Na Jezeří opravili sál, kde hráli velikáni - iDNES.cz
[3]
2. dubna 2022
Zámek Jezeří získá na svou záchranu podporu z evropského programu - Národní památkový ústav
28. prosince 2021
Na zámku v Jezeří na Mostecku opravují unikátní divadelní sál | TVarchitect.com
1. dubna 2017
Jezeří komunisté vymazali z map. V nejkrásnějším sále hrával Beethoven, teď tam nesmí ani kastelánka - Aktuálně.cz
[2]
19. květen 2006
Jezeří opět vzdoruje času i uhlí. Zatím. - iDNES.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

28. září 2022
Národní památkový ústav

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 28. září 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.