Zámek Dolní Lutyně

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Na prodej
Cena: 1 990 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Ke Statku 3
73553 Dolní Lutyně
Karviná
49° 54' 3.8'', 18° 25' 51.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Starý zámek tvoří severní trakt areálu. Je to jednoduchá patrová budova na půdoryse obdélníka s nízkou sedlovou střechou. Vnější vzhled starého zámku je nenávratně poznamenán druhotnými utilitárními úpravami, o čemž svědčí především novodobá (leč zchátralá) okna. Na západ i na východ (zde jako spojnice s novým zámkem) navazují na delší osu starého zámku krátké přístavky. I ty jsou patrové, avšak nižší než vlastní starý zámek. Jejich patra prosvětlují pouze drobné otvory což může svědčit o jejich využití jako sýpky. Nový zámek tvoří východní křídlo areálu, se starým zámkem je spojen krátkým krčkem s polopatrem. Vlastní budovu tvoří patrový objekt na půdoryse obdélníka ukončený mansardovou střechou. Nádvorní fasáda je v patře šestiosá, přízemí je prolomeno patrně druhotnými stavebními otvory. Jižní fasáda je bez oken. Ta zde patrně v minulosti byla, jsou pouze druhotně zazděna. Východní, vnější fasáda zámku má pravidelné šestiosé členění v patře i přízemí. V přízemí zámku se vyskytují místnosti klenuté valeně, pruskou plackou, ale i plochostropé. Plochostropé je i patro.

Časová osa

10/2018 Na prodej

Zámek na prodej za 1 990 000 Kč
7/2017 Na prodej

Zámek je na prodej za 2 600 000 Kč
2013 Prázdný

Zámek se stal soukromým majetkem. Starý zámek stával na západní straně areálu na okraji svahu. Dnes je v jeho místech prázdná zatravněná plocha.
2008 Stavební úpravy

Zámek kupuje obec Dolní Lutyně a plánuje rekonstrukci. "Původní cena na inzerátu, který jsme objevili v realitní kanceláři, byla 2,8 milionu korun, ale po několika jednáních s vlastníkem objektu jsme cenu usmlouvali na 1,5 milionu korun,“ prozradil starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.
2003 Používaný

Minimálně do roku 2003 je zámek obýván. Posledním vedoucím zdejšího hospodářství byl Josef Vodák,tento člověk musl vědět proč došlo k likvidaci hlavní budovy zámku (č.p.1 , se sýpkou) ,nebo mít na tom přímo zájem(?), bohužel později zemřel.
1989 Po revoluci přešel zámek do majetku Pozemkového fondu. Později zámek přešel do majetku obce a byl využíván jako byty sociálně slabších občanů. Jeho stav se v této době i nadále zhoršoval.
1980 Architektonicky a historicky cenný, leč zchátralý, objekt Starého zámku (později sýpky) byl bez jakéhokoli průzkumu zbořen a sklepy zasypány.
1950 Používaný

Začátkem 50.let 20.stol. byla k zámku přistavěna přístavba, dána k užívání v r. 1954. Sloužila k bydlení. V zámku postupně došlo k ubytovávání rodin, ať již zemědělských nebo nikoliv. V padesátých letech se nastěhovaly rovněž rodiny,které měly buď politické nebo ekonomicko-sociální problémy dočasného rázu. Bydleli zde i vedoucí pracovníci, například ing.Konvička, Ing. Burkot aj, do konce 60.let byli všichni tito odstěhování ve svých vilách.
1945 Veškerý majetek byl Jiřímu Hahnovi, vzhledem k jeho národnosti, zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu. Později byl spravován různými zemědělskými organizacemi, nejdéle Státním statkem Bohumín. Byl využíván jen jako byty zaměstnanců statku.
Po roce 1945 docházelo k postupné devastaci majetku z něhož se dodnes zachovala pouze bývalá správní budova, sýpka a hospodářská budova v areálu bývalého zámku.
1920 Na počátku 20. let 20. století získal dolnolutyňský velkostatek i se zámkem Jiří Hahn, který se usídlil v Novém zámku a zřejmě ho jako svoji rezidenci i výrazně opravil. Původní zámek byl už v této době jen sýpkou.
1804 Někdy po tomto roce došlo k úpravě Starého zámku na sýpku (už neexistuje)
1792 V tomto roce přešla Dolní Lutyně i se zámkem prodejem do rukou hraběte Jana Larisch-Mönnicha. Ten však jako své sídlo užíval zámek ve Fryštátě (Karviné) a Ráji (Karviná). Dolnolutyňský zámek pozbyl na svém sídelním významu a jeho vnitřní prostory byly účelově upraveny pro sídlo správy dvora a obydlí úředníků.
1700 Vznik

Pozdně renesanční Nový zámek v Dolní Lutyni byl vystavěn na mírném návrší naproti římsko-katolickému kostelu někdy na přelomu 16. a 17. století.

Články

10. září 2008
Dalní Lutyně koupila zchátralý zámek a plánuje opravu - Karvinský a havířovský deník

Knihy

Externí galerie (foto / video)

1. prosince 2017
Mizející památky - Zámky a tvrze - Kategorie: Zámek Dolní Lutyně
Autor externí galerie: Katty
26. dubna 2015
Zámek Dolní Lutyně

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Spirala Spoluautoři: Rendy, pe.zeman aktualizováno: 25. květen 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.