Zámek Dolní Lutyně

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: K záchraně
Cena: 1 990 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Ke Statku 3
73553 Dolní Lutyně
Karviná
49° 54' 3.8'', 18° 25' 51.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: SJM Šmíra Pavel Ing. Ph.D. MBA a Šmírová Hana Ing. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Architektonický / technický popis

Starý zámek tvoří severní trakt areálu. Je to jednoduchá patrová budova na půdoryse obdélníka s nízkou sedlovou střechou. Vnější vzhled starého zámku je nenávratně poznamenán druhotnými utilitárními úpravami, o čemž svědčí především novodobá (leč zchátralá) okna. Na západ i na východ (zde jako spojnice s novým zámkem) navazují na delší osu starého zámku krátké přístavky. I ty jsou patrové, avšak nižší než vlastní starý zámek. Jejich patra prosvětlují pouze drobné otvory což může svědčit o jejich využití jako sýpky. Nový zámek tvoří východní křídlo areálu, se starým zámkem je spojen krátkým krčkem s polopatrem. Vlastní budovu tvoří patrový objekt na půdoryse obdélníka ukončený mansardovou střechou. Nádvorní fasáda je v patře šestiosá, přízemí je prolomeno patrně druhotnými stavebními otvory. Jižní fasáda je bez oken. Ta zde patrně v minulosti byla, jsou pouze druhotně zazděna. Východní, vnější fasáda zámku má pravidelné šestiosé členění v patře i přízemí. V přízemí zámku se vyskytují místnosti klenuté valeně, pruskou plackou, ale i plochostropé. Plochostropé je i patro.

Časová osa

10/2018 K záchraně

Zámek na prodej za 1 990 000 Kč
7/2017 K záchraně

Zámek je na prodej za 2 600 000 Kč
2013 Zámek se stal soukromým majetkem. Starý zámek stával na západní straně areálu na okraji svahu. Dnes je v jeho místech prázdná zatravněná plocha.
2008 V rekonstrukci

Zámek kupuje obec Dolní Lutyně a plánuje rekonstrukci. "Původní cena na inzerátu, který jsme objevili v realitní kanceláři, byla 2,8 milionu korun, ale po několika jednáních s vlastníkem objektu jsme cenu usmlouvali na 1,5 milionu korun,“ prozradil starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.
1989 Po revoluci přešel zámek do majetku Pozemkového fondu. Později zámek přešel do majetku obce a byl využíván jako byty sociálně slabších občanů. Jeho stav se v této době i nadále zhoršoval.
1980 Architektonicky a historicky cenný, leč zchátralý, objekt Starého zámku (později sýpky) byl bez jakéhokoli průzkumu zbořen a sklepy zasypány.
1945 Veškerý majetek byl Jiřímu Hahnovi, vzhledem k jeho národnosti, zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu. Později byl spravován různými zemědělskými organizacemi, nejdéle Státním statkem Bohumín. Byl využíván jen jako byty zaměstnanců statku.
Po roce 1945 docházelo k postupné devastaci majetku z něhož se dodnes zachovala pouze bývalá správní budova, sýpka a hospodářská budova v areálu bývalého zámku.
1920 Na počátku 20. let 20. století získal dolnolutyňský velkostatek i se zámkem Jiří Hahn, který se usídlil v Novém zámku a zřejmě ho jako svoji rezidenci i výrazně opravil. Původní zámek byl už v této době jen sýpkou.
1804 Někdy po tomto roce došlo k úpravě Starého zámku na sýpku (už neexistuje)
1792 V tomto roce přešla Dolní Lutyně i se zámkem prodejem do rukou hraběte Jana Larisch-Mönnicha. Ten však jako své sídlo užíval zámek ve Fryštátě (Karviné) a Ráji (Karviná). Dolnolutyňský zámek pozbyl na svém sídelním významu a jeho vnitřní prostory byly účelově upraveny pro sídlo správy dvora a obydlí úředníků.
1700 Vznik

Pozdně renesanční Nový zámek v Dolní Lutyni byl vystavěn na mírném návrší naproti římsko-katolickému kostelu někdy na přelomu 16. a 17. století.

Článek

10. září 2008
Dalní Lutyně koupila zchátralý zámek a plánuje opravu - Karvinský a havířovský deník

Knihy

Externí galerie (foto / video)

1. prosince 2017
Mizející památky - Zámky a tvrze - Kategorie: Zámek Dolní Lutyně
26. dubna 2015
Zámek Dolní Lutyně

Odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
SJM Šmíra Pavel Ing. Ph.D. MBA a Šmírová Hana Ing.
Sklopčická 606, Krásné Pole, 72526 Ostrava

Panorama

Mapa

Autor karty Spirala Spoluautoři: Rendy, pe.zeman aktualizováno: 1. listopadu 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.