Hospodářský dvůr Žlutice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zemědělská usedlost
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Karlovarská 160
36452 Žlutice
Karlovy Vary
50° 5' 38.6'', 13° 9' 37.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Vrábeľ Anton (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Barokní panský hospodářský dvůr nechal vystavět roku 1680 Ferdinand Hroznata z Kokořova. Jedná se o rozsáhlý dvoukřídlý objekt, jehož součástí je také stodola, sýpka a brána. Roku 1752(?) byl dvůr vypálen francouzským vojskem, následně prošel renovací. Panský dům + Stodola + Sýpka + Brána. [2]

Časová osa

7/2017 Prázdný

Nevyužívaný a neudržovaný areál se dnes nachází ve velmi zdevastovaném až havarijním stavu, část zastřešení včetně krovů se propadla do útrob budov. Vnitřní dvůr i samotné objekty pomalu zarůstají náletovými dřevinami.[1]
1992 V roce 1992 se stal hospodářský dvůr součástí nově vyhlášené městské památkové zóny Žlutice. [1]
1990 Na počátku 90. let 20. století byl objekt zprivatizován a dnes se nachází v havarijním stavu.[1] Po sametové revoluci byl dvůr zprivatizován a následně (pravděpodobně účelově) převeden na nemajetného občana Slovenské republiky, který dvůr nijak nevyužívá a nechává jej dále chátrat.[3]
1983 V roce 1983 došlo k demolici původní ohradní zdi zahrady na jižní straně dvoru, kterou byla vedena nová ulice k budované zástavbě rodinných domků.[1]
12/1963 16. prosince 1963 byl areál bývalého panského hospodářského dvoru ve Žluticích zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 33002/4-1146. Během druhé poloviny 20. století však areál z důvodu nedostatečné údržby postupně chátral. [1]
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958 [2]
1945 Po roce 1945 byl objekt hospodářského dvora využíván pro potřeby státního statku Karlovy Vary. Zástavba vnitřního dvora areálu byla postupně zbořena a necitlivě nahrazena novými objekty garáží, které nepodporují původní dispozici. [1]
10/1929 Na konci října roku 1929 bylo při rozšiřování vjezdu do města strženo severozápadní nároží hospodářského dvora.[1]
4/1925 V rámci první pozemkové reformy v období meziválečného Československa byl dne 27. dubna 1925 zabavený hospodářský dvůr včetně 80 ha pozemků předán za 250.000 korun bývalému legionáři Františkovi Divišovi z Chocomyšle a stal se součástí jeho zbytkového statku o výměře 124 ha. [1]
1918 Po převratu v roce 1918 a vyhlášení Československé republiky byl hospodářský dvůr ve Žluticích v rámci tzv. první pozemkové reformy zabaven.[3]
4/1914 V dubnu roku 1914 přechází velkostatek společně s hospodářským dvorem do vlastnictví rytíře Jose-fa Menčíka z Vrchlabí.[3]
1886 Dcera Ludvíka Prokopa Zdeňka roku 1886 prodává velkostatek Žlutice-Štědrá spolu se žlutickým hospodářským dvorem Karlu Prokschovi a dr. Otakaru Mášovi z Prahy, kteříí velkostatek vlastní společně až do roku 1892, od té doby jen první ze jmenovaných.[3]
1878 V roce 1878 umírá poslední mužský člen kokořov-ského rodu Ludvík Prokop. Rod Kokořovců z Kokořova, který přes 300 let vlastnil žluticko-štěderské panství, tak vymírá po meči a panství dědí jediná dcera Ludvíka Proko-pa Zdeňka. [3]
1855 Roku 1855 bylo uděleno svolení položit z hospodářského dvora vodo-vod napájející kašny na náměstí. Podle mapy 3. vojenského mapování se na nádvoří hospodářského dvora nacházela vodní plocha, je tedy možné, že zmiňovaný vodovod byl napájen právě odtud.[3]
3/1815 Dne 18. března 1815 byl panský hospodářský dvůr na základě nařízení hraběte Jana Kokořovce z Kokořova, který toho času pobýval ve Vídni, pronajat na 9 let obci Verušice za 1.806 zlatých 8¾ krejcarů. Vrchností již nevyužívaný areál tak byl v průběhu 19. století postupně upravován, honosné jižní křídlo (správní budova) bylo přestavěno na sýpku. [1]
1812 Roku 1812 byla zbořena Paví brána nacházející v těsné blízkosti hospodářského dvora v parkánové hradbě vybudované za Jakoubka z Vřesovic. Podle veduty z druhé poloviny 18. století mohla být tato brána stavebně propoje-na se severozápadním nárožím dvora. [3]
1742 Roku 1742 byl dvůr vypálen procházejícím francouzským vojskem a následně musel být obnoven. [1]
1680 Vznik

Raně barokní areál panského hospodářského dvora čp. 160 nechal vystavět Ferdinand Hroznata z Kokořova v roce 1680 jako součást zámeckého areálu při silnici na severním okraji města Žlutice (Luditz).[1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

5. října 2013
Mejdlowiki

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Vrábeľ Anton

Mapa

Autor karty Spirala (Ivona Šuchmannová) Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 10. února 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.