Zámek Zvoleněves

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Zvoleněves 1
27325 Zvoleněves
Kladno
50° 13' 46.3'', 14° 11' 4.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Areál zámku, spolu s hospodářským dvorem, kostelem a farou, se nachází na kopci v jižní části obce. Zámek, původně tvrz, stojí na nepravidelném půdorysu. Vstupní osa je vedena ve směru S - J. Křídla zámku ohraničují malý pětiboký dvorek. Na jižní straně je zámek spojený s kostelem sv. Martina křídlem s krytou chodbou. Stavbu kryje soustava valbových střech s keramickými bobrovkami. [3]

Časová osa

4/2021 Prázdný

Zámek je stále prázdný a dál chátrá.
2014 K záchraně

Nabízen k prodeji. Do ceny přesahující 12 milionů korun spadá kromě památkově chráněného objektu také hospodářský dvůr a území o rozloze přes 18 tisíc metrů čtverečních. Dalo by se dokonce říci, že okolní pozemky jsou na památce tím nejceněnějším, co má. Kvůli nim objekt totiž koupil před 15 lety jeho současný majitel Milan Červený.[2]
11/2013 Prázdný

Zápis v památkovém katalogu ze 17. 11. 2013: Havarijní stav.
Ještě na počátku devadesátých let 20. st. byl zámek udržovanou a využívanou stavbou, následně po převedení na jiného vlastníka zůstal opuštěn a bez základního zajištění. Rychle postupujícím procesem chátrání a vandalským ničením došlo k rozsáhlému poškození této stavby. V současné době je po novém převedení na dalšího vlastníka zahájena jeho celková oprava.
2010 Stavební úpravy

Na podzim 2010 proběhla další etapa obnovy krovu a střechy zámku ve Zvoleněvsi, a to nad traktem spojujícím budovy s oratoří kostela sv. Martina. [4]
1990 Prázdný

Po sametové revoluci získal zámek v restituci soukromý majitel. Zámek začíná díky jeho nedbalosti rychle chátrat.[2]
1945 Po roce 1945 zámek patřil JZD Zvoleněves a podle toho dnes také vypadá.[1]
1787 Stavební úpravy

V roce 1787 se ale agenda pro zprávu panství tak rozrostla, že zvoleněvský zámek již nestačil. Byl tedy stržen a na jeho základech postaven zcela nový zámek odpovídající tehdejším požadavkům. Byl zasypán příkop a zřízena zahrada. [1]
1718 Stavební úpravy

Po třicetileté válce tvrz značně utrpěla a proto ji roku 1718 nechává Anna Marie přestavět na barokní zámek. Zvoleněvský zámek sloužil jako centrum rozsáhlého panství. Na zámku byla umístěna správa tohoto panství.[1]
1668 Roku 1668 přechází panství na Julia Františka Sasko – Lauenburského. Po jeho smrti dědí Zvoleněves držitelka nedalekého Buštěhradu Anna Marie Františka Lauenburská, později vévodkyně Toskánská.[1]
1621 Protože se ale Petr Myllner účastnil stavovského povstání na straně stavů, byl stižen pobělohorskými konfiskacemi a tak se Zvoleněves dostává roku 1621 Zuzaně Chrtové ze Rtína. [1]
1609 Jiří Vratislav z Mitrovic odprodal Zvoleněves Myllnerům z Mylhauzu. [1]
1604 Roku 1604 Zejdlicové prodávají Zvoleněves Jiřímu Vratislavovi z Mitrovic.[1]
1550 Stavební úpravy

V polovině 16. století Zejdlicové přestavěli gotickou tvrz v renesančním stylu. Byl zrušen padací most a nahrazen zděným. Nedaleko tvrze byl zřízen pivovar. [1]
1401 Vznik

Na místě dnešního zámku stávala tvrz, která se poprvé zmiňuje roku 1401, kdy jí společně s poplužním dvorem vlastnil Humprecht Šlechtic z Tasnovic. Až do počátku 16. století se zde majitelé střídají v rychlém sledu. Až počátkem 16. století tvrz z dvorem získávají Zejdlicové ze Šenfeldu. Ti si Zvoleněves zvolili za centrum svého panství.[1]

Články

25. květen 2014
Zámek ve Zvoleněvsi hledá majitele, který by ho zachránil
[2]
17. prosince 2010
Probíhá záchrana zámku ve Zvoleněvsi: Památková péče na Slánsku

Knihy

Externí galerie (foto / video)

19. března 2016
lotusesprit.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: lotusesprit

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty bez_autora Spoluautoři: Rendy, pe.zeman, maricern aktualizováno: 12. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.