Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 5 6 8
Počet objektů v databázi: 228

Goldschmidtova vila

Tovární rezidenční vila byla postavena na konci 19. století. Při výstavbě byl využit místní pískovec a bohatě zdobená budova se stala vyhledávaným vzorem v širokém okolí. Součástí velkého pozemku býval i sofistikovaný lesopark. Židovský továrník Goldschmidt musí na začátku druhé světové války svou vilu opustit a ta začíná chátrat. Velkou ránu vile zasazuje požár v roce 1997. V únoru 2016 se na internetu objevil dokonce inzerát nabízející stavební materiál z vily na rozebrání. Jenže v roce 2017 kupuje celou vilu rodina Němečkova a pouští se do neuvěřitelné rekonstrukce.

Panský statek Troja

Panský statek byl postaven ve 2. polovině 17. století, pravděpodobně však bylo využito starších objektů. K areálu náleží dvě obytné budovy, stodola, hospodářská budova, tři objekty stájí a brána. Budovy jsou seskupeny kolem přibližně obdélného nádvoří. V uliční frontě stojí po stranách vjezdu s bránou dvě obytné budovy, severní a jižní. Na severní straně dvora jsou dvě bývalé stáje. Na východě je dvůr uzavřen dvěma stodolami (jedna je vyhořelá), později adaptovanými na maštale. Na jižní straně je budova stájí ve tvaru písmene L a k obytné budove se na jižní straně přimyká továrna z období 1.…

Wieserův dům

Pokud by někdo měl zájem o prohlídku, ať kontaktuje přímo městské informační centrum info@terezin.cz

Janečkův mlýn

Budova bývalého mlýna nebyla v roce 2011 nijak památkově chráněná a v dezolátním stavu je již řadu let. V nedávné minulosti byla v přízemí hospoda a snad v prvním patře i nějaký byt. V roce 2011 ale byla budova prázdná a prostory hospody nabízeny k pronájmu. Mlýn je v roce 2016 po rekonstrukci a je v něm slezské školící centrum.

Zámek Kvasetice

Zámek z roku 1864 za druhé světové války obsadila německá správa. Po roce 1948 došlo ke znárodnění. V zámku byla zřízena Inseminační stanice se školou a pozemky připadly Státnímu statku Havlíčkův Brod. Po zrušení školy bydleli v budově zaměstnanci statku a tím i skončila jeho veškerá údržba. Firma Dvořák - svahové sekačky koupila zámek v roce 2016 Mnoho let neudržovaný areál byl v otřesném stavu. Celý zarostlý, probořené střechy a stropy, všude sutiny. Od té doby prochází kompletní rekonstrukcí. Z areálu bude reprezentativní sídlo firmy.

Poliklinika Litvínov

Objekt bývalé hornické ozdravovny z let 1926 - 27, kterou využívaly české děti a v historické budově byli pensionováni staří horníci. Po zřízení litvínovského okresu roku 1949 byly všechny budovy využívány pro zdravotnické účely jako poliklinika, která zde sídlila až do 1. pol. 90. let 20. stol. Soubor architektonických cenných budov v dezolátním stavu byl v roce 2015 na prodej. Žádný další plán města na využití budovy nyní není znám. V areálu probíhá od roku 2018 rekonstrukce. Část budovy je již zrekonstruovaná, druhá část na rekonstrukci zatím čeká.

Zámek Toužim

Dlouhodbě chátrající zámek si vzala pod svá křídla parta nadšenců ze spolku Živý zámek Toužim. Spolek zatím žije díky dotacím a drobným sponzorům. Stranou nestojí ani město, kterému zámek patří, i to se snaží různě pomoci. Nádvoří zámku je o prázdninách otevřeno o víkendech od 10 do 12 a od 15 do 19 hodin.

Zámeček Skrytín - Vila Ludwiga Wolfruma

Na konci 19. století jej postavil Rudolf Richter. V roce 1914 jej koupila další významná rodina z Ústí nad Labem - Wolfrumové. Rodině patřil až do roku 1945. Pak byl znárodněn a sloužil jako rekreační středisko. Po roce 1990 zůstal opuštěn a během 20ti let byl naprosto zdevastován vandaly a zloději. V roce 2011 se do místa zamiloval ústecký podnikatel a významný filantrop Martin Hausenblas, který se pustil do kompletní záchrany tohoto místa. Pro kolemjdoucí postavil i pergolu s přípojkou pitné vody a elektřiny na dobití mobilu. Ze Skrytína chce vytvořit nejen svůj domov, ale i místo setkávání…

Zámek Krásný les

Barokní zámeček z roku 1708 v roce 1931 koupilo město Ústí nad Labem. V letech 1940 až 1941 byli v zámku vězněni francouzští váleční zajatci a posléze od listopadu 1941 do března 1945 starší práceschopní Židé z Ústecka. Ve 2. pol. 20. stol. sloužil zámeček jako hospodářská budova státního statku, což se na něm neblaze podepsalo. Zámek má od roku 2017 nového majitele, je jím historik a pedagog z univerzit v Plzni a Hradci Králové Jan Kilián - ten ihned zahajil rekonstrukci. Zatím je zámek vyklizen, staticky zajištěn a pracuje se na obnově střechy. Po dokončení je v objektu na plánu historická…

Robert Salomon, továrna na lněnou a bavlněnou nit

Okolo roku 1916 postavil tuto skárnu továrník Robert Salomon. V devadesátých letech 20. století tu sídlil výrobce nábytku, řadu let poté byla stavba prázdná. Hlavní výrobní budova je však velmi dobře dochována. V polovině roku 2018 se sem přesunula z Vraného nad Vltavou parta kolem projektu Nová Perla. Architektonický / technický popis Budova je tvořena železobetonovým dvoutraktem a požární a schodišťovou věží při severním nároží. Ve dvoře byla původně umístěna samostatně stojící barevna a kotelna s elektrickou strojovnou a na severním konci areálu menší správní a obytný dům – ty dnes již…

Vila Eugena Poráka

Vila má dominantní ústřední pavilon a z něj nakoso vybíhají křídla. Okázalost a monumentalitu celku zvyšuje umístění vily na terase přístupné širokým schodištěm. Vstup otevírá polygonální hala v prostředním pavilonu, na ni navazují společenské prostory nižšího pravého (východního) křídla - knihovna, herna, hudební kabinet a dámský budoár, kdežto v levém křídle (západním), vítala hosty velká a malá jídelna sousedící s kuchyní, spíží a obslužnými místnostmi. Další jídelnu, dva salony a hostinské pokoje obsahovalo i patro pravého východního křídla. Do patra křídla opačného a do ústředního…

Zámek Poříčí

Patrový zámek nepravidelného půdorysu se čtyřmi nestejnými křídly zalomenými kolem nádvoří. Na části budovy je mansardová střecha s vížkou. V přízemí na dvorní straně je arkáda o třech obloucích na pilířích. Na vnější fasádě pod omítkou patrná sgrafita. Původ objektu je patrně středověký, přestavby a rozšíření v následujících slohových obdobích (renesance, baroko). Areál zahrnuje zámek s nádvořím, park, rybník a sochu sv, Floriána, umístěnou v lapidáriu fary v Borovanech.[1] Zámek, přestavěný z původní tvrze, je trojkřídlá patrová budova kolem nepravidelného lichoběžníkového nádvoří, které…

Zámek Koleč

Zámek byl přestavěný na počátku 18. století na místě renesanční tvrze. Jeho dnešní architektonická podoba je výsledkem přestavby v 19. století. Areál zámku se rozkládá na JZ okraji vsi. Součástí původního areálu byly kromě budovy zámku s kaplí (kostel Nejsvětější Trojice) i budovy hospodářského dvora. Do širšího areálu patřila i fara situovaná východně od kostela (dnes obytný dům čp. 36 na st.p. 4). Zámecká budova je v rámci areálu přibližně centrálně situovaná. Jedná se o nepravidelnou trojkřídlou patrovou stavbu zasazenou ve svažitém terénu. Krátké východní křídlo obsahuje kostel…

Zámek Konojedy

Tvz z 15. stol. přestavěna v 16. stol. na zámek za Viléma Konojedského z Pojetic. V r. 1699 za Františka Antonína Šporka v zámku špitál pro chudé. V r. 1746 zřízen klášter, 1786 zrušen, Sweerts-Sporck jej přestavěl na zámek, renesanční části zbourány. [5]  Dějiny zdejšího zámku se začínají psát v roce 1746, kdy zde František Karel založil jako poděkování za uzdravení jediného syna servitský klášter pro 26 mnichů. Klášter byl v roce 1786 zrušen Josefem II. Jan Kristián Sweerts-Špork jej přeměnii na zámek. V roce 1945 byl zkonfiskován a do roku 1995 se dostal do katastrofálního stavu. Měl…

Zámek Mirošovice

Původně gotická tvrz postavená rytíři z Mirošovic koncem 15. století, renesančně přestavěná v roce 1554. Roku 1668 připojena Lobkovici k Bílině a barokně upravena. Dvoupatrová budova na půdorysu písmene L s věží s valbovou střechou. [5]

Zámek Nekmíř a hospodářský dvůr zámku

Tvrz se zde připomíná už v roce 1358. V roce 1750 byla přestavěna na zámek. Poslední majitelé, rodina Wopršálkova, zde hospodařila i s dalšími pozdějšími spoluvlastníky do roku 1948, kdy bylo celé hospodářství zabaveno Československým státem. V této éře dochází k velkému úpadku a devastaci celého dvora, který se po krátké etapě fungování JZD, přestal využívat úplně. Od roku 2016 je majitelem zámeckého areálu společnost Reks - Nem s.r.o., která se pustila do rekonstrukce okolních objektů. Na závěr má projít rekonstrukcí i samotný zámek. Architektonický / technický popis Zámek má podobu…

Zámek Stvolínky

Raně barokní dvoupatrový zámek s arkádami, přestavěný na místě staršího zámečku v letech 1663–1665 prvním litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem Schleinitzem jako letní rezidence. Za biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna byl rokokově adaptován. [3] Od roku 1950 zámek vlastnil Státní statek Zahrádky, který jej využíval jako byty a skladiště. V letech 1979 – 1988 tu probíhala dlouhá a mizernárekonstrukce střechy poté, co ji zničila vichřice. Po revoluci zámek jen chátral. V roce 2013 Jiří Bartoloměj (Bartoš) Sturz, potomek předbělohorských vlastníků zámku, založil občanské sdružení Zámek…

Zámek Veselí nad Úhlavou

První zpráva o místní (zřejmě vodní) tvrzi pochází z roku 1404, kdy ves držel Jan z Veselí. Po roce 1948 se stal majetkem státu. Státní statek Luby v něm zřídily kanceláře, poté byty. Bez další údržby zámek kompletně zchátral. V roce 2014 byl založen spolek Tvrz Veselí, který chce zámek obnovit a otevřít veřejnosti. Potomek původních majitelů zámek spolku pronajal na 30 let za jednu korunu ročně. Spolek na obnovu zámku vypsal veřejnou sbírku. Na rekonstrukci každý rok přispívá také majitel.

Dvůr Starý zámek - Borotín

Barokní dvůr je písemně poprvé zmíněn roku 1557. Po roce 1948 byl využíván místním JZD, do údržby se investovalo stále méně, což přivedlo statek k havarijnímu stavu. V prosinci roku 2009 objekt zakoupila Společnost TAKELOT s.r.o. v čele s panem Milanem Tejnorem, dvůr prochází postupnou rekonstrukcí a konají se zde nejrůznější akce.

Zámek Čečovice

V 90.letech nejspíše schválně zapálen, postupně se z něj stávala naprostá ruina, byl vydán demoliční výměr a zámek měl být srovnán se zemí. Jenže, zámku se v poslední minutě ujímá skupina nadšenců a vlastnoručně se pouští do záchrany, zámek dostává nové zastřešení, zajišťuje se statika atd. To co mělo být srovnáno se zemí se stává kulturním střediskem, kde se koná řada nejrůznějších akcí, svatby a člověk se tu cítí opravdu dobře. 

Zámek Pravonín

Zámek na půdorysu písmene "E". Hlavní průčelí s výrazným středovým rizalitem a štítem se sochami. Nejstarší stav. část - gotická či renesanční tvrz - východní křídlo. Výrazná barokní přestavba a neorenesanční úpravy. [8]

« 1 2 3 4 5 6 8