Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7
Počet objektů v databázi: 184

Zámek Pětipsy

Zámek byl po roce 1948 zkonfiskován, správcem objektu se stal místní státní statek, který nastartoval jeho devastaci, dovršenou po roce 1990, kdy už byl zcela bez střech, zbývaly prakticky jen holé obvodové zdi. V roce 2011 byl založen spolek Via Levamente, který si dal za cíl záchranu zámku, který byl v následujících letech vyklizen a staticky zajištěn, dále pokračuje zastřešení části zámku a oprava některých podlah a stropů. 

detail

Zámek Lužec

Poplužní dvůr zde vznikl zřejmě v roce 1579. Po druhé světové válce byl zámek na základě zákona 142/1947 zabaven. Roku 1951 zámek získal lubenecký státní statek, který ho používal jako ubytovnu, ale neudržoval ho. Opravou zámek prošel až roku 1967 před tím, než zde František Vláčil natáčel film Adelheid. Poté zámek sloužil jako sklad obilí a dále chátral. Rekonstrukce už značně zchátralého zámku započal nový majitel v roce 2008.

detail

Vitrážové muzeum / kostel sv. Jiljí

První písemná zmínka o kostelu je z r. 1356. Opuštěný kostel koupil spolek za záchranu kostel r. 2007 od církve za korunu. Proběhly archeologické vykopávky a zjistilo se, že kostel byl postaven na starém slovanském pohřebišti. Časem se ukázalo, o jak unikátní gotický kostel se jedná. V kostele je zachovám paprsčitě sklenutý presbytář, fragmenty gotické výmalby, původní oltář, socha sv. Řehoře z dílny Matyáše Brauna, hrobka Strojetických ze Strojetic. V podkroví kostela je zřízeno regionální muzeum s odkazem na slovanské pohřebiště, které bylo archeology pod kostelem nalezeno. Prohlídka Dnes…

detail

Horní Hrad - Hauenštejn

Horní hrad u Karlových Varů. Naprostá ruina, plot u brány se zákazem vstupu přeskakuje mladík a místem je očarován. V roce 2000 ruinu hradu kupuje za 1,5 milionu korun a i tuto sumu splácí 5 let, takže žádný multimilionář. Všichni si ťukají na čelo. Ale on už nemusí přeskakovat plot. S rodinou poté bydlí v maringotce na nádvoří. Za pomocí tisíců dobrovolníků, dotací a práce místo řečí hrad doslova povstává jako Fénix z popela. Z mladíka se stal hradní pán.  Zámecká budova se skládá ze staršího západního, nad půdorysem "L" vybudovaného traktu, s nímž je spojeno jihovýchodní křídlo, řešené na…

detail

Zámek Štědrá

Areál barokního zámku, který nechal vystavět hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v letech 1730–1734 patrně dle návrhu architekta Tomáše Haffeneckera, skládající se ze zámecké budovy, hospodářského křídla, výklenkové kaple a přilehlého parku. Jednopatrový zděný omítnutý objekt na obdélném půdorysu, uzavírající z jižní strany  ústřední obdélný dvůruzavřený na třech stranách přízemními hospodářskými křídly. Zámek o 23 x 2 osách má sedlovou valbovou střechu V ose jižního průčelí je pětiboký risalit s balkonem v patře, štít risalitu nese letopočet 1747 (Evidenční list kupturní památky -…

detail

Hrad Hartenberg

Hrad Hartenberg patří mezi desítku nejstarších hradů v Čechách. Život zde pulsoval do roku 1945, než došlo k vysídlení původního obyvatelstva, znárodnění a rozsáhlé rozkrádání. Z objektu zbylo pouze torzo. V roce 1997 získal zříceninu hradu pan Bedřich Loos, dala se kolem něj dohromady skvělá parta lidí, která se pokouší o záchranu této cenné památky na Sokolovsku.

detail

Zámek Kanice

Zámek byl v roce 1986 předán armádě a za jejího působení částečně poškozen. Po revoluci zámek vystřídal několik majitelů, ale pouze chátral. V roce 2014 zámek koupila v dražbě skupina lidí, která jej chce opravit a uzpůsobit jej jak k bydlení, tak k pořádání akcí v interiéru i v zámeckém parku. Zámek pracovně nazývají „Depold“ podle prvního doloženého vlastníka tvrze, Depolda z Rýzmberka.

detail

Zámek Lipová

Starý lipovský zámek postavili pravděpodobně po roce 1566 Šlejnicové. Výstavbu nového zámku nechal v roce 1736 nebo 1738 zahájit hrabě Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt. Starý zámek byl upraven na hospodářské stavení a pivovar. Zámecký areál byl roku 1948 znárodněn, sloužil jako domov důchodců, armádě. Po odchodu armády v roce 1976 začala devastace. V roce 2011 zámek koupilo Občanské sdružení VIA TEMPORA NOVA. Ujali se nelehkého úkolu záchrany této významné barokní stavby. Od té doby prochází postupnou rekonstrukcí. Upravený zámecký park je volně přístupný. Architektonický / technický popis…

detail

Zámek Vysoký Újezd

První zmínka o zdejší tvrzi je z r. 1598. Šlikové přestavěli, zřejmě po r. 1700, původní tvrz na jednoduchý zámek s kaplí sv. Jana. V roce 1897 došlo k poslední výrazné úpravě zámku v novorenesančním stylu. V druhé polovině 20.stol. byl zámek majetkem JZD a byly v něm umístěna závodní jídelna, kanceláře a byty. Zámek byl v restitučním řízení vrácen původním majitelům. Zchátralý ale zůstal bez využití. V roce 2018 začíná kompletní rekonstrukce zdevastovaného zámku. Po rekonstrukci začne fungovat jako butikový hotel se všemi souvisejícími službami včetně spa.

detail

Zámecký pivovar Frýdlant

Pivovar zde funguje už od roku 1629. Roku 1949 byl zdejší provoz ukončen. Pivovar pro nedostatečné využití a pro zanedbávání základní údržby nenávratně chátral, stará technologie byla rozebrána a odvezena na Slovensko, některé objekty byly zbořeny. V roce 2009 koupil objekt Marek Vávra, stavař, nadšenec pro historii a milovník piva. Pivovar postupně zrekonstruoval a vdechl mu novou slávu.

detail

Zámek Libouchec

Renesanční zámek z roku 1579 po roce 1945 zámek převzal státní statek, který jej však neudržoval. V 80. letech se zřítila část typického štítu a později i střecha věže. Zámek sloužil jako slepičárna, ovčárna, kravín a dílny. V roce 1989 prohlásil stát objekt za národní památku, jeho stav ještě nebyl kritický. Z objektu se ale v následujících letech prakticky stala skládka pro vše nepotřebné a nepohodlné, a to přímo ve středu obce. Zámek nakonec v roce 2003 získala obec Libouchec a ta jej prodala společnosti Polesí Střekov. Ta ihned začala s rekonstrukcí a doslova zámek vytáhla z popela.

detail

Zámecký areál Vlčkovice

První zmínky o zdejší tvrzi jsou už z roku 1546. V roce 1948 byl areál majitelům vyvlastněn nastupující totalitní mocí. Dále byl scénář podobný jako u jiných „buržoazních“ sídel. Hospodařili zde státní statky, spolu s tehdejšími obyvateli Vlčkovic si brali z vybavení, co se jim hodilo, až zde nic nezbylo. Od 80. let zůstal prázdný, zchátralý areál byl v 90. letech vrácen potomkům původních majitelů, prochází postupnou rekonstrukcí, majitelé pomáhají sociálně znevýhodněným osobám, pořádají se zde kulturní a společenské akce.  Architektonický / technický popis Zámek tvoří uzavřený areál…

detail

Pivovar Lobeč

První zmínky o pivovaru jsou z roku 1586. Výroba piva byla ukončena v r. 1943, v roce 1948 byl znárodněn a výrobní technologie sešrotována. Po roce 1989 vlastníci dokonali těžkou devastaci areálu. V roce 2007 ruinu koupili Jana Prouzová Myšková a Pavel Prouza z Riofrio Architects. Do roku 2015 proinvestovali 15 mil. Kč a uvařili první pivo. Za záchranu, obnovu a zprovoznění parostrojního pivovaru v Lobči získali manželé v září 2015 cenu od Národního památkového ústavu.

detail

Kino Varšava

Liberecké kino bylo postaveno ve stylu art déca v roce 1922. Provoz byl ukončen v roce 2008, o 4 roky později několik místních nadšenců založilo občanské sdružení „Zachraňme kino Varšava“ a získalo zchátralou budovu do pronájmu. Tento spolek za podpory města, kraje, přispěvatelů a dobrovolníků realizoval 1. etapu rekonstrukce. 13. února 2015 zahájila provoz ve foyer kina kavárna Kino Káva. Řešení interiéru kavárny bylo oceněno v soutěži Grand Prix Architektů 2015 a rozhodně stojí za návštěvu. 

detail

Zámek Tětětice

Zámek z roku 1713 byl po roce 1945 zkonfiskován a využíván místním zemědělským družstvem. V restituci vrácený zdevastovaný zámek od původního majitele koupil ing. Josef Němec z Prahy, který zámek bez jakýchkoli dotací zrekonstruoval.

detail

Lovecký zámeček Bažantnice - Loukov

Bývalý lovecký zámeček u Loukova byl vystavěn pravděpodobně v 1. třetině 19. století. V roce 2010 už ze zámečku zbývají pouze obvodové zdi. V roce 2016 zříceninu vlastní Ekologické sdružení Alternativa 3000, které chce zámeček obnovit. V roce 2017 byla vyvezena veškerá suť, která byla skládkována v nejbližším okolí. Suť spadaná, za roky neúdržby, ze střechy a obvodových stěn mimo objekt navýšila terén někde až o jeden metr. Na podzim 2018, díky přispění dotačního titulu MKČR, došlo ke stabilizování obvodového zdiva. V roce 2020 už má stavba nový krov, střechu z bobrovek a vznikl i nový komín.…

detail

Turbovna Úterý

V Úterý, městě na Plzeňsku, se spolek Bart ujal tzv. Turbovny a snaží se ji vrátit zašlou slávu. Od konce 2. světové války je památkově chráněný dům stojící na náměstí v podstatě neobydlen a ač na to nevypadá, hrozí mu zřícení. Spolek s cílem sehnat potřebné finance uspořádal benefiční adventní koncert v místním kostele (kde dříve opravil varhany), spustí crowdfundingovou kampaň, bude žádat o krajské a státní dotace a vyhlásil veřejnou finanční sbírku s číslem účtu 270507717/0300, na který může přispět každý.

detail

Vila Marie Karas

Secesní vilu vystavěl v roce 1902 pro Marii Karas jihlavský stavitel Josef Kubičko. Po roce 1945 vila sloužila jako internát, poté jako učebny a jídelna zdravotní školy. Od roku 2009 zůstala nevyužitá. V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce vily. Ve vile jsou nabízena reprezentativní sídla pro firmy. Vila byla zvolena Prestižní stavbou kraje Vysočina za rok 2017. Obnova soukromého domu provedená třešťskou firmou Podzimek a synové dostala také cenu hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka a cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

detail

Kostel Povýšení Svatého Kříže Vrbice

Novorenesanční stavba s omítkovým tvaroslovím a velkými půlkruhem zaklenutými okny. V průčelí štíhlá věž, na jižní straně polygonálního závěru drobná sakristie. Interiér plochostropý s pozdně barokní kruchtou.

detail

Kostel sv. Bartoloměje

Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce kostel chátral. Postupně bylo zničeno či rozkradeno vnitřní vybavení. V roce 1972 bylo rozhodnuto o jeho demolici. Na stěnách kostela jsou patrné vývrty pro umístění náloží k odstřelu. Naštěstí byla demolice zastavena na poslední chvíli. Od roku 2012 probíhala oprava šindelové střechy a v květnu 2019 byla zahájena rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice.

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail

Hrnčířův mlýn

Nejstarší zmínka o mlýně v Českém Meziříčí se váže k roku 1598. V roce 1740 za pachtýře France Matyáše byla postavena dnešní budova mlýna. Roku 1950 byl ukončen provoz. Koncem června 2017 byla schválena demolice mlýna, následným rychlým jednáním z iniciativy pana Vlastimila Šimka se však podařilo zahájit jednání ohledně prohlášení za kulturní památku. Objekt byl 2. 5. prohlášen za kulturní památku. Následně došlo k prodeji mlýna a přilehlých pozemků za 1 Kč Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, z. s. V jeho prostorách by postupně mělo vzniknout kulturně-společenské centrum s…

detail
1 2 3 4 5 6 7