Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 8
Počet objektů v databázi: 226

Zámek Český Rudolec

Zámek Český Rudolec tvoří pětiboká třípatrová budova s nepravidelným nádvořím. Dominantou zámku je hranolová věž, která se tyčí ze středu hmoty budovy. Z těla budovy vystupuje monumentální vstup s vestibulem. [9]. Zámek situován na místě původní vodní tvrze. Zcela přestavěn v letech 1860-1861 po požáru v roce 1860 ve slohu tudorovské, anglické gotiky. V současné době zámek prochází celkovou rekonstrukcí po letech chátrání. Dochovaná půdorysná stopa areálu, historické vertikální konstrukce, původní kamenná ostění v okenních a dveřních otvorech, z části kamenné schodiště, tektonika fasád,…

Sušárna chmele Dubá

Patrový zděný objekt s dvojicí sušících věží je unikátním dokladem rozvoje chmelařství na Dubsku. Sušárna postavená v roce 1877 byla následně rozšířena v roce 1889. Do současnosti se dochovala nejen stavební část, ale i relikty technologií sušení chmele. [4]. Tyto věže jsou svým kruhovým tvarem v Čechách neobvyklé, obdobné se častěji nacházejí v Anglii. Sušení v nich probíhalo na sítech a dřevěných roštech, který je v jižní věži dosud zachovaný, pravděpodobně pomocí přímého vytápění v přízemí věží. Vlevo od sušárny v místech dnešních zahrádek býval morový hřbitov pro oběti velkého moru v roce…

Usedlost Vladimírov

Mezi zajímavé stavby v okolí Řípu se řadí samota Vladimírov, zvaná také Villa Vladimír nebo Floriánka. Tato zemědělská usedlost byla postavená panem Josefem Floriánem, svérázným podřipským zemědělcem. Bohužel, dnes je tento bývalý honosný dvůr fakticky v ruinách a zbylo z něj jen několik obvodových zdí a část stropu 1.patra. Průčelí zdobí sochy Kocourka a Čapka, zbytek sochařské výzdoby je připisován Františku Bílkovi. Nápisy podporující národního ducha byly z části sokolskými hesly, vlastními výtvory p. Floriána. Usedlost se nachází na území ORP Roudnice nad Labem, kde je několik významných…

Zámek Buštěhrad

Zámecký areál se rozkládá v JV části Buštěhradu, na svahu nad původní obcí. Rozsáhlý trojkřídlý zámek je situovaný na hraně svahu. Hlavní severní křídlo je orientované směrem k návsi historické obce, rozkládající se v údolí pod svahem. Centrem areálu (zámek, kostel a park vymezený ohr. zdmi) je monumentální dvoupatrové šlechtické sídlo vystavěné na starších základech. Jižně a východně od zámku se původně rozkládal hospodářský dvůr, z kterého se dochovalo jen torzo (východně od zámku). Jižní hranici areálu vymezuje ohradní zeď. Na východní straně areál rovněž vymezuje zeď, která je naproti…

Zámek Pětipsy

Areál původně renesančního patrového zámek čtvercové dispozice rozkládající se okolo dvora stejného tvaru je obklopen z části zachovalými obrannými příkopy, přes něž se klene mostek. Součástí areálu přestavěného v roce 1733 je i hospodářská budova. [4] Zámek byl po roce 1948 zkonfiskován, správcem objektu se stal místní státní statek, který nastartoval jeho devastaci, dovršenou po roce 1990, kdy už byl zcela bez střech, zbývaly prakticky jen holé obvodové zdi. V roce 2011 byl založen spolek Via Levamente, který si dal za cíl záchranu zámku, který byl v následujících letech vyklizen a staticky…

Zámek Zvěstov

Dvoukřídlá třípodlažní zámecká budova s valbovou střechou nad JV částí. Na mnoha místech omítky se sgrafitovou výzdobou. Původně středověká tvrz (dochov. ve hmotě v JZ části zámku) přestavěná na renesanční zámek s mladšími úpravami. [1]

Zámek Lužec

Poplužní dvůr zde vznikl zřejmě v roce 1579. Po druhé světové válce byl zámek na základě zákona 142/1947 zabaven. Roku 1951 zámek získal lubenecký státní statek, který ho používal jako ubytovnu, ale neudržoval ho. Opravou zámek prošel až roku 1967 před tím, než zde František Vláčil natáčel film Adelheid. Poté zámek sloužil jako sklad obilí a dále chátral. Rekonstrukce už značně zchátralého zámku započal nový majitel v roce 2008.

Vitrážové muzeum / kostel sv. Jiljí

První písemná zmínka o kostelu je z r. 1356. Opuštěný kostel koupil spolek za záchranu kostel r. 2007 od církve za korunu. Proběhly archeologické vykopávky a zjistilo se, že kostel byl postaven na starém slovanském pohřebišti. Časem se ukázalo, o jak unikátní gotický kostel se jedná. V kostele je zachovám paprsčitě sklenutý presbytář, fragmenty gotické výmalby, původní oltář, socha sv. Řehoře z dílny Matyáše Brauna, hrobka Strojetických ze Strojetic. V podkroví kostela je zřízeno regionální muzeum s odkazem na slovanské pohřebiště, které bylo archeology pod kostelem nalezeno. Prohlídka Dnes…

Horní Hrad - Hauenštejn

Horní hrad u Karlových Varů. Naprostá ruina, plot u brány se zákazem vstupu přeskakuje mladík a místem je očarován. V roce 2000 ruinu hradu kupuje za 1,5 milionu korun a i tuto sumu splácí 5 let, takže žádný multimilionář. Všichni si ťukají na čelo. Ale on už nemusí přeskakovat plot. S rodinou poté bydlí v maringotce na nádvoří. Za pomocí tisíců dobrovolníků, dotací a práce místo řečí hrad doslova povstává jako Fénix z popela. Z mladíka se stal hradní pán.  Zámecká budova se skládá ze staršího západního, nad půdorysem "L" vybudovaného traktu, s nímž je spojeno jihovýchodní křídlo, řešené na…

Zámek Štědrá

Areál barokního zámku, který nechal vystavět hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v letech 1730–1734 patrně dle návrhu architekta Tomáše Haffeneckera, skládající se ze zámecké budovy, hospodářského křídla, výklenkové kaple a přilehlého parku. Jednopatrový zděný omítnutý objekt na obdélném půdorysu, uzavírající z jižní strany  ústřední obdélný dvůruzavřený na třech stranách přízemními hospodářskými křídly. Zámek o 23 x 2 osách má sedlovou valbovou střechu V ose jižního průčelí je pětiboký risalit s balkonem v patře, štít risalitu nese letopočet 1747 (Evidenční list kupturní památky -…

Hrad Hartenberg

Středověký hrad na počátku 17. st. přebudovaný na renesanční zámek řadící se do okruhu saské renesance. Součástí areálu je dále barokní věž, kašna, park a hosp. objekt z 18. st. Areál je v současnosti částečně zřícený. [2] Hrad Hartenberg patří mezi desítku nejstarších hradů v Čechách. Život zde pulsoval do roku 1945, než došlo k vysídlení původního obyvatelstva, znárodnění a rozsáhlé rozkrádání. Z objektu zbylo pouze torzo. V roce 1997 získal zříceninu hradu pan Bedřich Loos, dala se kolem něj dohromady skvělá parta lidí, která se pokouší o záchranu této cenné památky na Sokolovsku.

Zámek Kanice

Zámek byl v roce 1986 předán armádě a za jejího působení částečně poškozen. Po revoluci zámek vystřídal několik majitelů, ale pouze chátral. V roce 2014 zámek koupila v dražbě skupina lidí, která jej chce opravit a uzpůsobit jej jak k bydlení, tak k pořádání akcí v interiéru i v zámeckém parku. Zámek pracovně nazývají „Depold“ podle prvního doloženého vlastníka tvrze, Depolda z Rýzmberka.

Zámek Lipová

Starý lipovský zámek postavili pravděpodobně po roce 1566 Šlejnicové. Výstavbu nového zámku nechal v roce 1736 nebo 1738 zahájit hrabě Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt. Starý zámek byl upraven na hospodářské stavení a pivovar. Zámecký areál byl roku 1948 znárodněn, sloužil jako domov důchodců, armádě. Po odchodu armády v roce 1976 začala devastace. V roce 2011 zámek koupilo Občanské sdružení VIA TEMPORA NOVA. Ujali se nelehkého úkolu záchrany této významné barokní stavby. Od té doby prochází postupnou rekonstrukcí. Upravený zámecký park je volně přístupný. Architektonický / technický popis…

Prostředkovice - špýchar

Jedná se o dochovaný rychtářský špýchar pozdně středověkého typu s rytým letopočtem 1581 v šambráně střílnového okna. Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957. [1] Opevněný rychtářský špýchar pozdně gotického typu z r. 1581 náležející k usedlosti čp. 13 bývá mnohdy neprávem pokládán za tvrz. Zděný čtvercový objekt s úzkými větracími okénky se nachází v blízkosti státní silnice, která silně ohrožuje statiku stavby. HISTORICKÝ VÝVOJŠpýchar postavený pravděpodobně v roce 1581 stojí na místě původního stavebně složitého statku. Po požáru v roce 1954 byla celá stavba špýcharu…

Zámek Vysoký Újezd

První zmínka o zdejší tvrzi je z r. 1598. Šlikové přestavěli, zřejmě po r. 1700, původní tvrz na jednoduchý zámek s kaplí sv. Jana. V roce 1897 došlo k poslední výrazné úpravě zámku v novorenesančním stylu. V druhé polovině 20.stol. byl zámek majetkem JZD a byly v něm umístěna závodní jídelna, kanceláře a byty. Zámek byl v restitučním řízení vrácen původním majitelům. Zchátralý ale zůstal bez využití. V roce 2018 začíná kompletní rekonstrukce zdevastovaného zámku. Po rekonstrukci začne fungovat jako butikový hotel se všemi souvisejícími službami včetně spa.

Zámek Svijany

Budova zámku je dvoukřídlá, dvoupatrová, původně s ozdobnými štíty na čelech. Při stavebních úpravách byla dána zámku fasáda, která kompletně zakryla renesanční sgrafitovou rustiku, a byly zazděny arkády. V jižním křídle býval hlavní sál s portálem a s ozdobnou dvoupatrovou tabulovou supraportou se znakem Vartenberků. V roce 1768 byla síň přestavěna v kapli, která byla vyzdobena nástěnnými malbami, které jsou dodnes patrny. Nádvoří zámku uzavřeno mohutnou zdí. [3]

Zámecký pivovar Frýdlant

Pivovar zde funguje už od roku 1629. Roku 1949 byl zdejší provoz ukončen. Pivovar pro nedostatečné využití a pro zanedbávání základní údržby nenávratně chátral, stará technologie byla rozebrána a odvezena na Slovensko, některé objekty byly zbořeny. V roce 2009 koupil objekt Marek Vávra, stavař, nadšenec pro historii a milovník piva. Pivovar postupně zrekonstruoval a vdechl mu novou slávu.

Zámek Libouchec

Areál renesančního zámku postavený mezi roky 1579-1588 je situován v západní části obce. Tvoří jej objekty postavené kolem velkého zhruba čtvercového dvora. Na téměř pravoúhlém půdorysu vznikla charakteristická uzavřená dispozice se 3 křídly obklopujícími střední rozhlehlý dvůr. Zadní patrové křídlo bylo řešeno velice náročně, s kamennou římsou i s veškerým kamenným ostěním tvarově ještě plně gotickými. Hřebínkové klenby v přízemí doplňovaly dřevěné trámové stropy v patře. Tato část byla vybavena dvojicí prevétů. Lze sem situovat obydlí vlastníka, které zahrnovalo minimálně tři prostory v…

Zámecký areál Vlčkovice

První zmínky o zdejší tvrzi jsou už z roku 1546. V roce 1948 byl areál majitelům vyvlastněn nastupující totalitní mocí. Dále byl scénář podobný jako u jiných „buržoazních“ sídel. Hospodařili zde státní statky, spolu s tehdejšími obyvateli Vlčkovic si brali z vybavení, co se jim hodilo, až zde nic nezbylo. Od 80. let zůstal prázdný, zchátralý areál byl v 90. letech vrácen potomkům původních majitelů, prochází postupnou rekonstrukcí, majitelé pomáhají sociálně znevýhodněným osobám, pořádají se zde kulturní a společenské akce.  Architektonický / technický popis Zámek tvoří uzavřený areál…

Pivovar Lobeč

Pivovar v Lobči je hodnotnou architektonickou a historickou památkou zásadního významu. Dnešní stavební podstata pivovaru má původ v 1. polovině 17. století. Z té doby se dochovalo rozsáhlé jádro, včetně kleneb v přízemí a omítek v přízemí a patře. Právě klenuté humno patří k nejpůsobivějším prostorám pivovaru. Hodnotná je též zásadní přestavba objektu z konce 19. století, která doplnila areál o prostorné klenuté sklepy a lednice. Po přestavbě vznikl ucelený areál s jasně diferencovanou hmotou budov odpovídající jednotlivým funkčním částem pivovaru. Při přestavbě vznikla i rozsáhlá sýpka…

Kino Varšava

Liberecké kino bylo postaveno ve stylu art déca v roce 1922. Provoz byl ukončen v roce 2008, o 4 roky později několik místních nadšenců založilo občanské sdružení „Zachraňme kino Varšava“ a získalo zchátralou budovu do pronájmu. Tento spolek za podpory města, kraje, přispěvatelů a dobrovolníků realizoval 1. etapu rekonstrukce. 13. února 2015 zahájila provoz ve foyer kina kavárna Kino Káva. Řešení interiéru kavárny bylo oceněno v soutěži Grand Prix Architektů 2015 a rozhodně stojí za návštěvu. 

Zámek Tětětice

Zámek z roku 1713 byl po roce 1945 zkonfiskován a využíván místním zemědělským družstvem. V restituci vrácený zdevastovaný zámek od původního majitele koupil ing. Josef Němec z Prahy, který zámek bez jakýchkoli dotací zrekonstruoval.

Lovecký zámeček Bažantnice - Loukov

Bývalý lovecký zámeček u Loukova byl vystavěn pravděpodobně v 1. třetině 19. století. V roce 2010 už ze zámečku zbývají pouze obvodové zdi. V roce 2016 zříceninu vlastní Ekologické sdružení Alternativa 3000, které chce zámeček obnovit. V roce 2017 byla vyvezena veškerá suť, která byla skládkována v nejbližším okolí. Suť spadaná, za roky neúdržby, ze střechy a obvodových stěn mimo objekt navýšila terén někde až o jeden metr. Na podzim 2018, díky přispění dotačního titulu MKČR, došlo ke stabilizování obvodového zdiva. V roce 2020 už má stavba nový krov, střechu z bobrovek a vznikl i nový komín.…

Turbovna Úterý

V Úterý, městě na Plzeňsku, se spolek Bart ujal tzv. Turbovny a snaží se ji vrátit zašlou slávu. Od konce 2. světové války je památkově chráněný dům stojící na náměstí v podstatě neobydlen a ač na to nevypadá, hrozí mu zřícení. Spolek s cílem sehnat potřebné finance uspořádal benefiční adventní koncert v místním kostele (kde dříve opravil varhany), spustí crowdfundingovou kampaň, bude žádat o krajské a státní dotace a vyhlásil veřejnou finanční sbírku s číslem účtu 270507717/0300, na který může přispět každý.

1 2 3 4 5 6 8