Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7
Počet objektů v databázi: 184

Dvůr Černousy

Součástí areálu byl kdysi zámek. Majitelé zde zřejmě pobývali jen krátkodobě a sporadicky. Do 2. světové války zde sídlil Německý horský spolek, který pro Ještědské a Jizerské hory pořádal chlapecké tábory. Po válce byl ve správě státního statku, která vedla k demolici zámku a zchátrání ostatních budov. Ze zachovalých budov jsou nejpozoruhodnější dvě polygonální sýpky ve východním křídle. Sýpky i celý objekt hospodářského dvora byly postupně rekonstruovány od roku 2010, rekonstrukce sýpek byla dokončena v roce 2015. Od té doby se zde nachází penzion s restaurací.

detail

Slabův, Štěpánkův, Vildův mlýn

První písemné zmínky a mlýnu pochází z roku 1830. Roku 1942 byl zastaven provoz německými úřady. V roce 2015 zemřel poslední obyvatel mlýnu, který je ve vlastnictví města, Vilda Štěpánek, svérázná místní postava. Od té doby je mlýn prázdný, nevyužívaný a chátrá. Dům v roce 2019 kupuje Spolek Sedlecká, který se bude snažit mlýn zachránit a oživit. V mlýnu od té doby probíhají vyklízecí práce a připravuje se postupná rekonstrukce. V květnu zde bylo také otevřeno infocentrum, které je otevřeno každý den od 9,30 do 16h.

detail

Kampus Hybernská

V roce 2017 Hlavní město Praha poskytla Filozofické fakultě UK deset let nevyužívaný rozsáhlý komplex budov v Hybernské ulici. Magistrát hlavního města Prahy uvedl budovy do stavu, ve kterém bylo možné realizovat první aktivity. byla zaváděna elektřina, topení, probíhaly rekonstrukční a adaptační práce. Na místě se ještě v tomto roce konal  festival Týden diverzity. Na jaře roku 2018 byl zahájen provoz Studentského domu, konají se zde nejrůznější kulurní akce, workshopy, v září 2018 je otevřena Cirkulární dílna, která opravuje a redistribuuje poškozený nábytek ze sběrných dvorů. Dům několik…

detail

Tančírna v Račím údolí (Georgshalle)

Architektonicky ojedinělá secesní tančírna z roku 1907 v Račím údolí patřila k vyhlášeným výletním místům Javornicka. Záměr výstavby tančírny v místech parní pily inicioval kardinál Georg von Kopp v roce 1906. Autorem plánů byl Alois Utner ml. (1857-1908) ze známé stavitelské rodiny z Javorníka. Stavba tančírny s restaurací byla zahájena v roce 1906 a dokončena v roce 1907. Tančírna byla v provozu až do roku 1954, kdy se vlastníkem stal Okresní národní výbor v Jeseníku. Dalšími vlastníky v letech chátrání tančírny byly Československé státní lesy, místní zemědělské družstvo a do roku 2007…

detail

Hrázděnka Kraslice

Měšťanský patrový dvojdům roubený a zděný, v patře hrázděný, zakrytý sedlovou střechou, s trámovými stropy. Uliční průčelí domu čp. 218 je pobité bedněním. Průčelí domu čp. 217 je v přízemí roubené v kožichu v patře hrázděné. Původně byly Kraslice hustě zastavěné město, v němž se kloubila typická architektura hrázděných domů s honosnými gründerskými stavbami z přelomu století. Hrázděný dům (Fachwerk) zbyl v Kraslicích jediný, tento. Spolek získává peníze na opravy od města, kraje, MK, ale přispět může každý na transparentní účet 123-2159210287/0100.

detail

Rychta Karlovice

Bývalý dům správce hamrů byl v roce 1745 přestavěn do současné podoby. Po roce 1945 byl objekt znárodněn, od roku 1958 památkově chráněn, ale i přesto postupem času značně zchátral. Na záchraně domu od roku 2017 pracují lidé ze sdružení Hnutí Duha Jeseníky, kteří jsou novými vlastníky domu. V roce 2019 je objekt staticky zajištěn, pořádají se také brigády pro dobrovolníky. V roce 2020 byly instalovány stropní trámy a opravena střecha.  Architektonický / technický popis V mírném svahu nad obcí volně stojící barokní jednopatrový dvojkřídlý objekt s hospodářskou částí, krytý mansardovou střechou…

detail

Schmettanova vila

Vilu ve Skleničkově ulici nechal postavit v historii města asi nejvýznamnější starosta Josef Schmettan. Asi nejvíce pak vešla starostova vila do paměti v období, kdy zde působil Dům pionýrů. Po revoluci v roce 1989 ji ale musela tato organizace opustit. Od té doby pak objekt osiřel. Vila silně chátrala. Přes různé vlastníky se nakonec tento dům na nábřeží Bíliny dostal do rukou spolku Klub přátel Josefa Masopusta. Spolku se podařilo získat na rekonstrukci dotaci z operačního programu ROP Severozápad. Činila 15 milionů korun.

detail

Starý zámek Škvorec

Zchátralý zámek byl po revoluci navrácen původním majitelům. V roce 1994 zámek odkoupil soukromý majitel, který ovšem nezačal se slíbenou rekonstrukcí, takže po desetiletí chátrání došlo postupně k devastaci zámku. V roce 2008 zámek koupili potomci šlechtických rodů Dmitri Eremeev a Monica Eremeeva, kteří přistoupili ke generální rekonstrukci výhradně z vlastních finančních prostředků. Po dokončení oprav zámek slouží částečně k obytným účelům rodiny a částečně je přístupný veřejnosti. Architektonický / technický popis Areál se rozrůstal od 13. století. Ve středověku zde vyrostl hrad…

detail

MD Velká Michalská 2

Dům byl dlouhou dobu využíván jako prodejna textilu a obuvi, obytná část byla prázdná a celý dům chátral, protože se o něj původní majitel nestaral. Po zrušení prodejny byl dlouho prázdný a dále chátral. Nová majitelka jej však zachránila a nyní je zde prodejna oční optiky.

detail

MD Jáchymov 133

V jádru renesanční řadový městský dům pravděpodobně z první poloviny 16. století s úpravami po požáru roku 1873, kdy vedle nové střešní konstrukce získal i novou neorenesanční fasádu. Dům se skládá ze dvou částí, hlavního domu a novodobého dvorního křídla. Orientovaný je okapovou stranou směrem do náměstí. Jeho hlavní průčelí je členěno osmi okenními osami, okenní výplně jsou dřevěné, novodobé a dožilé. Střecha domu je sedlová, směrem do náměstí se čtyřmi drobnými sedlovými vikýři, krytá provizorní pásovou lepenkou, již s lokálními poruchami. Vstup do objektu z náměstí je situován do druhého…

detail

Jízdárna Světce

Původně postavena jako luxusní moderní jízdárna. Objekt skýtal veškeré pohodlí a zázemí pro jezdce i koně, v suterénních prostorách bývaly parkovány kočáry, později první automobily, byla zde kovárna, uhelna, byt kováře, v patře pak lóže, ochozy a parádní obytné pokoje s toaletami. Po r. 1945 objekt chátral. Po mimořádně náročné postupné obnově zpřístupněno veřejnosti - kulturní akce, prohlídky. [1]. Druhá největší jízdárna v Evropě byla až do roku 1945 využívána pro svůj původní účel, po válce začala chátrat, sloužila jako tělocvična pro pohraničníky a později i jako sýpka. V 80. letech se…

detail

Haurowitzova vila - Tiché údolí 125

Nejvýraznějším akcentujícím prvkem hlavního průčelí vily je nárožní rizalit odlehčený částečně otevřenými lodžiemi a obnoveným novorenesančním štítem. Zábradlí lodžií, ale též parapetové výplně některých oken, tvoří balustráda. Jednotícím motivem celé fasády je zdvojená pásková bosáž (plastické vyznačení kvádrového zdiva) uplatňující se na nárožích vily. Některé prvky historické štukové výzdoby fasády byly objeveny až po odkrytí novodobých nevhodných omítek. Průčelí krášlí oblíbené historizující prvky – konzoly s reliéfy dívčích hlav, ozdobné klenáky či volutové konzoly a kartuše s písmenem H…

detail

Zámek Kamenný dvůr

Koncem 18. stol. nechalo město Kynšperk na místě tehdy již zbořené tvrze postavit pozdně barokní zámek. Po druhé svět. válce zámek využívala armáda. Později však zůstal opuštěný a stal se cílem vandalů a zlodějů. Zámek chátral a na přelomu 20. a 21. století z něj již byla úplná troska. Některé obvodové zdí se zřítily a ze zámecké zahrady byl prales. Z inventáře zámku nezbylo téměř nic. Ruiny zámku byly ale naštěstí v roce 2004 zakoupeny soukromým majitelem a zámek byl nákladně zrestaurován podle historicky doložených materiálů. Nyní slouží jako hotel s wellness službami.

detail

Hotel Harvey

Budova lázeňského hotelu Harvey byla postavena v roce 1918. Jeho historie se začala psát už v roce 1916, když jej začal stavět Spolek válečných veteránů pro rehabilitaci vysloužilých vojáků a nazval podle Williama Harveye, jenž v 17. století prvně popsal krevní oběh. Ještě v roce 2003 je hotel na satelitních snímcích v žalostném stavu. V roce 2012 se společnost Harvey, a.s. pouští do jeho kompletní rekonstrukce. Ve spolupráci se společností Metrostav budovu bývalého lazaretu zrekonstruovali a zachránili tak od plánované demolice. Z budovy je vyhledávaný Spa & Kur Hotel Harvey****. Celkové…

detail

Zámek Skrýšov

Až roku 1762 je poprvé připomínán barokní zámek s dvorem, který si zde nechal postavit nový majitel Skrýšova Norbert Kfelíř ze Zakšova. Zámek po roce 1926 sloužil Národnímu muzeu v Praze jako depozitář. Údržba zámku byla minimální a kolem roku 2000 se zámek dostal do havarijního stavu. Majitelem zchátralého zámku se v prosinci 2006 stal populární herec Karel Roden. Ten se pustil do jeho kompletní rekonstrukce. K zámku patří několik rybníků a hektarů pozemků, kde herec chová koně a dokonce i několik rybníků. Každý rok dvakrát se na zámku Skrýšov koná tzv. Jazz u Rodena. Další aktivitou pana…

detail

Zámek Hřešihlavy

První zmínka o zdejší tvrzi je až z roku 1648. Během druhé světové války byla v zámku ozdravovna Hitlerjugend. Po válce byl zámek i jeho hospodářský areál znárodněn, posléze sloužil JZD a jeho necitelným provozem byl téměř zcela zdevastován. Po revoluci byl v budově zámku depozitář Národního technického muzea a zámek se dostal do havarijního stavu. Zámek v roce 2012 prošel kompletní rekonstrukcí. Majitelem je Spencer-Smith Charles z Dobřichovic.

detail

Dvůr Postoloprty (La Stoda - Svatebni stodola)

Mezi průčelní budovy je zasazena brána s mohutným segmentovým frontonem s kartuší se dvěma erby, pod ním na klenáku letopočet 1770. Dvůr je památkově chráněn od 3.5.1958. Dvůr dlouhodobě chátral, v roce 2014 byly dokonce sneseny střešní konstrukce obytného stavení. Dlouhodobě prázdný areál hospodářského dvora má ale od roku 2019 nového majitele. Ten se ihned pustil do prvních prací, cílem je zabránit další degradaci budov. Souběžně je menší část zpřístupněna pro možnosti například pořádání svateb. 

detail

Zámek Luhov

Barokní zámek postavený kolem roku 1780, byl po roce 1948 zestátněn, poté zde hospodařil státní statek a od roku 1980 ho využíval podnik TJ Uhelné sklady jako rekreační středisko. Po revoluci neudržovaný zámek značně zchátral. V roce 1996 se majiteli stala rodina Němcova, která se pustila do postupné kompletní rekonstrukce. Po desetileté rekonstrukci byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Nachází se v něm muzeum kol.

detail

BD Nečtiny 60

Dvoupatrový dům z roku 1912 kdysi býval bankou a poté obchodem Jednoty. Po revoluci se na dům nesáhlo a zůstal prázdný. Obec za dům soukromníkovi zaplatila 1,5 milionu Kč a pustila se v roce 2016 do celkové rekonstrukce. Obec v něm chce udělat čtyři byty a v přízemí zařídit komerční prostory pro služby, jako jsou kosmetika, masáže a nehty.

detail

Zámek Mitrowicz

Po 2. svět. válce byl zámecký areál znárodněn, obhospodařovalo jej místní JZD. Od roku 2008 je zámek, který patří mezi památkově chráněné objekty, ve vlastnictví společnosti Mitrowicz, a.s. a postupně prochází celkovou, velmi náročnou rekonstrukcí. V roce 2016 se poprvé ve své téměř pět set let dlouhé historii otevřel veřejnosti na více než jeden den, a nabídl návštěvníkům bohatý prázdninový program. Od té doby na zámku probíhají pravidelné prohlídky, je zde možnost ubytování, pořádání firemních akcí a svateb.

detail

Zámek Hrádek

Za komunistů byl zámek zkonfiskován, převzala jej Pražská obec baráčnická jako rekreační objekt. Po šlechtických majitelích byl zámek plně zařízen a v dobrém stavu, ale po půlroční správě pražské obce baráčníků zůstaly na zámku již jen holé zdi. V roce 1976 se zámku zřítila věž. V restitucích o zámek nikdo nepožádal. Záchranou pro zámek se stává rok 2000, kdy jej zakoupil architektonický a projekční ateliér Šumavaplan. V červnu 2010 byl zámek po náročné rekonstrukci otevřen pro veřejnost.  Architektonický / technický popis Rozsáhlý komplex budov starého a nového zámku s kaplí, špýcharem a…

detail

Panský pivovar Čechtín

Už někdy ve třináctém století na tomto místě stála tvrz. Poslední barokní přestavba proběhla v roce 1644. Po znárodnění se do pivovarských budov nastěhovala strojní a traktorová stanice. V roce 2006 byl zakoupen současným majitelem, byly zahájeny záchranné prace. V roce 2016 byl prohlášen kulturní památkou. 

detail

Včelí farma Cihlářovi

V roce 1950 bylo hospodářství zestátněno. Majitel Ladislav Boháč byl s dětmi ve věku 15, 9, 8 a 6 let bez náhrady vystěhován za hranice okresu. Téměř 40 let v Kopeči "hospodařil" Československý stát. Po politickém převratu v roce 1989 se konečně naskytla možnost po dlouhých letech navázat na rodinnou zemědělskou tradici. Farma prošla celkovou rekonstrukcí a je možné si zde zakoupit regionální produkty.

detail

Zámek Ropice

Patrový zámek postavený pravděpodobně v 18. století, přestavěný a rozšířený v posl. třetině 18. st. o kolmo připojené, rovněž patrové křídlo. V témže období byl také založen anglický park a přibyly tři hospodářské budovy uzavírající dvůr před zámkem. [1]. Zámek po roce 1961 převzal státní statek Hnojník, byl opuštěn, málem vyškrtnut z památek, po revoluci dál mohutně chátral, až se v roce 2009 zřitila celá střední část zámku. V roce 2010 ruinu v dražbě koupil podnikatel Pavel Šmíra, který už se podílel na záchraně a obnově řady památek. V následujících letech byla provedená neuvěřitelná a…

detail
1 2 3 4 5 6 7