Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 8
Počet objektů v databázi: 228

Hotel Harvey

Budova lázeňského hotelu Harvey byla postavena v roce 1918. Jeho historie se začala psát už v roce 1916, když jej začal stavět Spolek válečných veteránů pro rehabilitaci vysloužilých vojáků a nazval podle Williama Harveye, jenž v 17. století prvně popsal krevní oběh. Ještě v roce 2003 je hotel na satelitních snímcích v žalostném stavu. V roce 2012 se společnost Harvey, a.s. pouští do jeho kompletní rekonstrukce. Ve spolupráci se společností Metrostav budovu bývalého lazaretu zrekonstruovali a zachránili tak od plánované demolice. Z budovy je vyhledávaný Spa & Kur Hotel Harvey****. Celkové…

Zámek Skrýšov

Až roku 1762 je poprvé připomínán barokní zámek s dvorem, který si zde nechal postavit nový majitel Skrýšova Norbert Kfelíř ze Zakšova. Zámek po roce 1926 sloužil Národnímu muzeu v Praze jako depozitář. Údržba zámku byla minimální a kolem roku 2000 se zámek dostal do havarijního stavu. Majitelem zchátralého zámku se v prosinci 2006 stal populární herec Karel Roden. Ten se pustil do jeho kompletní rekonstrukce. K zámku patří několik rybníků a hektarů pozemků, kde herec chová koně a dokonce i několik rybníků. Každý rok dvakrát se na zámku Skrýšov koná tzv. Jazz u Rodena. Další aktivitou pana…

Zámek Hřešihlavy

První zmínka o zdejší tvrzi je až z roku 1648. Během druhé světové války byla v zámku ozdravovna Hitlerjugend. Po válce byl zámek i jeho hospodářský areál znárodněn, posléze sloužil JZD a jeho necitelným provozem byl téměř zcela zdevastován. Po revoluci byl v budově zámku depozitář Národního technického muzea a zámek se dostal do havarijního stavu. Zámek v roce 2012 prošel kompletní rekonstrukcí. Majitelem je Spencer-Smith Charles z Dobřichovic.

Dvůr Postoloprty (La Stoda - Svatebni stodola)

Mezi průčelní budovy je zasazena brána s mohutným segmentovým frontonem s kartuší se dvěma erby, pod ním na klenáku letopočet 1770. Dvůr je památkově chráněn od 3.5.1958. Dvůr dlouhodobě chátral, v roce 2014 byly dokonce sneseny střešní konstrukce obytného stavení. Dlouhodobě prázdný areál hospodářského dvora má ale od roku 2019 nového majitele. Ten se ihned pustil do prvních prací, cílem je zabránit další degradaci budov. Souběžně je menší část zpřístupněna pro možnosti například pořádání svateb. 

Zámek Luhov

Barokní zámek postavený kolem roku 1780, byl po roce 1948 zestátněn, poté zde hospodařil státní statek a od roku 1980 ho využíval podnik TJ Uhelné sklady jako rekreační středisko. Po revoluci neudržovaný zámek značně zchátral. V roce 1996 se majiteli stala rodina Němcova, která se pustila do postupné kompletní rekonstrukce. Po desetileté rekonstrukci byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Nachází se v něm muzeum kol.

BD Nečtiny 60

Dvoupatrový dům z roku 1912 kdysi býval bankou a poté obchodem Jednoty. Po revoluci se na dům nesáhlo a zůstal prázdný. Obec za dům soukromníkovi zaplatila 1,5 milionu Kč a pustila se v roce 2016 do celkové rekonstrukce. Obec v něm chce udělat čtyři byty a v přízemí zařídit komerční prostory pro služby, jako jsou kosmetika, masáže a nehty.

Zámek Mitrowicz

Po 2. svět. válce byl zámecký areál znárodněn, obhospodařovalo jej místní JZD. Od roku 2008 je zámek, který patří mezi památkově chráněné objekty, ve vlastnictví společnosti Mitrowicz, a.s. a postupně prochází celkovou, velmi náročnou rekonstrukcí. V roce 2016 se poprvé ve své téměř pět set let dlouhé historii otevřel veřejnosti na více než jeden den, a nabídl návštěvníkům bohatý prázdninový program. Od té doby na zámku probíhají pravidelné prohlídky, je zde možnost ubytování, pořádání firemních akcí a svateb.

Zámek Hrádek

Za komunistů byl zámek zkonfiskován, převzala jej Pražská obec baráčnická jako rekreační objekt. Po šlechtických majitelích byl zámek plně zařízen a v dobrém stavu, ale po půlroční správě pražské obce baráčníků zůstaly na zámku již jen holé zdi. V roce 1976 se zámku zřítila věž. V restitucích o zámek nikdo nepožádal. Záchranou pro zámek se stává rok 2000, kdy jej zakoupil architektonický a projekční ateliér Šumavaplan. V červnu 2010 byl zámek po náročné rekonstrukci otevřen pro veřejnost.  Architektonický / technický popis Rozsáhlý komplex budov starého a nového zámku s kaplí, špýcharem a…

Panský pivovar Čechtín

Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova sice nijak nesouvisí s provozem pivovaru, ale je nedílnou součástí areálu. Všechny střechy jsou sedlové, na západním křídle zakončené polovalbou. [1]. Už někdy ve třináctém století na tomto místě stála tvrz. Poslední barokní přestavba proběhla v roce 1644. Po znárodnění se do pivovarských budov nastěhovala strojní a traktorová stanice. V roce 2006 byl zakoupen…

Včelí farma Cihlářovi

V roce 1950 bylo hospodářství zestátněno. Majitel Ladislav Boháč byl s dětmi ve věku 15, 9, 8 a 6 let bez náhrady vystěhován za hranice okresu. Téměř 40 let v Kopeči "hospodařil" Československý stát. Po politickém převratu v roce 1989 se konečně naskytla možnost po dlouhých letech navázat na rodinnou zemědělskou tradici. Farma prošla celkovou rekonstrukcí a je možné si zde zakoupit regionální produkty.

Zámek Ropice

Patrový zámek postavený pravděpodobně v 18. století, přestavěný a rozšířený v posl. třetině 18. st. o kolmo připojené, rovněž patrové křídlo. V témže období byl také založen anglický park a přibyly tři hospodářské budovy uzavírající dvůr před zámkem. [1]. Zámek po roce 1961 převzal státní statek Hnojník, byl opuštěn, málem vyškrtnut z památek, po revoluci dál mohutně chátral, až se v roce 2009 zřitila celá střední část zámku. V roce 2010 ruinu v dražbě koupil podnikatel Pavel Šmíra, který už se podílel na záchraně a obnově řady památek. V následujících letech byla provedená neuvěřitelná a…

Cena: dohodou
údaj k: 10/2021

Zámek Slezské Pavlovice

Zděný jednopatrový pozdně barokní zámek obdélného půdorysu, uzavřený mansardovou střechou, postavený uprostřed obce na místě renesančního sídla ve 3. čtvrtině 18. století. [3]

Bělský dvůr

Klasicistní broumovský statek majitelé koupili v červenci 1997 krátce po velkém požáru v květnu, který dovršil celkovou devastaci již tak zchátralého objektu. Pomalu ale jistě se pustili vlastními silami do velmi náročné rekonstrukce. Rekonstrukce trvala dlouhých 16 let až do kolaudace v březnu 2013. Z chátrajícího statku se jim ale podařilo vybudovat krásný a klidný rodinný penzion lákající k návštěvě.

Čarovný mlýn

Provoz mlýnu byl ukončen v roce 1950, od té doby chátral. Tristní stav vydržel do roku 2008. Tehdy do nepořádku, prachu a pavučin přišla nová majitelka Karolína Leitnerová, natáhla montérky a začala mlýn měnit k lepšímu. Nadšená majitelka opravuje mlýn postupně.  V prostorách mlýna se také věnuje výrobě domácího mýdla a dalších produktů.

Opatství Nový Dvůr

Pozdně barokní dvůr z poloviny 18. století byl po roce 1945 zdevastován hospodařením socialistického zemědělství. V roce 1973 ho navíc zasáhl ničivý požár. V roce 1980 byl vyškrtnut z památek. Od roku 2000 zde žijí mniši, celý dvůr prošel kompletní rekonstrukcí. Mniši chovají ovce, hospodaří v lese a vyrábí výbornou horčici a další výrobky, které pocházejí z mateřského kláštera Sept-Fons ve Francii, kde mniši sídlí již od 12. století.

Zámek Horní Libchava

Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován. V roce 1964 získala objekt Československá lidová armáda a využívala jej až do roku 2003 ke skladovacím účelům. Zámek značně zchátral. V roce 2010 zámek zakoupil cestovatel Oldřich Kilián. Dostal zámek z havarijního stavu a otevřel pro veřejnost. Od roku 2018 se na zámku pořádají pravidelně každý měsíc akce pro veřejnost. Na zámku má stálou scénu Princeznino pohádkové divadlo, které zde v sezoně od března do prosince pořádá mnoho akcí pro rodiny s dětmi. Architektonický / technický popis Zámek, dochovaný takřka v nezměněné renesanční podobě, je…

Hrad Vildštejn

Koncem první světové války koupil hrad Fridrich Adam Geipel z Aše, kterému byl po roce 1945 zkonfiskován. Poté byl osídlen rumuny, kteří spálili všechny dřevěné části a objekt zcela zdevastovali. Na část areálu bylo dokonce v 80.letech vydáno demoliční rozhodnutí a budova byla vymazána z katastru. Naštěstí totalitní líný dělník nikdy budovu fyzicky úplně neodstranil. V roce 1999 koupil hrad a zbytky zámku pan Miroslav Pumr. Za dva roky intenzivní obnovy byl hrad otevřen pro veřejnost. Zakladatelé hradu rod Nothaftů jej za úsilí povýšilí do šlechtického stavu s právem užívat titul rytíř.…

Statek Salajna, mlýn Gahmühle

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být dvůr udržován a postupně chátral. Někdy před rokem 1975 došlo k demolici objektu původního špýcharu, podoba areálu byla narušena novodobými přístavbami. V roce 2004 koupili opuštěnou usedlost manželé Dvořákovi. Po několika letech rekonstrukce byla usedlost vyřazena ze seznamu nejohroženějších památek a majitelé se rozhodli přebudovat statek na penzion.

Beranův hostinec - Trávníček

Nejstarší zmínky k existenci stavení se vážou již k roku 1546. V období po roce 1929 došlo k omezení využívání, což vedlo k degradaci objektu. V roce 2014 objekt koupili noví majitelé, zajistili provedení stavebně historického průzkumu. Objekt byl v havarijním stavu.  Majitelé se pustili do kompletní rekonstrukce. Za tímto účelem získávají prostředky jednak z fondů kraje a ministerstva kultury, jednak ve spolupráci se spolkem Dubáci pořádáním veřejných akcí. V roce 2018 je hostinec zatím přístupný jen příležitostně při akcích. Objekt v roce 2020 získal nejvyšší památkářské ocenění Záchrana…

Zděná

Budova Zděná byla přestavěna pro účel hospody po roce 1749. V roce 2006 usnesením soudního exekutora připadá objekt Obci Zaječov. Je mnoho let opuštěný a chátrající. Zděnou kupuje od Obecního úřadu Zaječov za symbolickou 1,- Kč dne 7.6.2013 Občanské sdružení Zděná (nyní Spolek Zděná 2012) a pouští se do postupné rekonstrukce objektu. Architektonický / technický popis Do prostorného dvora vjížděly formanské vozy klenutou branou. Střed dvora zabírala velká střecha na čtyřech pilířích, pod níž se stavěly normanské vozy se zbožím, aby byly chráněny před deštěm. Na protější straně dvora byla druhá…

Dvoračky a Štumpovka

Dvoračky, dříve Rokytenské Dvorské Boudy, odkud pramení jejich název? Dříve patřily k panskému dvoru. Majitelé panství využívali znalostí a dovedností zdejších horalů – osadníků, kteří sem v 16. století přišli z alpských zemí, aby těžili rudu, káceli lesy a hospodařili. Vedle toho si udržovali a rozšiřovali v duchu svých tradic chudé zdroje živobytí chovem dobytka, jeho pastvou a sušením sena. Po jejich vzoru začalo panstvo stavět na horách boudy, které sloužily letní pastvě dobytka, podobně jako tomu bylo zvykem v rakouských Alpách. Centrem skupiny bud je Dvoračka, stavení ležící nejvýše na…

Zámek Úsobí

Okolo roku 1830 zámek prošel empírovou přestavbou. Po zestátnění v roce 1948 sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral. Po socialistické správě totálně zdevastovaný zámek v roce 1999 zakoupil současný majitel, který se ihned pustil do generální rekonstrukce objektu. Zámek je v roce 2008 zachráněn. Slouží k ubytování, pořádání svateb, městys využívá prostory jako obřadní a výstavní síň. Pokud jsou majitelé doma, rádi turisty po zámku provedou.

1 2 3 4 5 6 7 8