Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 8
Počet objektů v databázi: 228

Synagoga Žatec

Novorománská sakrální stavba byla postavena v polovině 19. století. Symetrický, jednopatrový objekt se segmentovým závěrem je zastřešen valbovými střechami. Nad hřebenem závěru je situována lucerna. Charakter dotváří dvojice věží. [1]

Tvrz Pomezná

Věž gotické tvrze Markhausen (Pomezná) pochází pravděpodobně ze 2. poloviny 15. století. Jedna z mála alespoň částečně dochovaných tvrzí na území Chebska. Významná památka gotického období. Značně chátrající zřícenině v roce 2005 hrozí zánik. Je nutné zpevnění korun zdiva. V roce 2014 započal majitel Petr Jaška s postupnou záchranou objektu. V průběhu roku 2016 byl Ing. Arch. Janem Peštou zpracován stavebně-historický průzkum objektu. Od roku 2016 probíhá postupná rekonstrukce. V roce 2018 byla tvrz provizorně zastřešena. Architektonický / technický popis Gotická tvrz dnes již neznámého…

Zámek Letovice

Cena: dohodou
údaj k: 12/2021

Zámek Kunín

Barokní zámek v Kuníně postavil pro Fridricha Harracha z Rohrau v letech 1726-34 architekt Johann Lukas von Hildebrandt. V letech 1792-1814 byl v zámku umístěn školský ústav, jehož nejslavnějším žákem byl František Palacký. Na konci 2 sv. války zámek sovětští vojáci doslova vyrabovali, vzácné knihy zámecké knihovny používali jako toaletní papír. Následovaly nájezdy lidí z okolí, kteří v nechráněném objektu vylupovali zámecký mobiliář. V roce 1999 získala zdevastovaný zámek do svého majetku obec Kunín, která jej zachránil doslova v posledních minutách. Zámek je přístupný veřejnosti.

Cihelna Olomouc Slavonín

Historie slavonínské cihelny spadá do druhé poloviny 19 století. Cihly se zde vyráběli do 70. let 20. století. Většina domů v Olomouci stojí právě díky stavebnímu materiálu z této vzácné památky. Poté začala cihelna chátrat. V roce 2007 bylo zpracován firmou Coop-arch návrh na nové využití cihelny - cihelna by dle něj měla být přestavěna na kavárnu a fitness centrum. Roky chátrající cihelna se od roku 2012 mění k nepoznání. Vlastník v objektu buduje moderní tiskárnu. V roce 2016 je bývalá cihelna celkově obnovena.

Zámek Nemilkov

Drobný renesančně barokní venkovský zámeček, vystavěný na zbytcích středověké tvrze s cenným souborem gotických, renesančních a barokních konstrukcí a článků. Při zámku hospodářský dvůr, kašna a park vymezený ohradní zdí. [2] Místo, na kterém dnes stojí zámek, se připomíná poprvé jako zemanská tvrz v roce 1382. Přibližně v polovině 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po 2. světové válce byla rodina Schreinerů, kteří zde hospodařili přes 150 let, odsunuti do Německa a celý objekt převzal nejprve MNV Nemilkov a posléze JZD. Zámek pomalu chátral, od roku 1989 byl i s přilehlými…

Zámek Trpísty

Prospert ze Sinzendorfu nechal v roce 1729 strhnout starou renesanční tvrz, a na jejím místě podle projektu architekta Jakuba Augustona vybudoval vrcholně barokní zámek. Po 2 sv. válce v zámku sídlil dětský domov. Budova ale nebyla udržovaná, došlo k zatopení sklepů, začaly se objevovat trhliny ve stropech. Kvůli zanedbané údržbě byl zámek po roce 1990 opuštěn. Roku 2003 byla zahájena rekonstrukce zámku. V roce 2013 jej společnost Panství Trpísty poprvé zpřístupnila veřejnosti. Majitelé zámek dále průběžně rekonstruují a vždy u příležitosti Svatomarkétské pouti je na jeden den otevřen…

Vila Hrdlička

Rodina Altschulů postavila v České Lípě kolem roku 1898 secesní letohrádek a dala mu název Villa Altschul. V roce 1940 objekt zkonfiskovali nacisté jako židovský majetek. V roce 1952 ji zabrali komunisté. Až do roku 1989 vila sloužila jako Dům pionýrů a spořitelna. Po roce 1989 postupně chátrala. Vilu objevil v nabídce nemovitostí Ing. Martin Hrdlička. Chátrající vila byla ve stavu před totálním rozvratem. K rekonstrukci se přistupovalo velmi ohleduplně a vše od základů prošlo důkladnou renovací. Proměna získala ocenění Podnikatelský počin roku 2011 města Česká Lípa. 

Kavárna Union

Kavárna Union, jejíž projekt byl již v roce 1906 oceněn zlatou medailí na prvním libereckém veletrhu, byla otevřena veřejnosti v roce 1907. V druhé polovině 20. století v tomto domě provozoval podnik Restaurace (RaJ) vinárnu "Union". Ten však o objekt řádně nepečoval a na konci 80. let byla budova prakticky v havarijním stavu. Při privatizaci v roce 1991 budovu koupila firma, která ale nechala objekt dále chátrat. Budovu v roce 1997 odkoupilo město a následně se postaralo o její rekonstrukci. V roce 2017 zde nová nájemkyně podniku nechala zařídit interiér mobiliářem, připomínajícím někdejší…

Výtopna Kořenov

Svému účelu sloužila do roku 1987, kdy se pod tíhou sněhu zřítila střecha. Nevyužívaný objekt od té doby chátral. Celková obnova výtopny proběhla mezi srpnem 2015 a červencem 2016 podle návrhu Ivana Lejčara, který vycházel z původních plánů a výkresů. Obnova proběhla s respektem k historické hodnotě a původnímu účelu stavby, byť za použití konstrukčních metod soudobého stavitelství, a z pohledu památkové péče jde jednoznačně o pozitivní krok, který zanikající objekt fakticky zachránil.

Zámek Struhaře

Zdejší tvrz byla nejspíše během 17. století přestavěna na zámek, který nechal po roce 1730 hrabě Maxmilián Václav Lažanský z Lažan upravit v barokním slohu. Po roce 1945 se dvůr dostal do majetku státního statku. Zámek byl přestavěn na byty, kanceláře a skladiště. Od roku 1980 zámek nebyl udržován a postupně zchátral natolik, že se zhroutily krovy, propadly stropy a došlo k poškození zdiva. Od roku 2012 rodina Čechurova opravuje usedlost do původního stavu. Největší atrakcí zámečku bude jezírko. Hlavní budova se promění na malý penzión, v dalších pak vyroste restaurace s terasou. Původní…

Zámek Šluknov

Zámek fungoval až do roku 1986, kdy v něm z neznámých příčin vypukl požár, který zcela zničil krov včetně krytiny střechy, dále celé třetí patro a značnou část druhého patra. Generální oprava byla ukončena v roce 1990 z důvodu nedostatku finančních prostředků, zámek poté chátral. Až od roku 2005 se značně poničený zámek začal kompletně opravovat. Práce byly dokončeny v roce 2008, zámek s přilehlým parkem slouží veřejnosti.

Zámek Kvasiny

Zámek v roce 1927 koupil František Karel Janeček, vynálezce, podnikatel a také syn Františka Janečka, zakladatele zn. Jawa. Po 2 sv. válce přišlo období temna. V roce 1948 byl zámek znárodněn, vznikla v něm ubytovna zaměstnanců kvasinské automobilky, pak tu sídlil Ústav sociální péče pro mládež. Zničený zámek, s propadlými střechami, zničenými okny, zplesnivělými zdmi.. nejlépe dopadla kaple, která sloužila jako sklad pomočených matrací a nočníků, se po roce 1992 v restituci vrátil dědicům, kteří se pustili do záchrany, vznikla zde galerie, konají se zde koncerty, svatby atd.

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava byl zbudován jako novostavba v novorománském slohu Antonem Wildem a Franzem Wankem dle plánu architekta Karla Řivnáče (též Carl nebo Karl Rziwnatz) v letech 1851-1857 přibližně na místě předchozího barokního kostela zničeného požárem. Jde o rozměrné bazilikální trojlodí s neodsazeným trojboce ukončeným presbytářem a mohutnou čtyřbokou věží s ochozem nad hlavním severním průčelím. Po stranách presbytáře vystupují ve výši bočních lodí dvě trojboce ukončené kaple. Kostel je zděný ze smíšeného zdiva, převážně kamenného. Fasády nesou zbytky omítek okrové barevnosti. Střecha…

Bývalá toleranční modlitebna

Řadový dům, jednopatrový, hl. budova na nepravidelně kosoúhlém půdorysu, střechy valbová, pultová a ploché. Hl. průčelí nepravidelně devítiosá, rámovaná na obou koncích spárovanými lisenami, jinak kromě kordonů nečleněná. Ve 4. ose zleva přízemí se otevírá půloválem klenutý portál, jen s nízkou diamantovou bosáží v obdélném páskovém zarámování na výbězích záklenku. Okna 1. p. v plochých, úzkou páskou lemovaných šambránách. Korunní římsa jen mírně vysazena s plochým profilem. Dle literatury(nepřístupné):Podsklepení je neúplné, gotické sklepy jsou pod levou částí čelního křídla. Plochostropý,…

Továrna Mastných

Vincenc Mastný v letech 1854 až 1856 vybudoval první tovární areál v Lomnici nad Popelkou. V roce 1948 byl areál továrny znárodněn. Šťastným rokem pro továrnu byl rok 2013, kdy areál koupil Pavel Doležal z Velkých Popovic, který mu spolu s dalšími nadšenci postupně vrací život. Prostory se postupně mění na ateliéry, konají se tam kulturní, svatby, společenské i vzdělávací akce. 

Tvrz Pernolec

Tvrz ze 14. století, byla někdy v osmnáctém století přestavěna na barokní sýpku. Obilí se v sýpce skladovalo až do druhé poloviny dvacátého století. Poté byla sýpka opuštěna a začala chátrat. Tvrz odkoupili od původní majitelky v roce 2004 manželé Turnerovi, kteří se rozhodl pro rekonstrukci památkově chráněné budovy včetně citlivého obnovení interiérů a zprovoznění vodního příkopu. Díky tomu se povedlo zachránit výraznou architektonickou dominantu, která dává tvář celému Pernolci.

Mederův dům v Žatci

První písemná zmínka o domu je už z roku 1564. Dům je ale prokazatelně mnohem starší. Už v roce 1959 byl objekt značně zchátralý. Přestože už tehdy tuto záležitost diskutovala příslušná památková komise, pro reálnou záchranu domu se neudělalo nic. Krovy a střecha se na začátku 80. let zřítily. Spolek Mederova domu vznikl v září 2016, aby dům zachránil a zpřístupnil veřejnosti. V roce 2019 začala stavební část záchrany domu, realizováno z prostředků IROP, se spoluúčastí spolku. V roce 2020 dům doslova povstal z popela. 

Kaprálův Mlýn

Mlýn existoval již na počátku 18. století. V roce 1939 koupila mlýn rodina Kaprálova, Aleš Kaprál byl ředitelem továrny Biochema v Modřicích. Ti mlýn od základu rekonstruovali. V roce 1949 byl mlýn vyvlastněn a sloužil jako středisko pro rekreaci podniků. V roce 1984 byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu. V katastrofálním stavu byl po revoluci vrácen Kaprálovým. Ti ho pronajali na dobu 99 let Junáku. Na jaře roku 2007 rodina Kaprálova mlýn skautům darovala. V letech 2011-12 proběhla zcela zásadní rekonstrukce mlýna.

Kittelův dům (Burk)

Velký roubený dům z poloviny 18. století. Po roce 1945 se dům stal majetkem státu, s nímž s obvyklou péčí hospodařila Domovní správa v Železném Brodě. Již před rokem 1990 byl neobyvatelný, poté jeho zkázu dokonalo několik majetkových spekulantů. Od počátku 21. století je majetkem obce Pěnčín, která jej roku 2004 koupila a ihned zahájila náročnou rekonstrukci. V Krásné na Jablonecku v roce 2019 skončila po 15 letech rekonstrukce. Obnova stála kolem 50 milionů korun a přispěly na ni i evropské fondy. Je v něm například muzeum věnované legendárnímu doktorovi Eleazaru Kittelovi, známému jako…

Zámek Dolní Lukavice

Rozsáhlému zámeckému areálu vévodí hodnotný barokní zámek dle návrhu J. Augustona doplněný uměleckou výzdobou malíře F. J. Luxe a sochaře L. Widmana. Významná kulturní a historická památka, působiště hudebního skladatele Josefa Haydna. Zámek vznikl ve dvou stavebních etapách, dle projektu J. Augustona, který řídil 1. stavbu i přestavbu. V první etapě od r. 1708 vzniklo nepochybně hlavní křídlo, ve druhé byla připojena obě křídla boční a přestavěn střední rizalit hlavního křídla, v r. 1727. Park - původně barokní zahrada, nyní krajinářský park z 19.století. [4. Zámek stojí na místě tvrze z 15.…

Zámek Skřivaň

Renesanční zámek z roku 1596 po znárodnění značně zchátral. Dříve chátrající zámek prochází od roku 2008 postupnou kompletní rekonstrukcí. Na zámku je po rekonstrukci možnost ubytování. Součástí je příjemná restaurace s pivem Bakalář z Tradičního pivovaru Rakovník. Jsou zde k dispozici i různorodé volnočasové aktivity. Pro akčnější návštěvníky je zde připravena krytá střelnice, offroad a letadlo. A pro návštěvníky, kteří preferují raději klid a přírodu, nabízí agroturistiku a možnost pořádání výletů na koních nádhernou přírodou. 

Zámek Kopaniny

Po roce 1945 byl zdejší velkostatek zestátněn, poplužní dvůr se zámkem se stal součástí majetku místního státního statku, opuštěn byl po polovině 20. století a postupně demolován. Od roku 2010 je zřícenina zámku chráněna jako kulturní památka ČR. V roce 2013 byla zahájena rekonstrukce dosud zachovalé části. Polovina zámečku se v roce 2019 už pyšní novým zastřešením, druhá část na pomoc lidských rukou stále čeká. Při rekonstrukci členům rodiny majitelů pomáhají například lidé z hradní dílny Bedřicha Loose z Hartenbergu.

Zámek Červená Řečice

Areál zámku v Červené Řečici se řadí mezi renesanční zámky pevnostního typu a jako jeden z mála arcibiskupských rezidencí se dochoval v unikátní autentické renesanční podobě s dochovaným pozoruhodným opevněním. Rozlehlý areál nepravidelně šestibokého půdorysu je vymezen středověkou hradbou. Zástavbu tvoří šest na sebe navazujících budov s dvěma věžemi uvnitř dispozice (oválná hláska a hranolová hodinová věž), dvěma nárožními polygonálními baštami na západní straně a hranolovou baštou (hladomornou) v jižní hradbě. Budovy a hradba obklopují dvě nádvoří nepravidelného půdorysu. Množství…

1 2 3 4 5 6 7 8