Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7
Počet objektů v databázi: 202

Piaristický klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Ostrově

Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. [2] Jednolodní raně barokní klášterní kostel jezuitského typu na obdélném půdorysu s bočními kaplemi a s neodděleným pravoúhlým presbytářem krytý sedlovou střechou s pálenou krytinou. Střídmě řešené pětiosé vstupní jihovýchodní průčelí kostela s mělkým…

Kaple sv. Floriána, Ostrov

Centrální hranolová stavba na čtvercovém půdorysu se zkosenými nárožími je zastřešena bání s lucernou a s dvouramenným křížem na vrcholu. Fasáda je členěna zdvojeným pilastrovým řádem s lisénovými rámci. Interiér je členěn u zkosených nároží dvojicí představěných polosloupů s kompozitními hlavicemi. Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno obdélným, segmentem zakončeným vchodem s pískovcovým portálem s plastickým půlkruhovým orámováním, vynesenou římsou s profilovanými hlavicemi a nasazeným prolomeným frontonem s vloženou zdobenou plastickou kartuší s částečně zachovaným zakládacím nápisem…

Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov

Obdélná kaple s odsazeným pravoúhlým závěrem má bohatě architektonizováno vstupní průčelí, obrácené k městu. Fasádu průčelí člení představěné sloupy s kompozitními hlavicemi a nárožnými pilastry. Vstup rámují kanelované pilastry, nesoucí roztržený fronton s aliančním znakem majitelů panství – vlevo markrabat Bádenských, vpravo vévodů Sasko-Lauenburských. Celá stavba je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie. Ve vrcholovém frontonu byla umístěna plastika Panny Marie, po stranách štítu další dva světci. [1] Kaple stojí na nevysoké terase, přístupné monumentálním kamenným…

Zámek Ostrov

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. [1]. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál, dokončený roku 1690, je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela. [2] Léta neudržovaný zámek se v roce 2012 dočkal kompletní rekonstrukce. 

Palác Princů - Městská knihovna Ostrov

Palácová budova sestávala ze tří křídel. S vlastním zámkem byl Palác princů spojen komunikační chodbou v místech dnešní předstupující části fasády zámku. Bílou branou se vstupovalo na původně uzavřené nádvoří Paláce princů, [2] Nároží byla zakončena mohutnými věžicemi, původně zastřešenými zvonovitě zalamovanými valbovými střechami jako u Pohledové stěny. Ve střední ose zahradního křídla bylo situováno dvouramenné reprezentační schodiště s balustrádou a plastikami. Základní plochy fasády pokrývalo, stejně jako vlastní zámek a Pohledovou stěnu, iluzivně malované cihelné zdivo. Před…

Tvrz Klokočín

Jako první majitelé dvora jsou doloženi bratři Hynek a Purkart z Klokočína k r. 1401. V roce 1967 se zde natáčel film Markéta Lazarová. V roce 1973 byla darována státu. Uživateli jsou JZD Maletice a Oseva Protivín. V roce 1982 žádá MNV Maletice povolení k demolici objektu (havarijní stav). Nedostatek peněz a díky Památkovému ústavu k demolici nedošlo. V roce 1982 ruina prodána Bohumilu a Heleně Levých. Od r. 1989 byli majiteli Mgr. Marie a Ing. Mirko Bernas, kteří tvrz zrekonstruovali. Tvrz po zpustošení minulým režimem, dali do stávajícího stavu po několikaleté těžké práci Ing. Mirko Bernas…

Výletní hotel Stadler

Výletní hotel postavila rodina Stadlerova v roce 1897. Ještě v roce 2007 byla budova dost zchátralá. V dubnu 2008 byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu a zahájen provoz rodinného penzionu Stadler.

Knihovna IGI Vratislavice

Nová knihovna, součástí připravovaného spolkového a komunitního centra, vznikne přestavbou budovy nad Kulturním centrem VRATISLAVICE 101010, která byla v roce 2016 odkoupena od církve. Objektu vrátíme původní vzhled, navíc zde vznikne moderní přístavba. Své místo tady kromě knihovny, jejíž současné umístění je naprosto nevyhovující, bude mít také mateřské centrum, sociální poradenství a zázemí pro spolky. To vše v sousedství zámeckého parku, lesoparku a v blízkosti základní školy. Předpokládaný termín dokončení akce je rok 2020. [vratislavice.cz]

Zámek Korozluky

Zámek nechal kolem roku 1775 postavit František Václav Rajský z Dubnice, krajský hejtman litoměřického kraje. V roce 1870 byl přestavěn do dnešní podoby. Zámek sloužil po druhé světové válce jako ubytovna pro osídlování pohraničí, pak se jeho uživatelem stalo družstvo Včela, krátce i místní JZD. V roce 1994 získal torzo zámku architekt Miroslav Perout jako náhradní restituci za hračkářskou továrnu v Mělníku a zahájil jeho obnovu. V přízemí expozice sakrálního umění ze zbouraných kostelů Mostecka, dále je zde síň pro pořádání svateb a komorních koncertů, v prvním patře zámecká expozice a dále…

Vyhlídková restaurace Hrádek

Vyhlídková restaurace Hrádek byla postavena v roce 1904. V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo za více než 2 miliony korun a Hrádek opět nabyl na původním významu. V roce 1989 byla privatizována, ale díky nezájmu majitele se během několika let změnila v ruinu, zůstaly pouze obvodové zdi. V září roku 2000 proto vzniká český Nadační fond Hrádek - Burgsberg s cílem záchrany této dominanty. 18. července 2003 byla zpřístupněna vyhlídková věž a v roce 2005 byla zrekonstruována celá budova. V červenci roku 2005 byla veřejnosti navíc zpřístupněna výstavní síň. Architektonický /…

Venkovská usedlost s tvrzí Sudkův Důl

Bývalá pozdně gotická tvrz z konce 15. století v areálu zemědělské usedlosti. V roce 2011 mladý pár z Prahy koupil tento zašlý statek a památku se jim podařilo zachránit, dům zabydlet a opuštěné jabloňové sady využít k výrobě cideru, který boduje i ve světě. V roce 2016 získala zvláštní cenu ředitelky Národního památkového ústavu v rámci soutěže Patrimonium pro futuro za obnovu středověkých omítek a výměnu střešní krytiny. 

Vodárenská věž továrny Hermanna Pollacka

V areálu továrny v České Třebové byla v roce 1895 postavena vodárenská věž pod vedením stavitele Františka Plesniweho. Styl stavby připomíná věž šlechtického sídla ve stylu anglické gotiky. Věž o půdorysu 9,5 x 7,5 m dosáhla výše 17,45 m. Uvězněná v zajetí bujné zeleně a s oprýskanou fasádou, zůstala přes nepřízeň osudu továrny stát na svém místě. Okolo roku ji majitel, místní úspěšný podnikatel, nechal kompletně zrekonstruovat a věž tím zachránil před zánikem. 

Dům v ruině, sýpka Arnoštov

Dům vnikl někdy v sedmnáctém století. Mezi lety 2016 - 2020 proběhla rekonstrukce areálu na ubytovací zařízení. Autory projektu byl Ateliér ORA ve složení Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser, Tomáš Pospíšil. Původní zemědělská usedlost v minulosti zbavena vnitřních konstrukcí a přestavěna na sýpku byla stylem "dům v domě" přestavena na krásné ubytovací zařízení.  Dům je nabízen k pronájmu, pronajímá se jako celek. Projekt je manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné přijít oautenticitu stáří, není nezbytně nutné demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky…

Vila Anna

Vila v Duchcově, který je znám vysokou koncentrací prázdných domů, po dlouholetém chátrání získala v roce 2015 nového majitele, který vilu zrekonstruoval a pronajímá v ní několik bytů. V roce 2018 vila přivítala první nové nájemníky. 

Statek Oblík

Hospodářský dvůr byl vystavěn ve druhé polovině 17. století. Majitelé statek koupili v roce 2011. Tehdy ze statku byla z velké části jen ruina. Ihned ale začala jeho rozsáhlá rekonstrukce. V roce 2012 tu začaly ovce spásat okolní louky. V roce 2014 majitelé kompletně obnovili zdejší vinice. Během rekonstrukce se podařilo zachovat původní ráz historické budovy a přitom jej vkusně doplnit moderními a nadčasovými prvky inspirovanými slunným Toskánskem. Statek nabízí příjemné útočiště pro víkendový únik z rušného velkoměsta, celotýdenní dovolenou, efektivně strávený teambuilding nebo…

Zámek Valeč

V letech 1973–1989 proběhla rekonstrukce zámku, která nebyla dokončena. Zámek Valeč u Třebíče poté značně zchátral. Na konci roku 2008 se novým majitelem stal Bronislav Vala, který provedl generální rekonstrukci a udělal ze zámku luxusní wellness hotel. V roce 2015 rekonstrukce zámku získala ocenění Prestižní stavba kraje Vysočina.

Chateau Mcely

Zámek vznikl roku 1698, posledními majiteli před rokem 1945 byl knížecí rod Thun-Taxis. Po druhé světové válce a nástupu komunismu byli nuceni zámek opustit. Vyvlastněný zámek pak dlouhá léta chátral, jeden čas sloužil mj. jako skladiště Civilní ochrany. Od roku 2001 patří zámek Jimovi A. Cusumanovi a jeho manželce Inéz, kteří zdevastovaný zámek zachránili. Roku 2006 v něm otevřeli 5* zámecký hotel Château Mcely. Za přístup k životnímu prostředí získal hotel také cenu World Travel Awards 2008 v kategorii „zelených“ hotelů. V roce 2010 byly dobudované lázně Mcely Spa a dokončena rekonstrukce…

Zemědělská usedlost Vysočany 7

Denkův statek (čp.7) je poslední nemovitou památkou na zaniklou obec Vysočany. Jeho charakteristickými znaky jsou tvary oken, dveří, stropní klenby, fasády a arkáda na dvoře. Zkázu obci přinesl odsun německého obyvatelstva v roce 1946. Později obec dosídlili slovenské rodiny, které ji postupně kvůli nedostatku vody opustili. Denkův dvůr už byl doslova ruinou drancovanou zloději. Okolo roku 2015 se ale vše obrátilo a začala kompletní záchrana tohoto historicky cenného dvora.

MD Jáchymov 134

Výjimečně dochovaný příklad pozdně renesanční architektury města Jáchymov. Hodnotné jsou především sklepní prostory v předním domě, části obvodového zdiva v předním domě, včetně slepých arkád, a sklepení navazující na zadní dům. Dům je opatřen dvěma samostatnými vstupy z náměstí. Do objektu je možné rovněž vstoupit přes zahradu, zadní dům a dvorní křídlo z ulice Šafaříkova. Přední dům kryje sedlová střecha. Stávající tektonické pojetí fasády, včetně reklamního nápisu v úrovni přízemí, jehož fragmenty jsou patrné pod odlupujícími se mladšími nátěry, pocházejí rovněž z konce 19. stol. Vedle…

Huť Jakub / Sklárna Tasice

Sklárna je registrovanou národní kulturní památkou a jde o jednu z nejstarších dochovaných skláren v České republice a zároveň střední Evropě. Areál sklárny představuje vzácný konglomerát budov stavěných od konce 18. století do konce 20. století pro potřeby provozu a v důsledku vývoje technologií a zpracování skla, který je příkladem kontinuálního vývoje industriální architektury. Ve sklárně se v současné době nevyrábí a je provozována jako sklářský skanzen. Jedná se o architektonicky nejhodnotnější a nejstarší českou a současně evropskou sklárnu, kde je zároveň dodržena tzv. teorie…

Zámek Linhartovy

Dvoupodlažní čtyřkřídlá stavba renesančního zámku s nárožní válcovou věží, barokně přestavěného v 17. století. [7]. Původní tvrz byla postavena po roce 1377. Přestavěna na renesančním zámek byla ve 30. letech 16. stol. Po roce 1658 byl za Sedlnických zámek barokně upraven do dnešní podoby. Válečná léta 2. sv. války se na zámku nechvalně podepsala. V roce 1943 sem byla umístěna německá vojenská nemocnice a téhož roku zámek postihl požár, který zcela zničil střechu. Ta byla jen provizorně zakryta lepenkou. Od té doby již zámek chátral. Záchrana objektu začala po roce 2005 díky skupině nadšenců,…

Zámek Fulnek

Rozsáhlý zámecký komplex zahrnující Dolní a Horní zámek s bohatým stavebním vývojem od středověkého hradu ze 14. st., přestavěného ve 2. pol. 16. st., v 1. pol. 17. st. a v 1. čtvrtině 19. st. Součástí širšího areálu je zahrada s klasicistními stavbami. Horní zámek: Čtyřpodlažní zámecká budova postavená na půdorysu lichoběžníka, završená mansardovou střechou, z níž vystupuje hranolová věž. Objekt s bohatou stavební historií, v jehož současné podobě převládá poslední stavební fáze z počátku 19. století. Dolní zámek: Rozsáhlá podélná dvoupodlažní budova, kopírující severozápadní hranu Zámeckého…

Podstávkový dům Hrádek nad Nisou 215

Podstávkový dům vznikl mísením slovanského srubu a středoněmeckého kolového domu. Využívá výhod obou stavebních metod. Roubená obytná část, kde se topilo, držela teplo, zatímco úspornější hrázděná část nebyla vytápěná a sloužila pro spaní a hospodářské účely. Podstávka samotná je důmyslná podpůrná konstrukce, která převádí zatížení střechy a pokud má dům patro, tak i patra přímo k základům. Díky tomu nese roubená světnice umístěná uvnitř podstávky „pouze sama sebe" a nebortí se. Domy sloužily jak chudým venkovským obyvatelům, tak i domácím tkalcům, zemědělcům, hostinským, a také jako fary.

Zámek Valeč

Zámecký areál skládající se ze zámecké budovy, zámeckého kostela s trojičním sloupem a rozsáhlého parku s bohatou sochařskou výzdobou a dalšími objekty. Na realizaci se podíleli F. Barelli, G. A. Biana Rossa, J. K. Thil či dílna M. B. Brauna. [5]

1 3 4 5 6 7