Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7
Počet objektů v databázi: 184

Venkovská usedlost s tvrzí Sudkův Důl

Bývalá pozdně gotická tvrz z konce 15. století v areálu zemědělské usedlosti. V roce 2011 mladý pár z Prahy koupil tento zašlý statek a památku se jim podařilo zachránit, dům zabydlet a opuštěné jabloňové sady využít k výrobě cideru, který boduje i ve světě. V roce 2016 získala zvláštní cenu ředitelky Národního památkového ústavu v rámci soutěže Patrimonium pro futuro za obnovu středověkých omítek a výměnu střešní krytiny. 

detail

Vodárenská věž továrny Hermanna Pollacka

V areálu továrny v České Třebové byla v roce 1895 postavena vodárenská věž pod vedením stavitele Františka Plesniweho. Styl stavby připomíná věž šlechtického sídla ve stylu anglické gotiky. Věž o půdorysu 9,5 x 7,5 m dosáhla výše 17,45 m. Uvězněná v zajetí bujné zeleně a s oprýskanou fasádou, zůstala přes nepřízeň osudu továrny stát na svém místě. Okolo roku ji majitel, místní úspěšný podnikatel, nechal kompletně zrekonstruovat a věž tím zachránil před zánikem. 

detail

Dům v ruině, sýpka Arnoštov

Dům vnikl někdy v sedmnáctém století. Mezi lety 2016 - 2020 proběhla rekonstrukce areálu na ubytovací zařízení. Autory projektu byl Ateliér ORA ve složení Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser, Tomáš Pospíšil. Původní zemědělská usedlost v minulosti zbavena vnitřních konstrukcí a přestavěna na sýpku byla stylem "dům v domě" přestavena na krásné ubytovací zařízení.  Dům je nabízen k pronájmu, pronajímá se jako celek. Projekt je manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné přijít oautenticitu stáří, není nezbytně nutné demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky…

detail

Vila Anna

Vila v Duchcově, který je znám vysokou koncentrací prázdných domů, po dlouholetém chátrání získala v roce 2015 nového majitele, který vilu zrekonstruoval a pronajímá v ní několik bytů. V roce 2018 vila přivítala první nové nájemníky. 

detail

Statek Oblík

Hospodářský dvůr byl vystavěn ve druhé polovině 17. století. Majitelé statek koupili v roce 2011. Tehdy ze statku byla z velké části jen ruina. Ihned ale začala jeho rozsáhlá rekonstrukce. V roce 2012 tu začaly ovce spásat okolní louky. V roce 2014 majitelé kompletně obnovili zdejší vinice. Během rekonstrukce se podařilo zachovat původní ráz historické budovy a přitom jej vkusně doplnit moderními a nadčasovými prvky inspirovanými slunným Toskánskem. Statek nabízí příjemné útočiště pro víkendový únik z rušného velkoměsta, celotýdenní dovolenou, efektivně strávený teambuilding nebo…

detail

Zámek Valeč

V letech 1973–1989 proběhla rekonstrukce zámku, která nebyla dokončena. Zámek Valeč u Třebíče poté značně zchátral. Na konci roku 2008 se novým majitelem stal Bronislav Vala, který provedl generální rekonstrukci a udělal ze zámku luxusní wellness hotel. V roce 2015 rekonstrukce zámku získala ocenění Prestižní stavba kraje Vysočina.

detail

Chateau Mcely

Zámek vznikl roku 1698, posledními majiteli před rokem 1945 byl knížecí rod Thun-Taxis. Po druhé světové válce a nástupu komunismu byli nuceni zámek opustit. Vyvlastněný zámek pak dlouhá léta chátral, jeden čas sloužil mj. jako skladiště Civilní ochrany. Od roku 2001 patří zámek Jimovi A. Cusumanovi a jeho manželce Inéz, kteří zdevastovaný zámek zachránili. Roku 2006 v něm otevřeli 5* zámecký hotel Château Mcely. Za přístup k životnímu prostředí získal hotel také cenu World Travel Awards 2008 v kategorii „zelených“ hotelů. V roce 2010 byly dobudované lázně Mcely Spa a dokončena rekonstrukce…

detail

Denkův dvůr Vysočany

Denkův statek (čp.7) je poslední nemovitou památkou na zaniklou obec Vysočany. Jeho charakteristickými znaky jsou tvary oken, dveří, stropní klenby, fasády a arkáda na dvoře. Zkázu obci přinesl odsun německého obyvatelstva v roce 1946. Později obec dosídlili slovenské rodiny, které ji postupně kvůli nedostatku vody opustili. Denkův dvůr už byl doslova ruinou drancovanou zloději. Okolo roku 2015 se ale vše obrátilo a začala kompletní záchrana tohoto historicky cenného dvora.

detail

MD Jáchymov 134

Výjimečně dochovaný příklad pozdně renesanční architektury města Jáchymov. Hodnotné jsou především sklepní prostory v předním domě, části obvodového zdiva v předním domě, včetně slepých arkád, a sklepení navazující na zadní dům. Dům je opatřen dvěma samostatnými vstupy z náměstí. Do objektu je možné rovněž vstoupit přes zahradu, zadní dům a dvorní křídlo z ulice Šafaříkova. Přední dům kryje sedlová střecha. Stávající tektonické pojetí fasády, včetně reklamního nápisu v úrovni přízemí, jehož fragmenty jsou patrné pod odlupujícími se mladšími nátěry, pocházejí rovněž z konce 19. stol. Vedle…

detail

Huť Jakub / Sklárna Tasice

Sklárna je registrovanou národní kulturní památkou a jde o jednu z nejstarších dochovaných skláren v České republice a zároveň střední Evropě. Areál sklárny představuje vzácný konglomerát budov stavěných od konce 18. století do konce 20. století pro potřeby provozu a v důsledku vývoje technologií a zpracování skla, který je příkladem kontinuálního vývoje industriální architektury. Ve sklárně se v současné době nevyrábí a je provozována jako sklářský skanzen. Jedná se o architektonicky nejhodnotnější a nejstarší českou a současně evropskou sklárnu, kde je zároveň dodržena tzv. teorie…

detail

Zámek Linhartovy

Dvoupodlažní čtyřkřídlá stavba renesančního zámku s nárožní válcovou věží, barokně přestavěného v 17. století. [7]. Původní tvrz byla postavena po roce 1377. Přestavěna na renesančním zámek byla ve 30. letech 16. stol. Po roce 1658 byl za Sedlnických zámek barokně upraven do dnešní podoby. Válečná léta 2. sv. války se na zámku nechvalně podepsala. V roce 1943 sem byla umístěna německá vojenská nemocnice a téhož roku zámek postihl požár, který zcela zničil střechu. Ta byla jen provizorně zakryta lepenkou. Od té doby již zámek chátral. Záchrana objektu začala po roce 2005 díky skupině nadšenců,…

detail

Zámek Fulnek

Rozsáhlý zámecký komplex zahrnující Dolní a Horní zámek s bohatým stavebním vývojem od středověkého hradu ze 14. st., přestavěného ve 2. pol. 16. st., v 1. pol. 17. st. a v 1. čtvrtině 19. st. Součástí širšího areálu je zahrada s klasicistními stavbami. Horní zámek: Čtyřpodlažní zámecká budova postavená na půdorysu lichoběžníka, završená mansardovou střechou, z níž vystupuje hranolová věž. Objekt s bohatou stavební historií, v jehož současné podobě převládá poslední stavební fáze z počátku 19. století. Dolní zámek: Rozsáhlá podélná dvoupodlažní budova, kopírující severozápadní hranu Zámeckého…

detail

Podstávkový dům Hrádek nad Nisou 215

Podstávkový dům vznikl mísením slovanského srubu a středoněmeckého kolového domu. Využívá výhod obou stavebních metod. Roubená obytná část, kde se topilo, držela teplo, zatímco úspornější hrázděná část nebyla vytápěná a sloužila pro spaní a hospodářské účely. Podstávka samotná je důmyslná podpůrná konstrukce, která převádí zatížení střechy a pokud má dům patro, tak i patra přímo k základům. Díky tomu nese roubená světnice umístěná uvnitř podstávky „pouze sama sebe" a nebortí se. Domy sloužily jak chudým venkovským obyvatelům, tak i domácím tkalcům, zemědělcům, hostinským, a také jako fary.

detail

Zámek Valeč

Zámecký areál skládající se ze zámecké budovy, zámeckého kostela s trojičním sloupem a rozsáhlého parku s bohatou sochařskou výzdobou a dalšími objekty. Na realizaci se podíleli F. Barelli, G. A. Biana Rossa, J. K. Thil či dílna M. B. Brauna. [5]

detail

Reprezentativní úřední budova Americká 39, Plzeň

Reprezentativní městskou budovu z let 1906 – 1907 převzal v roce 2015 ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), který ji v roce 2019 navrátil lesk a zrekonstruoval ji do původní podoby. Bývalou opadávající fasádu v červené barvě z šedesátých let minulého století vystřídala fasáda v původním středně zeleném odstínu. K celkovému rozjasnění budovy přispěla oprava a renovace prvků atiky kulatého tvaru připomínající makovice, stejně jako výměna parapetů a nového oplechování. Historický ráz pak umocňují mohutné repasované historické vlajkové stožáry v průčelí a historické mříže před…

detail

Usedlost Kajetánka - Praha-Břevnov

Hodnotná raně barokní stavba usedlosti reprezentativního charakteru s pozdějšími úpravami tvoří doklad architektonicky i urbanisticky zajímavé předměstké šlechtické rezidence. Původně raně barokní usedlost Kajetánka z období kolem poloviny 17. století je cenným dokladem historické zástavby Břevnova. Součástí areálu je také Kajetánská kaple. [2]

detail
1 3 4 5 6 7