Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7 »
Počet objektů v databázi: 184

Vošárna / Prádelna a sušárna - Raduň

Zděný objekt pozdně barokního založení s valbovou střechou, se dvěma řadami průběžných vikýřů, sloužící původně jako obecní prádelna. Ve dvacátých letech 19. století stavba rozšířena a upravena na zámeckou prádelnu. [2]. Zachovány zůstaly pruské klenby i dřevěné stropy. [4]. Nejhodnotnějším objevem byla sestava se zrcadlově postavenými nikovými topeništi a obslužnými cihelnými podestami ve střední části vstupní síně a k nim protilehlé základy a konstrukčně-technické doklady po otopných tělesech-vyvařovacích kotlech v navazujících místnostech. Unikátním detailem byl také nález železného…

detail

Panská sýpka Ratboř

Patrová sýpka obdélného půdorysu je vystavěna ze směsi cihel a lomového kamene a opatřena je barokní vápennou omítkou. Průčelí ukončuje výžlabková korunní římsa, v podélném západním průčelí, otočeném do zaniklého dvora, vyniká pravoúhlý vstup s dřevěnou zárubní a dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Štít s volutovými křídly člení lisény a vrcholí trojúhelným štítovým nástavvcem. Sedlovou střechu kryjí bobrovky. [1]

detail
1 3 4 5 6 7 »