Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 5 6 7 8 »
Počet objektů v databázi: 228

Panská sýpka Ratboř

Patrová sýpka obdélného půdorysu je vystavěna ze směsi cihel a lomového kamene a opatřena je barokní vápennou omítkou. Průčelí ukončuje výžlabková korunní římsa, v podélném západním průčelí, otočeném do zaniklého dvora, vyniká pravoúhlý vstup s dřevěnou zárubní a dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Štít s volutovými křídly člení lisény a vrcholí trojúhelným štítovým nástavvcem. Sedlovou střechu kryjí bobrovky. [1]

Kostel sv. Mikuláše - Nepomyšl

Kostel sv. Mikuláše je orientovaná jednolodní stavba s jádrem ze 14. století, přestavěna barokně v polovině 18. století. Poměrně jednoduché fasády člení lizény a otvory v šambránách, presbytář je opatřen opěráky. Na jihozápadě je připojená hranolová věž. [6]. Jednolodní stavba je zakončená pětibokým presbytářem. Sakristie je umístěna na severní straně kostela, oratoř na jižní straně. Západnímu průčelí vévodí hranolovitá věž. Fasády jsou členěny lizénami a okna zakončena segmenty s okolo jednoduše zakončenými šambránami. Zařízení kostela pochází z doby barokní přestavby kostela. Křtitelnice…

Zámek Litenčice

Hlavní budova (tzv. "Velký Zámek") je čtyřkřídlá, má přibližně čtvercový půdorys a v jejím středu je malé nádvoří. Křídla jsou dvoupatrová, se sedlovými střechami, nároží na severní straně mají podobu nakoso postavených věžiček. Hlavní průčelí obrácené na východ je sedmiosé, středový rizalit má nad vchodem balkónový podjezd a je zakončen polokruhovým tympanonem. Rizalit je i ve středu bočního severního průčelí. Na východní straně tvoří budovy předzámčí rozsáhlé vstupní nádvoří s kašnou. Severní křídlo ("Malý Zámek") je patrová budova, bývala v ní konírna a byty pro úředníky. Jižní křídlo…

Fitzova hrobka - Rokycany

Fitzova hrobka je stavba na jednoduchém obdélníkovém půdorysu, která je osově souměrná ve stylu vídeňské secese. Střední část tvoří vchodový portál zaklenutý půlkruhem podepíraným po stranách masivními zděnými nástavci. Nad vchodem se tyčí osmiúhelníková kopule prosvětlená malými okny. Na zdivu po stranách se uplatňuje motiv dlaždicových polí. Fitz Johann Jan (3.července 1834, Moravský Beroun - 28.února 1906, Vídeň). Johann se narodil se 3. 7. 1834 v Moravském Berouně do německé rodiny. Otec Kašpar Fitz byl důlním a syn Johann společně se svým bratrem pokračovali v jeho odborné dráze. Po…

Fara Dašice

Okna objektu do T jsou z pozdější úpravy z tohoto století. Na severní a východní fasádě se uchovala okna starší, z 19. století, členěná na šest tabulek. Při západní straně průčelí navazuje ohradní zeď s bránou polokruhově zaklenutou, ukončenou uprostřed vypnutou římsou. Přízemí objektu je řešeno jako nepravý trojtrakt. Vstup ze západní strany. Procházíme chodbou do haly, která se dispozině otvírá na dvojtrakt. Chodba je podélně průběžná. Z jižní strany na ni navazují tři za sebou řazené místnosti, na severní straně při vstupu dvě malé prostory, dále hala a z ní vychází těleso dvouramenného…

Kostel Nejsvětější Trojice - Verušičky

Kostel je jedním z mála velmi hodnotných venkovských kostelíků na Karlovarsku. Je pravděpodobně dílem italského architekta Giovanniho Antonia Biana Rossy, jehož pobyt roku 1705 ve Verušičkách dokládají prameny. K jeho autorství také svědčí podobnosti stavby s Rossyho zámeckým kostelem ve Valči. Loď drobného kostela má půdorys širokého obdélníka, o něco užší kněžiště má půdorys téměř čtvercový. Pod lodí kostela je situována rozsáhlá krypta s bočními okénky nad terénem. Průčelí kostela korunuje monumentální volutový štít završený trojúhelníkovým tympanonem, plochu štítu v ose člení slepé, dosti…

Tvrz Tichá

Dochovaná věž má lehce obdélný, téměř čtvercový půdorys. Její zdivo se dochovalo do výše druhého patra. Z pečlivě skládaného lomového kamene provedené líce zdiva byly v úrovni přízemí jak v interiéru, tak v exteriéru z podstatné části patrně za účelem získání stavebního kamene vylámány. Nároží věže byla vyzděna z pečlivěji vybíraných větších kamenů. Dnešní stav areálu je výsledkem zániku zástavby v okolí věže ve druhé polovině 20. století. [3]

Kostel sv. Petra a Pavla - Volyně u Výsluní

Loď kostela je obdélná a je možné, že většina jejího zdiva pochází z období gotiky. Za pozdně gotický je považován portál v jižní zdi a sakristie přistavěná k severní straně lodi. Jiné zdroje zařazují sakristii jako barokní. Kromě jižního portálu vede do kostela další vstup uprostřed západní stěny. Různá výška oken naznačuje existenci nedochované dřevěné tribuny, která stála podél západní a částí jižní a severní stěny. Krov lodi je barokní z poloviny 18. století a ze stejné doby zřejmě pochází malý sanktusník. Z architektonického hlediska je významnou částí kostela raně gotický presbytář…

Dvůr Býkov

Býkov je jedním z mála zachovaných velkých statku postavených v selském baroku. V objektu se nachází muzeum historických zemědělských strojů a nástrojů, stará kovárna s původním vybavením, několik zachovalých slunečních hodin a dodnes funkční tzv. "černá kuchyně" na pečení chleba.

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Konojedy

Jednolodní barokní kostel s pravoúhlým presbytářem s patrovými emporami, bočními kaplemi s vtaženými pilíři a sakristií na S. Na Z straně hranolová věž, pod ní v interiéru podklenutá kruchta. Interiér zaklenut systémem plackových kleneb. [3]

Kejřův mlýn - Praha-Hloubětín

Vzácně dochovaný příklad vodního mlýna renesančního původu s dochovanými mlýnskými budovami z počátku 18. století. Brána a hospodářské stavby dokládají vývoj areálu mlýna od období baroka po funkční zásahy v 19. a 20. století, obytná budova je slohově výrazným dílem meziválečné architektury s prvky rondokubismu. Ve mlýně se narodila v roce 1899 významná operní pěvkyně Anna Kejřová. [2] Obytný dům se sedlovou střechou je dvoupodlažní vila z 20. let 20. století s prvky rondokubismu, která byla postavena na místě staršího obytného domu. V patře má výrazné půlkruhové arkýře a balkon. Brána má…

1 3 5 6 7 8 »