Na prodej

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 6 9 11
Počet objektů v databázi: 327

Dům U tří andělů

Řadový tříposchoďový dům, s nízkým štítem nad třetím patrem. dům má renesanční jádro, s hloubkovou širokou střední zdí blíže pravé strany, se síní vlevo, s pravým dvorním křídlem. Klasicistní úpravy byly provedeny někdy v 1. polovině 19. století, kdy došlo také k výstavbě dvorních pavlačí. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2019

Sklárna Elias Palme

Cena: 3 490 000 Kč
údaj k: 7/2021

Vila Elbhof

Cena: dohodou
údaj k: 2/2020

Škola Boubská

Cena: 1 200 000 Kč
údaj k: 8/2017

Zámek Liberec

Zámek je jednou z prvních zděných staveb v Liberci. Dali ho postavit na místě staršího panského domu tehdejší majitelé frýdlantského panství bratři Kryštof a Melchior z Redernů v letech 1582 – 1587. Podle nejstaršího vyobrazení z konce 17. století, jež se zachovalo na víku skleněného poháru, jednalo se o poměrně jednoduchou renesanční stavbu. Její sedlovou střechu ukončovaly na obou stranách vysoké profilované štíty, nad římsou vystupovaly ozdobné vikýře. Vstup do zámku, umístěný na straně obrácené k městu, zdůrazňoval kamenný portál se znakem Redernů a Šliků. K hlavní budově, označované jako…

Cena: dohodou
údaj k: 1/2006

Lindnerova vila

Najdeme tu prvky secese, historismu i vesnického stavitelství. Suterén, který zpředu vystupuje nad úroveň terénu, charakterizuje kombinace kamene a lícovaných cihel. Netradiční a na svou dobu moderní povrchovou úpravu má přízemí - omítku tvoří soustava horizontálních vlnek. Prvnímu poschodí dominuje dřevo. Vyřezávané a načerveno nabarvené trámy tvoří balustrádové zábradlí lodžie, sloupky balkonu a imitují také hrázděné zdivo. Štíty členitých střech pokrývá barevná mozaika z eternitu, jak tomu bývá na chalupách v Krušných či Lužických horách, v rustikálním duchu zdobí okenice půdního okénka…

Cena: 1 990 000 Kč
údaj k: 1/2023

Motel Sosnová

Motorest s restaurací v obci Sosnová u České Lípy u hlavního tahu na Mladou Boleslav a Doksy. Jedná se o komplex tří budov o zastavěné ploše 520m2 s pozemkem o celkové výměře 740m2.

Cena: 3 749 000 Kč
údaj k: 4/2021

Starý zámek Chocenice

Budova čp. 92, nazývána starý zámek, je barokního původu, podle charakteru některých konstrukcí je tento dům barokního původu, klenby a krov pocházejí z konce 17. až první poloviny 18. století. S největší pravděpodobností byl tento objekt vystaven na přelomu 17. - 18. století jako zámecký sídelní objekt, později budova sloužila jako ubytování panského správce statku a jako byty zaměstnanců statku, později po přesunutí správcovny do zámku využit pro byty zaměstnanců statku. Budova je stavebním unikátem, dochovaný typ konstrukcí je dnes zcela ojedinělý (zděné přízemí a roubené patro s…

Cena: 3 200 000 Kč
údaj k: 8/2018

Zámek Lčovice

Zámek je dvoupatrová budova nepravidelného půdorysu s raně barokním arkádovým průčelím s nápadně velkými okny. Půdorys hlavní budovy zámku je z větší části tvořen zmíněnou původní gotickou tvrzí s až 2 metry silným zdivem. Vstupní brána pochází z první poloviny 19. století. K severnímu nároží zámku je připojena patrová desetiboká barokní přístavba s klenutým přízemím. V parku, který byl založen v roce 1660, stojí osmiboká, raně barokní kaple z roku 1669 zakončená kupolí a lucernou, vyzdobenou malbou s bohatým štukem. Osmiboký je i pavilón se znakem Hýzrlů z Chodů. Stejný půdorys má i Rotta …

Cena: dohodou
údaj k: 1/2020

Bývalá ubytovna Kovák

Cena: 10 600 000 Kč
údaj k: 6/2019

Schichtovy lázně

Cena: dohodou
údaj k: 9/2020

Selská hospoda Mořina

Cena: 6 500 000 Kč
údaj k: 1/2018

Starý zámek Košetice

Cena: 4 500 000 Kč
údaj k: 8/2017

Vodárna Velká Dobrá

Opuštěný areál bývalé vodárny. V roce 1891 byla dokončena realizace studní včetně stavby vodárny Dobrá, ze které se čerpala voda až do zemního vodojemu, později i do věžového vodojemu v Kladně a odtud do města.

Cena: dohodou
údaj k: 4/2021

Zámek Hořín

Areál zámku se rozprostírá JZ od Mělníka, na levém břehu Vltavy na S straně obce, mezi obcí Brozánky a soutokem Labe s plavebním kanálem. Hlavní část rozmístěná kolem oválného dvora je přístupná od JV z obce. Na Z straně od dvora stojí hospodářský statek, přístupný ze silnice od Z. Rozsáhlý zámecký park se rozkládá na sever od zámku, až za silnici Mělník-Brozánky. Jádro rozlehlého areálu tvoří komplex staveb seskupených kolem dvora se zámeckou budovou, která je dvoupatrová trojkřídlá s mansardovou střechou. Zámek postavený kolem r. 1696 podle návrhu Alliprandiho, přestavěný 1713 - 1720 F. M.…

Cena: dohodou
údaj k: 8/2022

Kleinertova vila

Historická vila továrníka Kleinerta sloužila jako oční léčebna. Léčily se zde děti s těžkými očními vadami. V roce 1999 byl areál prodán. Bylo plánováno jeho využití pro zdravotnické a léčebné účely. K tomu ovšem nedošlo, protože vlastník údajně nesehnal investory. Bývalá oční léčebna, která bývala chloubou, se v průběhu let proměnila v ruinu. Budova je napadena dřevokaznými chorobami a škůdci a má narušenou statiku. Z tohoto důvodu jí hrozí demolice. Vila je obklopena lesoparkem se vzácnými dřevinami. V parku se nachází kašna. Vilu obklopuje kamenná hradba s romantickými strážními věžemi.…

Cena: 20 222 000 Kč
údaj k: 8/2022

Zámek Mlýnický Dvůr

Cena: 2 750 000 Kč
údaj k: 1/2019

Rukavičkářské závody Abertamy

Cena: 18 000 000 Kč
údaj k: 12/2018

Zámek Polní Voděrady

Cena: 45 000 000 Kč
údaj k: 2/2020

Hospoda Velemín

Cena: 1 999 000 Kč
údaj k: 12/2017

Zámek Kupařovice

Cena: dohodou
údaj k: 12/2020

Zámecký hotel Dolní Jadruž

Historická budova německé základní školy byla vybudována v roce 1855.

Cena: 32 000 000 Kč
údaj k: 4/2021

Vila Pod deštníkem

Cena: 39 900 000 Kč
údaj k: 4/2022

Lidový dům Vamberk

Cena: 3 490 000 Kč
údaj k: 10/2020

Rieckenova vila

  Heinrich Riecken (1875–?) byl synem Konráda Rieckena. Rodina podnikala v textilním průmyslu, vlastnila přádelnu bavlny a tkalcovnu. Po studiích přebírá podnik s celým názvem Marbach a Riecken. Mimo jiné založil a velmi štědře dotoval orchestr Mozartova hudebního spolku, v němž se svým bratrem Willym také hrál. Za zmínku stojí i to, že v tělese působili Němci, Židé i Češi. Po druhé světové válce Heinrich Riecken nabídl své Městskému národnímu výboru v Litvínově ve věci uspořádání archivních materiálů Mozartova spolku. Poslední záznamy o jeho působení pocházejí z roku 1946, takže lze…

Cena: dohodou
údaj k: 3/2023

Zámek Chotěbuz

Cena: dohodou
údaj k: 1/2018

Zámek Dolní Lutyně

Starý zámek tvoří severní trakt areálu. Je to jednoduchá patrová budova na půdoryse obdélníka s nízkou sedlovou střechou. Vnější vzhled starého zámku je nenávratně poznamenán druhotnými utilitárními úpravami, o čemž svědčí především novodobá (leč zchátralá) okna. Na západ i na východ (zde jako spojnice s novým zámkem) navazují na delší osu starého zámku krátké přístavky. I ty jsou patrové, avšak nižší než vlastní starý zámek. Jejich patra prosvětlují pouze drobné otvory což může svědčit o jejich využití jako sýpky. Nový zámek tvoří východní křídlo areálu, se starým zámkem je spojen krátkým…

Cena: 1 990 000 Kč
údaj k: 10/2018

Plicní sanatorium Žáry

Cena: 12 000 000 Kč
údaj k: 7/2019

Škola Hrušov

Objekt bývalé školy (Hrušov) První písemná zmínka o vsi Hrušov je již z roku 1256. Od roku 1838 se tady těžilo uhlí. V roce 1951 zde byla postavena První rakouská továrna na sodu, která byla hlavním dodavatelem sody v rakouské monarchii (vyráběla se zde i kyselina sírová, chlorovodíková a chlorové vápno). Od roku 1941 se stal Hrušov součástí Ostravy. Mnoho zdejších budov bylo při povodních (r. 1997) poničeno. V roce 2010 rozhodlo vedení města o vykoupení pozemků od soukromých vlastníků. Plánem je vytvořit ucelenou plochu (cca 35 ha), která se následně nabídne investorům. Měla by zde vzniknout…

Cena: 10 145 000 Kč
údaj k: 12/2022

Zámek Biskupice

Obec vyhlášenou svátkem slivovice „zdobí“ přímo na návsi stojící zchátralý zámek z počátku 18. století. Jeho historie je velmi pohnutá, byl zde záhadně zavražděn Friedrich Thurn – Taxis. Ale ani současnost objektu není příliš růžová. Jak už to tak bývá, na místě biskupického zámku původně stála tvrz. Byla podobná té, co dodnes stojí v nedaleké Vranové Lhotě. Nechali ji postavit bratři Volfart a Jan Planknarovi z Kynšperka v letech 1493–1505. V roce 1612 je v pramenech uváděno, že k tvrzi patřil panský pivovar, ve kterém se vařilo pivo až do roku 1870. Samotná tvrz je ale již kolem roku 1700…

Cena: dohodou
údaj k: 12/2020
« 1 2 3 4 6 9 11