Na prodej

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 4 6 8 9 10 11 »
Počet objektů v databázi: 327

Dvůr Voračice

Cena: 15 875 100 Kč
údaj k: 3/2021

Villa Minerva

Cena: dohodou
údaj k: 4/2021

Podstávkový dům Mařenice 253

Cena: 1 850 000 Kč
údaj k: 1/2021

Zámek Mostov

Zámek postavený kolem poloviny 19. století v romantickém stylu na místě staršího objektu, jehož dějiny sahají až do 14. století. Areál se skládá ze zámku, hospodářského dvora, parku a několika kašen. Zámecký areál je využíván jako hotel a ke komerčním účelům (společenské akce, rauty, svatby, restaurace, wellnes apod.). V jedné místnosti je pak výstava porcelánu Haas & Czjzek. [5]

Cena: dohodou
údaj k: 4/2021

Zámek Ježovy

Původně gotická tvrz, následně přestavěná v několika stavebních etapách na zámek. Současná raně barokní podoba je v celkové dispozici i v detailu téměř neporušena. Cenné raně barokní interiéry s bohatou štukovou výzdobou. Jedná se o jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu s vysokou valbovou střechou. Nad okny ploché baldachýnové štítky zakončené piniovou šiškou. Západní průčelí má sedm okenních os, jižní čtyři. Při východním průčelí je šestiboká kaple spojena s budovou zámku chodbou. Kaple má jednoduchou jehlancovou střechu.   Seznam majitelů: – šlechtický rod Drslaviců (1251 – 1425), –…

Cena: 11 499 000 Kč
údaj k: 4/2021

Vodárenská věž - Roudnice na Labem

Základ vodojemu tvoří monolitický železobetonový kvádrový dřík. Od nábřeží do úrovně kolejiště je obložený žulovými kameny. Jeho horní část je vyplněná neomítnutým červeným cihlovým zdivem. V něm jsou umístěna na každé straně dvě úzká okna, na bocích věže jsou zazděna. Ze stěn dříku je vykonzolováno vnitřní schodiště i jeho vnější rameno, vedoucí ke vstupu do věže pod úrovní kolejiště. Přechod mezi dříkem a válcovou nádrží zvýrazňují architektonicky zdůrazněné konzole v osách stěn. Plášť rezervoárů zakončuje kopulovitá střecha z měděného plechu. Její střed zdobí osvětlovací a větrací lucerna…

Cena: 6 700 000 Kč
údaj k: 1/2021

Žilkova vila

Cena: 13 300 000 Kč
údaj k: 7/2021

BD Hlavní 246/31

Cena: 5 490 000 Kč
údaj k: 7/2022

Karnethův mlýn

Cena: 3 099 000 Kč
údaj k: 7/2021

Usedlost Senešnice 22

Cena: 19 900 000 Kč
údaj k: 8/2021

Zámek Vyklantice

Barokní stavba na půdorysu ve tvaru písmene H s valbovou střechou s malou věžičkou. Hlavním průčelím (severní) s dvěma mohutnými bočními rizality a polokruhovým středním rizalitem je obrácena ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a na opačné straně (stejně shodné jižní průčelí) je spojuje schodiště (z chodby 1. patra) se zámeckým parkem. Interiéry přízemí i prvního patra jsou symetricky rozmístěny kolem střední chodby, která jako osa probíhá severojižním směrem. V 1. patře je symetrie zčásti porušena novějšími úpravami. Na východě k zámku přiléhají budovy bývalého panského dvora.[1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2022

Úpravna vody Havlovice

Cena: 4 990 000 Kč
údaj k: 1/2021

Ubytovna pro chmelaře Břehoryje

Cena: 2 800 000 Kč
údaj k: 10/2021

Weihermühle

Cena: dohodou
údaj k: 10/2021

MD Maršovice 16

Cena: 7 450 000 Kč
údaj k: 10/2021

Vila ředitele železáren, Holoubkov

Cena: 15 000 000 Kč
údaj k: 10/2021

Zájezdní hostinec Horní Vltavice

Soubor nemovitostí býv.zájezdního hostince čp.10 a 45 je mimořádným a cenným dokladem zachovaného areálu se zázemím určeným pro potřeby hostů, koní, povozů a všeho, co souviselo s funkcí zájezdního hostince. Velmi hodnotné je rozložení jednotlivých objektů v rámci celého areálu, dochování většiny hmotových dispozic a použitých materiálů (např. šindelová krytina). Hodnotu navíc umocňuje jeho poměrně citlivé začlenění do prostoru samotného centra obce u průjezdné silnice, kde se velmi významně pohledově uplatňuje. Objekty si zachovaly řadu cenných architektonických, dispozičních i konstrukčních…

Cena: 9 990 000 Kč
údaj k: 11/2021

Hospodářský dvůr s tvrzí Okarec

Cena: dohodou
údaj k: 12/2021

Škola Kostelní

Cena: dohodou
údaj k: 12/2021

Pivovar Chudenice

Současný vzhled hraběcího (vrchnostenského) pivovaru je výsledkem klasicistní přestavby. Zděný objekt na rozlehlém obdélném půdorysu s delší osou ve směru V-Z, o 10 x 6 okenních osách, situovaný jižně od komplexu budov starého zámku. Z jižní strany se objekt vzhledem ke klesajícímu terénu jeví jako patrový, ze severní strany přízemní. Střecha valbová, krytá pálenými taškami, na jižní straně řada volských ok. Na západní straně severního průčelí, obráceného k zámku, vyrůstá dvoupatrová trojosá zděná klasicistní nástavba sladovního hvozdu s cihelným válcovým párníkem, krytá valbovou střechou. Na…

Cena: 3 500 000 Kč
údaj k: 1/2022

PIvovar Smečno

Cena: dohodou
údaj k: 3/2022

Koliba Hrádek

Cena: dohodou
údaj k: 3/2022

Zámek Žikov

Jednopatrový zámek bez přistavěných křídel je kryt konstrukčně velmi zajímavou valbovou střechou s řadou vikýřů. Původní podoby obou vstupů, jak z bývalého parku, tak od nádvoří, se nedochovaly. Ze stařičké kočárovny vedle jednoho vchodu vznikla pozdější přestavbou garáž. Zajímavé je členění fasády zvýrazněním nadokenních částí. Také část hradby mezi boční teráskou a nádvořím, stejně jako pozůstatky proskleného bočního vchodu, v minulosti možná zimní zahrady, svědčí o původním hezkém členění i celkovém vzhledu bílého zámku. Po oplocení kousku nádvoří jsou zde už jen kamenné sloupky. V rohu…

Cena: dohodou
údaj k: 6/2022

Dvůr Býkov

Býkov je jedním z mála zachovaných velkých statku postavených v selském baroku. V objektu se nachází muzeum historických zemědělských strojů a nástrojů, stará kovárna s původním vybavením, několik zachovalých slunečních hodin a dodnes funkční tzv. "černá kuchyně" na pečení chleba.

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022

Motorest Děbolín

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022

Mannesmannova vila

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022

Vila Karla Kestřánka

Cena: dohodou
údaj k: 9/2022
1 4 6 8 9 10 11 »