Na prodej

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 4 6 7 8 9 10 11 12
Počet objektů v databázi: 334

Areál Sokolská 320, Častolovice

Cena: 12 500 000 Kč
údaj k: 11/2020

RD Havlíčkova 77

Dům se nachází v památkové zóně. Popis domu je součástí SHP Rožmitál od ing. M. Baštové , který byl zpravcován v roce 1973.

Cena: dohodou
údaj k: 6/2022

Zvonice a špýchar zámku Filipov

Protože všechna stavení v jádru obce jsou stylově vizuálně sjednocena, zde je popis vývoje zámku Filipov, protože tyto stavby jsou nerozlučně spojeny. Ve Filipově, kde se r. 1368 připomíná panský dvůr Šintochy, panské sídlo dlouho nebylo. Tamní zámek postavil až Filip Krakovský z Kolovrat, který r. 1760 jmenovaný dvůr koupil a po němž byla ves přejmenována na Filipov. Stavbu zámku, vzniklého podle všeho přebudováním starší kaple, dokončil po r. 1773 Filipův syn Leopold. František Xaver Krakovský z Kolovrat prodal Filipov r. 1818 uherskému šlechtici Františkovi Zichymu; ten pak Filipov prodává…

Cena: 3 985 000 Kč
údaj k: 8/2019

Bývalý areál úpravny vody

Areál je k prodeji, ale nejsou vyřešeny pozemkové vztahy, pozemky patří Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, a budovy Telerepair JH s.r.o., Na Piketě 535, Jindřichův Hradec III,

Cena: 6 490 000 Kč
údaj k: 1/2019

RD Hlávkova 1869

Cena: dohodou
údaj k: 8/2019

MD Václavská čp. 128; Jindřichův Hradec

Objekt je terénním pozorování označen jako prázdný

Cena: 12 500 000 Kč
údaj k: 4/2020

RD Merklín 101

Cena: 640 000 Kč
údaj k: 8/2019

Roubenka Cukrářská 173

Poloroubený dům s pavlačí a konstrukčními prvky dokládající složitý vývoj objektu od 18. do počátku 20. století. Unikátní příklad původní zástavby města Vrchlabí.

Cena: 1 270 000 Kč
údaj k: 9/2019

VD Úvalno 107

Cena: dohodou
údaj k: 9/2019

RD Zlosyň 7

Cena: 210 000 Kč
údaj k: 9/2019

RD Čelakovské-Rajské 200

Malý domek č. 200 v ulici Čelakovské-Rajské, který velmi nezvykle stojí uprostřed křižovatky a nenáleží k němu žádný pozemek. Objekt má sedlovou střechu s eternitovu krytinou. V pološtítě má dvě malá dvoudílná šetitabulková okna, v přízemí tři větší dvoudílná čtyřtabulková okna. Vstup do domu se nachází uprostřed jihovýchodního průčelí. Stavba je obdélníkového půdorysu. V SHP z roku 1973 je popsána valená klnba v zadní části středního traktu, kde bývala černá kuchyně. Tato část je podsklepená. Sklep má půlkruhovo uvalenou klenbu a nachází se zde studna.

Cena: 1 000 000 Kč
údaj k: 7/2022

Zámek Neustupov

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019

Zámek Žinkovy

Původně barokní zámek v místech renesanční tvrze, romanticky přestavený po r. 1897 v duchu české renesance a historismu (vídenští architekti Hellmer a Fellner), obklopený krajinářským parkem podle návrhu švédského arch. Swensona. [4]

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019

Tvrz Okrouhlá

Cena: 10 000 000 Kč
údaj k: 11/2020

Zámek Chrančovice

Je to patrová stavba s členitým půdorysem, která je přístupná kamenným schodištěm v průčelí. U zámku se nachází zpustlý parčík.

Cena: dohodou
údaj k: 12/2019

Fantova vila

Cena: 10 900 000 Kč
údaj k: 12/2019

Škola Zbyslav

Cena: 13 900 000 Kč
údaj k: 12/2019

Vila Franze Bayera

Cena: 15 500 000 Kč
údaj k: 12/2019

Škola Telice

Cena: 1 700 000 Kč
údaj k: 12/2019

Penzion Celnice

Cena: 3 900 000 Kč
údaj k: 12/2019

Vila Karla Herziga

V prvním nadzemním podlaží se nachází prostorná vstupní hala s ústředním dřevěným schodištěm, dále se zde nacházejí čtyři místnosti, sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží je masivní dřevěná galerie, která navazuje na schodiště. Dále se zde nachází 5 místností, v tomto patře jsou tři balkóny. Ve třetím podlaží jsou dvě velké místnosti a velký bar s veškerým vybavením. Do čtvrtého podlaží vstoupíme po krátkých schodech a ocitneme se v centrální místnosti mezonetu, ze které se vchází do tří podkrovních místností. V suterénu je technické zázemí domu. K domu patří zahrada o velikosti 1325…

Cena: dohodou
údaj k: 12/2019

Zámek Doubrava u Aše

Zámek Doubrava je jediným sídlem Zedtwitzů na Ašsku, které se dochovalo do dnešních dnů. Další sídla v Aši, Podhradí, Kopaninách, Smrčině a Krásné byla zničena, převážně po roce 1945. Další zedtwitzký zámek který přežil je Libá, přibližně 15 kilometrů jižně od Aše. Nad vchodem se nachází erb Zedtwitzů s rokem 1760, který sem byl umístěn po roce 1945 ze zámku v sousedních Kopaninách.

Cena: 5 200 000 Kč
údaj k: 12/2019

VD Zahrádky 139

Cena: dohodou
údaj k: 1/2020

Zámek Žacléř

Příkop, který odděluje kopec se skálou od města je překlenut mostem o jednom oblouku. Brána na severní straně zdobena rustikou, má ve svorníku vytesanou růži. Brána vede přímo do nádvoří. Dříve vedla cesta po východním okraji ostružny, podle paláce k zadní bráně do horního hradu. Naproti bráně ve dvoře vznikl palác nepravidelného čtyřhranného půdorysu s několika novými budovami. Je obdélníkový, dvou až třípatrový, situovaný od severu k jihu, s polygonálním jižním průčelím, s mansardovou střechou. Budovaný na skále nestejné úrovně, sahající někde až do prvního poschodí. Na severní straně je…

Cena: 25 000 000 Kč
údaj k: 7/2022

Selská usedlost rodiny Ferdinandových

Jádro usedlosti tvoří zděný patrový dům, který se skládá z dlouhého a kratšího křídla napojeného do tvaru T. Hlavní průčelí je zvýrazněno dvojicí rizalitů s polopatrovými nástavbami. Dvůr uzavírá pilířová brána. Usedlost pochází z přelomu 19. a 20. st. Volně stojící patrový dům na půdorysu T (osu domu směřující k J, směrem do dvora, prodloužila novodobá patrová přístavba) se výrazně pohledově uplatňuje v zástavbě náměstí hlavním průčelím s (o polopatro převýšujícími) nárožními rizality. K SZ nároží přiléhá vysoká pilířová brána (s postranní brankou) a s několik m dlouhým úsekem vysoké ohradní…

Cena: 12 000 000 Kč
údaj k: 1/2020

Ubytovna ŽST Kladno

Cena: dohodou
údaj k: 9/2021

VD Němčany 2

Cena: 1 250 000 Kč
údaj k: 3/2022

VD Liberec Kateřinky

Cena: 2 480 000 Kč
údaj k: 2/2020
1 4 6 7 8 9 10 11 12