Po stopách Geipelů

3 km
Geipelové byli rodinou textilních továrníků v Aši už od roku 1825. Na přelomu 19. a 20. století v jejím čele a v zastupitelstvu města stojí Gustav Geipel. Jeho zásluhy byly skutečně obrovské. Za života nechal většinu ašských ulic vydláždit, zřídil fond na výstavbu gymnázia, věnoval pozemky na výstavbu školy, podporoval mužský pěvecký sbor, kostelu věnoval nádherné varhany. Ve své závěti zanechal městu velké pozemky, miliony zlatých na plicní sanatorium, dům pro staré a nemocné tkalce, krytí dluhů města atd. Svými krásnými parky a čistotou patřila Aš mezi přední města Rakouska - Uherska. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)