Po stopách Mattoniho

3 km
Heinrich Mattoni stál za zrodem jedné z nejslavnějších značek minerálních vod. Zahájil také velkolepou výstavbu lázní Kyselka, nechal postavit moderní kolonádu Ottova pramene, zajistil nové jímání minerálních vod, zřídil v Kyselce elektrárnu, zasloužil se o železniční trať z Vojkovic do Kyselky. Minerálka si získala oblibu i u samotného císaře Františka Josefa I., který Mattoniho jmenuje svým dvorním dodavatelem a nakonec mu uděluje dědičný šlechtický titul. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)