Po stopách Wolfrumů

24 km
Wolfrumové patřili k vážené podnikatelské rodině v Ústí nad Labem. Carl Georg Wolfrum zde založil barvírnu látek, kde roku 1851 spustil první parní kotel ve městě. Kromě textilního průmyslu působil i v železniční dopravě, těžbě uhlí a vynikl i v záležitostech společenského a politického života. Od roku 1876 rodinný podnik dále úspěšně řídili jeho synové. Rodina také například působí ve zdejší likérce, kde se vyrábí všeobecně známý likér Stará myslivecká. Nejmladší syn Ludwig Wolfrum byl úspěšným bankéřem, hlavním mecenášem při stavbě evangelického Chrámu apoštola Pavla nebo založil nadaci pro finanční pomoc studující mládeži. Jeho zásluhám na rozvoji města se dostalo pocty, když se jeho tvář objevila na velkolepé fresce nejvýznamnějších obyvatel města. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)