Po stopách Geipelů

Geipelové byli rodinou textilních továrníků v Aši už od roku 1825. Na přelomu 19. a 20. století v jejím čele a v zastupitelstvu města stojí Gustav Geipel. Jeho zásluhy byly skutečně obrovské. Za života nechal většinu ašských ulic vydláždit, zřídil fond na výstavbu gymnázia, věnoval pozemky na výstavbu školy, podporoval mužský pěvecký sbor, kostelu věnoval nádherné varhany. Ve své závěti zanechal městu velké pozemky, miliony zlatých na plicní sanatorium, dům pro staré a nemocné tkalce, krytí dluhů města atd. Svými krásnými parky a čistotou patřila Aš mezi přední města Rakouska - Uherska. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Kvízová otázka
Ve kterém roce byla postavena vila Gustava Geipela?
Parametry trasy
Typ:
Pěší
Délka:
3 km
Čas:

Objekty na trase

1

Gustav Geipel, ašský patriot z úspěšné rodiny zdejších továrníků, měl velký podíl na rozkvětu města, které patřilo se svými krásnými parky a čistotou mezi přední města Rakouska. Jeho zásluhy byly skutečně obrovské, mj. ve své závěti zanechal městu velké pozemky, parky a lesy, 200 tisíc zlatých na stavbu plicního sanatoria, stejnou sumu na stavbu domů pro staré a nemocné tkalce a 6 miliónů zlatých na dostavbu ulic a krytí dluhů města, za života nechal většinu ašských ulic vydláždit, řadu z nich rozšířil, zřídil fond na výstavbu gymnázia, věnoval pozemky na výstavbu budovy, hřiště a zahrady školy, podporoval mužský pěvecký sbor, evangelickému kostelu věnoval nádherné varhany se třemi manuály a 4318 píšťalami. Gustav Geipel zemřel v červenci roku 1914. Pomník s jeho podobiznou byl odhalen v roce 1924, u příležitosti 10. výročí úmrtí. Jaký byl příběh takto významné rodiny? Pojďte jej poznat na této trase.

1

Gustav Geipel, ašský patriot z úspěšné rodiny zdejších továrníků, měl velký podíl na rozkvětu města, které patřilo se svými krásnými parky a čistotou mezi přední města Rakouska. Jeho zásluhy byly skutečně obrovské, mj. ve své závěti zanechal městu velké pozemky, parky a lesy, 200 tisíc zlatých na stavbu plicního sanatoria, stejnou sumu na stavbu domů pro staré a nemocné tkalce a 6 miliónů zlatých na dostavbu ulic a krytí dluhů města, za života nechal většinu ašských ulic vydláždit, řadu z nich rozšířil, zřídil fond na výstavbu gymnázia, věnoval pozemky na výstavbu budovy, hřiště a zahrady školy, podporoval mužský pěvecký sbor, evangelickému kostelu věnoval nádherné varhany se třemi manuály a 4318 píšťalami. Gustav Geipel zemřel v červenci roku 1914. Pomník s jeho podobiznou byl odhalen v roce 1924, u příležitosti 10. výročí úmrtí. Jaký byl příběh takto významné rodiny? Pojďte jej poznat na této trase.

2

Jednu z nejmasivnějších ašských vil si nechal někdy mezi lety 1925-1930 postavit jeden ze členů rodiny Geipelů, Arnold. Architektem i stavbyvedoucím byl Emil Rösler z Plavna. Po druhé světové válce se zde nacházely byty, v 50. a 60. letech byty pro zaměstnance podniku Ohara. Později vila sloužila jako léčebna dlouhodobě nemocných. Po revoluci se stala soukromým majetkem firmy Carvac a střídavě zde sídlí různé firmy a lékařské ordinace. V roce 2013 byla na prodej za 12.4 mil. V roce 2020 je majitelem vily společnost Rehabilitace Vrch s. r. o., která zde provozuje léčebné metody.

Jak rodinná společnost Geipel vznikla? Zakladatelem firmy byl Nicolaus Geipel, který se vyučil obuvníkem, ale zabýval se prodejem tkanin, které si sám vyráběl na ručním stavu a prodával je na trzích v Plzni a Žatci. V roce 1824 zavedl v Aši výrobu bavlněných, polovlněných a polohedvábných šátků. Pojďme se podívat k pozdějšímu srdci firmy - hlavní továrně.

2

Jednu z nejmasivnějších ašských vil si nechal někdy mezi lety 1925-1930 postavit jeden ze členů rodiny Geipelů, Arnold. Architektem i stavbyvedoucím byl Emil Rösler z Plavna. Po druhé světové válce se zde nacházely byty, v 50. a 60. letech byty pro zaměstnance podniku Ohara. Později vila sloužila jako léčebna dlouhodobě nemocných. Po revoluci se stala soukromým majetkem firmy Carvac a střídavě zde sídlí různé firmy a lékařské ordinace. V roce 2013 byla na prodej za 12.4 mil. V roce 2020 je majitelem vily společnost Rehabilitace Vrch s. r. o., která zde provozuje léčebné metody.

Jak rodinná společnost Geipel vznikla? Zakladatelem firmy byl Nicolaus Geipel, který se vyučil obuvníkem, ale zabýval se prodejem tkanin, které si sám vyráběl na ručním stavu a prodával je na trzích v Plzni a Žatci. V roce 1824 zavedl v Aši výrobu bavlněných, polovlněných a polohedvábných šátků. Pojďme se podívat k pozdějšímu srdci firmy - hlavní továrně.

3

Základem majetku rodiny Geipelů byla tato továrna na výrobu bavlněných, polovlněných a polohedvábných šátků. Nejstarším objektem areálu je dvojpodlažní budova čp. 349. Areál poté procházel celou řadou modernizací. V roce 1945 přešel podnik do Českých vlnařských závodů Liberec, pět let poté se stal součástí n. p. Ohara Aš. V roce 2020 je majitelem areálu společnost NURA s.r.o. a je používaný.

Jaký byl další vývoj společnosti po jejím založení? Ve čtyřicátých letech již měla pobočné sklady ve Vídni a Praze. Výrobu zajišťovalo 80 tkalců. Nicolaus Geipel měl syny Christiana a Heinricha, příslušníky 2. genereace této úspěšně podnikatelské rodiny. Ti se již v polovině čtyřicátých let 19. století na rozvoji podniku podíleli. Zatím co se Heinrich věnoval výrobě, Christian působil v prodeji zboží na pobočném skladu ve Vídni.

3

Základem majetku rodiny Geipelů byla tato továrna na výrobu bavlněných, polovlněných a polohedvábných šátků. Nejstarším objektem areálu je dvojpodlažní budova čp. 349. Areál poté procházel celou řadou modernizací. V roce 1945 přešel podnik do Českých vlnařských závodů Liberec, pět let poté se stal součástí n. p. Ohara Aš. V roce 2020 je majitelem areálu společnost NURA s.r.o. a je používaný.

Jaký byl další vývoj společnosti po jejím založení? Ve čtyřicátých letech již měla pobočné sklady ve Vídni a Praze. Výrobu zajišťovalo 80 tkalců. Nicolaus Geipel měl syny Christiana a Heinricha, příslušníky 2. genereace této úspěšně podnikatelské rodiny. Ti se již v polovině čtyřicátých let 19. století na rozvoji podniku podíleli. Zatím co se Heinrich věnoval výrobě, Christian působil v prodeji zboží na pobočném skladu ve Vídni.

4

Ač to tak vůbec nevypadá, tento objekt, dětský domov, jsou původně dvě vedle sebe stojící honosné vily. Jednu vlastnil Richard Geipel, druhou Eduard Geipel. V minulosti byly všechny ozdobné prvky na obou vilách včetně věže odstraněny a pomocí mezibudovy byly spojeny k sobě. Původní vzhled se zcela vytratil a jen málokdo by dnes tipoval, že to kdysi byly krásné vily. Ačkoliv  celý komplex v roce 2010 zateplili a zrekonstruovali, byl dětský domov o rok později uzavřen. V roce 2020 je areál zase používaný.

Po smrti Heinricha Geipela roku 1849 vstoupil do firmy jako společník Heinrich Jaeger a podnik byl zapsán v obchodním rejstříku jako Geipel & Jaeger. Roku 1850 zřídila firma filiální závod v Doubravě u Aše. Christian Geipel spolu se svým otcem převzal vedení továrny, Heinrich Jaeger vídeňský pobočný sklad.

4

Ač to tak vůbec nevypadá, tento objekt, dětský domov, jsou původně dvě vedle sebe stojící honosné vily. Jednu vlastnil Richard Geipel, druhou Eduard Geipel. V minulosti byly všechny ozdobné prvky na obou vilách včetně věže odstraněny a pomocí mezibudovy byly spojeny k sobě. Původní vzhled se zcela vytratil a jen málokdo by dnes tipoval, že to kdysi byly krásné vily. Ačkoliv  celý komplex v roce 2010 zateplili a zrekonstruovali, byl dětský domov o rok později uzavřen. V roce 2020 je areál zase používaný.

Po smrti Heinricha Geipela roku 1849 vstoupil do firmy jako společník Heinrich Jaeger a podnik byl zapsán v obchodním rejstříku jako Geipel & Jaeger. Roku 1850 zřídila firma filiální závod v Doubravě u Aše. Christian Geipel spolu se svým otcem převzal vedení továrny, Heinrich Jaeger vídeňský pobočný sklad.

5

Nacházíme se u další vily příslušníků rodiny Geipel, konkrétně u vily Alfreda Geipela. V archivu stavebního úřadu se dochovaly pouze plány podružných objektů, kanalizační přípojky a garáže. Oboje s razítkem architektů Köhler & Pschera.  

Zpět nyní k příběhu rodiny. Christian Geipel měl syny Gustava, Eduarda, Roberta a Christiana, zástupce 3.generace rodiny Geipelů. Když se v roce 1877 Heinrich Jaeger stáhl do soukromého života, začal se na rozvoji nejvíce podílet právě Gustav Geipel. Firma byla od té doby zapsána v obchodním rejstříku jako Christian Geipel a syn. Gustava Geipela známe již z první zastávky, ten měl, i jako městský radní, skutečně obrovské zásluhy na rozvoji města. Pojďme se nyní podívat k samotné vile Gustava Geipela, zhmotnění nejslavnější éry společnosti.

5

Nacházíme se u další vily příslušníků rodiny Geipel, konkrétně u vily Alfreda Geipela. V archivu stavebního úřadu se dochovaly pouze plány podružných objektů, kanalizační přípojky a garáže. Oboje s razítkem architektů Köhler & Pschera.  

Zpět nyní k příběhu rodiny. Christian Geipel měl syny Gustava, Eduarda, Roberta a Christiana, zástupce 3.generace rodiny Geipelů. Když se v roce 1877 Heinrich Jaeger stáhl do soukromého života, začal se na rozvoji nejvíce podílet právě Gustav Geipel. Firma byla od té doby zapsána v obchodním rejstříku jako Christian Geipel a syn. Gustava Geipela známe již z první zastávky, ten měl, i jako městský radní, skutečně obrovské zásluhy na rozvoji města. Pojďme se nyní podívat k samotné vile Gustava Geipela, zhmotnění nejslavnější éry společnosti.

6

Na místě dnešního domu stávala již v 1. polovině 19. století rozsáhlá zemědělská usedlost se sklepy. Patřila rodině Plossů. V roce 1885 ji koupil Christian Geipel a přenechal synovi Gustavovi. Honosná vila nejvýznamnějšího místního podnikatele Gustava Geipela, byla postavena roku 1888 podle plánů architektů Köhler & Pschera. Vila je řešená v duchu romantizujícího historismu. Staré sklepy zemědělské usedlosti byly zachovány. Po smrti Gustava Geipela se v držení vily vystřídalo několik majitelů. Od roku 1926 byla ve vlastnictví rodiny Fischerů. Někdy od 70. let 20. století je zde oddělení Policie ČR. Vila je v roce 2020 ve velmi dobrém stavu, na zahradě u parkoviště se zachoval i nádherný dřevěný zahradní dům a ve vile sídlí místní policie.

Z vedení podniku se Gustav Geipel stáhl v roce 1896 a rozvoj převzali jeho mladší bratři Robert a Christian jr. Christian Geipel jr. na rozvoj podniku úspěšně navázal. Na začátku 1. světové války byla společnost na vrcholu - provozovala 1 000 mechanických stavů a zaměstnávala 1 600 zaměstnanců.

6

Na místě dnešního domu stávala již v 1. polovině 19. století rozsáhlá zemědělská usedlost se sklepy. Patřila rodině Plossů. V roce 1885 ji koupil Christian Geipel a přenechal synovi Gustavovi. Honosná vila nejvýznamnějšího místního podnikatele Gustava Geipela, byla postavena roku 1888 podle plánů architektů Köhler & Pschera. Vila je řešená v duchu romantizujícího historismu. Staré sklepy zemědělské usedlosti byly zachovány. Po smrti Gustava Geipela se v držení vily vystřídalo několik majitelů. Od roku 1926 byla ve vlastnictví rodiny Fischerů. Někdy od 70. let 20. století je zde oddělení Policie ČR. Vila je v roce 2020 ve velmi dobrém stavu, na zahradě u parkoviště se zachoval i nádherný dřevěný zahradní dům a ve vile sídlí místní policie.

Z vedení podniku se Gustav Geipel stáhl v roce 1896 a rozvoj převzali jeho mladší bratři Robert a Christian jr. Christian Geipel jr. na rozvoj podniku úspěšně navázal. Na začátku 1. světové války byla společnost na vrcholu - provozovala 1 000 mechanických stavů a zaměstnávala 1 600 zaměstnanců.

7

Tuto vilu si nechal v roce 1889 postavit Christian Geipel. Po válce se zde nacházeli jesle. V roce 2013 prošla vila zateplením a opravou fasády. V roce 2020 je zde mateřská škola. 

Jaký byl vývoj společnosti po Gustavu Geipelovi? S jeho smrtí v roce 1914 a s nástupem 1. světové války skončila slavná éra této společnosti. V roce 1920 poklesl počet zaměstnanců na 700 a na 200 stavů bylo vyřazeno z provozu. Pokles výroby byl zastaven až v roce 1925, aby byl opět omezen světovou krizí ve třicátých letech, a druhou světovou válkou.

7

Tuto vilu si nechal v roce 1889 postavit Christian Geipel. Po válce se zde nacházeli jesle. V roce 2013 prošla vila zateplením a opravou fasády. V roce 2020 je zde mateřská škola. 

Jaký byl vývoj společnosti po Gustavu Geipelovi? S jeho smrtí v roce 1914 a s nástupem 1. světové války skončila slavná éra této společnosti. V roce 1920 poklesl počet zaměstnanců na 700 a na 200 stavů bylo vyřazeno z provozu. Pokles výroby byl zastaven až v roce 1925, aby byl opět omezen světovou krizí ve třicátých letech, a druhou světovou válkou.

8

Zdejší továrna na stávkové zboží byla založena v roce 1897. Společníky firmy byli Christian Geipel a Eduard Klaus, obchodníci z Aše. Provozní budova firmy u nádraží Aš město byla postavena v roce 1898. V roce 1913 byla provedena změna společníků firmy, protože Eduard Klaus zemřel a Christian Geipel ze společnosti vystoupil. Společníky firmy se stali synové Eduarda Klause Eduard jun. a Johann. Tím končí působení rodiny Geipel v této továrně. V roce 1947 byla tato továrna začleněna do národního podniku Tosta Aš. Po roce 1953 byly budovy uvolněny pro sklady národního podniku Skladex. V roce 2020 je zde sídlo několika menších společností.

Zpět k příběhu rodiny Geipelů. Posledními majiteli firmy před rokem 1945 byli Arnold a Alfred Geipelovi. Znárodněním v roce 1945 továrna přešla do Českých Vlnařských závodů v Liberci. Po roce 1950 se stala základním závodem národního podniku OHARA Aš.

8

Zdejší továrna na stávkové zboží byla založena v roce 1897. Společníky firmy byli Christian Geipel a Eduard Klaus, obchodníci z Aše. Provozní budova firmy u nádraží Aš město byla postavena v roce 1898. V roce 1913 byla provedena změna společníků firmy, protože Eduard Klaus zemřel a Christian Geipel ze společnosti vystoupil. Společníky firmy se stali synové Eduarda Klause Eduard jun. a Johann. Tím končí působení rodiny Geipel v této továrně. V roce 1947 byla tato továrna začleněna do národního podniku Tosta Aš. Po roce 1953 byly budovy uvolněny pro sklady národního podniku Skladex. V roce 2020 je zde sídlo několika menších společností.

Zpět k příběhu rodiny Geipelů. Posledními majiteli firmy před rokem 1945 byli Arnold a Alfred Geipelovi. Znárodněním v roce 1945 továrna přešla do Českých Vlnařských závodů v Liberci. Po roce 1950 se stala základním závodem národního podniku OHARA Aš.

9

Stavbu městských jatek začalo ašské zastupitelstvo připravovat během roku 1895. Tedy za působení Gustava Geipela. Provoz jatek byl slavnostně zahájen 16. října 1899. Jatka sloužila svému účelu do roku 1964, pak byla užívána jen jako skladiště, díky tomu se dochovala v autentické podobě. Po roce 1989 zde krátce sídlila tržnice, ale záhy začaly budovy chátrat. Na jejich stav upozornil roku 2003 workshop Ašský Slótrhaus. Areálu se ujalo město a v letech 2003–2005 provedlo rekonstrukci budov a jejich úpravu pro zázemí a garáže Technických služeb podle projektu kanceláře M¬ projekt architekta Luboše Maška.

Kde je místo poslední odpočinku členů významné rodiny Geipelů, která se tolik zasloužila o rozvoj města?  Přibližně v místech mezi ulicemi Na příkopech a Slovanská, kde jsou v roce 2020 tenisové kurty. Zdejší hřbitov byl po roce 1945 několik let používán Českobratrskou církví evangelickou. V roce 1966 byl ale uzavřen a zrušen. Začala jeho naprostá destrukce. Náhrobní kameny byly odvezeny na blízké skládky, hrobky zůstaly několik let otevřené. Nikdo s jistotou nedokáže říct, zda hroby na pozemcích zůstaly či ne. Pravděpodobnější je však to, že tenisové kurty, které zde byly otevřeny v roce 1975, stojí přímo na hrobech zde pochovaných lidí. Snad již nikdy nenastane podobná doba neúcty.

9

Stavbu městských jatek začalo ašské zastupitelstvo připravovat během roku 1895. Tedy za působení Gustava Geipela. Provoz jatek byl slavnostně zahájen 16. října 1899. Jatka sloužila svému účelu do roku 1964, pak byla užívána jen jako skladiště, díky tomu se dochovala v autentické podobě. Po roce 1989 zde krátce sídlila tržnice, ale záhy začaly budovy chátrat. Na jejich stav upozornil roku 2003 workshop Ašský Slótrhaus. Areálu se ujalo město a v letech 2003–2005 provedlo rekonstrukci budov a jejich úpravu pro zázemí a garáže Technických služeb podle projektu kanceláře M¬ projekt architekta Luboše Maška.

Kde je místo poslední odpočinku členů významné rodiny Geipelů, která se tolik zasloužila o rozvoj města?  Přibližně v místech mezi ulicemi Na příkopech a Slovanská, kde jsou v roce 2020 tenisové kurty. Zdejší hřbitov byl po roce 1945 několik let používán Českobratrskou církví evangelickou. V roce 1966 byl ale uzavřen a zrušen. Začala jeho naprostá destrukce. Náhrobní kameny byly odvezeny na blízké skládky, hrobky zůstaly několik let otevřené. Nikdo s jistotou nedokáže říct, zda hroby na pozemcích zůstaly či ne. Pravděpodobnější je však to, že tenisové kurty, které zde byly otevřeny v roce 1975, stojí přímo na hrobech zde pochovaných lidí. Snad již nikdy nenastane podobná doba neúcty.