Moje databáze - spoluautor

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2
Počet objektů v databázi: 60

Sluneční lázně

Cena: 9 000 000 Kč
údaj k: 7/2019
detail

Městské lázně v Brně-Zábrdovicích

Celý areál je komponovaný kolem dvou otevřených nádvoří na ploše 23 000 m² a je rozdělen na letní a zimní lázně, které tvoří jednotný architektonicko-urbanistický celek se společným vstupem z ulice Zábrdovické. Zimní část tvořila rozměrná horizontálně koncipovaná dvoupatrová budova, jejíž fasáda s přiznaným železobetonovým skeletem a režným výplňovým zdivem vychází z estetiky průmyslových staveb. V suterénu zimních lázní bylo ukryto technické zázemí s automatickým rozvodným systémem vody, páry a vzduchu. V přízemí byly umístěny parní a teplovzdušné lázně s šatnami a odpočívárna. Dále se zde…

detail

Tiskárna Augusta

Rodina Augustů zde měla tiskárnu už v roce 1852, vydávají například časopis Obrazy života, kdy pro něj pracuje Jan Neruda a Augusta vydává například i druhé vydání Babičky Boženy Němcové. Po druhé světové válce byla tiskárna znárodněna, po revoluci vrácena v restituci.  V roce 1997 ale tiskárna zanikla a budova byla vyklizena. V roce 2019 objekt získává nové majitele. Ti chtějí, aby se otevřela veřejnosti a stala se oblíbeným místem vašich setkání i kulturních akcí. Aby se tak mohlo stát, čeká ji nejdříve postupná rekonstrukce. I během ní je ale možné tiskárnu navštívit během různých akcí.

detail

Schichtovy lázně

Cena: dohodou
údaj k: 9/2020
detail

Hotel Avion

Uliční fasáda hotelu je odlehčena velkými okny a světlým keramickým a opaxitovým obkladem. Nad centrálním vchodem do kavárny, který je lemovaný zaoblenými výkladci restaurace a recepce hotelu, je umístěno logo hotelu Avion od Emanuela Hrbka. Kavárna se nacházela v prvním a druhém patře a na fasádě je vyznačena horizontálním dvoupatrovým arkýřem. Její prostor propojený zaoblenou hmotou schodiště je členěn galeriemi a různými úrovněmi podlah i stropů. Toto vertikální prolínání prostoru převzal Fuchs z tvorby francouzského architekta Le Corbusiera. Prostorovou různorodost dotvářely i zrcadlové…

detail

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Vrchní Orlice

Jednolodní stavba zakončená půlkruhovým presbytářem z východní strany a věží bez předsíně na straně západní. Obdélníková loď je zastřešena sedlovou střechou. V ose kostela je hlavní věž a menší saktusová ve tvaru báně s otevřenou lucernou. [2]. Barokní areál dokládající osídlení zaniklé obce, dochovaný ve vysokém stupni autenticity. Kostel představuje významnou krajinotvornou dominantu kulturní krajiny. Celý areál je svébytným projevem středoevropské kultury a spoluvytváří paměť místa. Areál situovaný na hřebínku nad údolím potoka, kolem něhož v minulosti stály ve volně rozptýlené zástavbě…

detail

Kostel sv. Ducha

Obdélný kostel s obdélnou předsíní, vstupním obdélným prostorem, s lunetovou valenou klenbou. Prostor presbytáře sklenut křížově. Střední prostor plochostropý, stěny členěny pilastry, na střední osu presbytáře připojena obdélná plochostropá sakristie. Průčelí s omítkovou rustikou v nároží, kruhovým oknem a vysokým štítem, ukončeným segmentovou římsou. Před ním předsíň s obdélným, polokruhově ukončeným vchodem. Prostor byl zásadně upraven byl v 19. stol. Zařízení: z 19. stol., na hlavním oltáři obraz Seslání Ducha svatého od J. Mathausera z r. 1819.

detail

Evangelický kostel Růžová

Kostel v novorománském stylu.

detail

Výletní restaurace Rudolfov - Jindřichův Hradec

Restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradec bývala oblíbeným výletním místem. Stojí nedaleko Lišného dvora. Je postavena podle projektu architekta Josefa Zítka v roce 1862 (projektoval mimo jiné budovu Národního divadla v Praze). Na letním bytě zde pobýval spisovatel Karel Čapek. [2]

detail

Brněnská káznice

Káznice na Cejlu je unikátní málo známou stavbou, která vzhledem ke své původní funkci nemá v České republice srovnání. Shodou dějinných okolností unikla výrazné přestavbě a je tak výmluvným svědkem dějin vězeňství ve střední Evropě. [2] Budova bývalé káznice, kde se dochovaly i cely smrti z 50. let. Dlouhodobě prázdný objekt, město plánuje přestavbu na tzv. Kreativní centrum s uměleckými ateliéry. Kolem projektu však koluje mnoho desinformací, např. o údajném záměru města odstranit cely smrti. [1]  

detail

Hrobka / Pohřební kaple rodu von Baillou

Hrobka šlechtického rodu Baillou, postavená v letech 1885 - 1887 ve formě neorenesanční kaple s podzemní kryptou na bývalém hřbitově. [4]

detail

Kostel sv. Víta, Zahrádka

Původně pozdně románský, goticky a barokně upravený kostel stojící na břehu vodního díla Švihov na řece Želivce je spolu se sochou Panny Marie, která stojí na bývalém náměstí před kostelem, posledním pozůstatkem zatopené obce Zahrádka. Jednolodní obdélný kostel má pravoúhlý presbytář s atypicky přistavěnou věží. Kostel má cenné nástěnné malby s přemyslovskou tematikou ze 14. století. [1]. Jednolodní kostel s obdélnou lodí a přibližně čtvercovým odsazeným presbyteriem, ke kterému je připojena věž mírně deformovaného čtvercového půdorysu. Exteriér lodi a presbyteria má barokní architektonické…

detail

Zámek Lipová

Starý lipovský zámek postavili pravděpodobně po roce 1566 Šlejnicové. Výstavbu nového zámku nechal v roce 1736 nebo 1738 zahájit hrabě Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt. Starý zámek byl upraven na hospodářské stavení a pivovar. Zámecký areál byl roku 1948 znárodněn, sloužil jako domov důchodců, armádě. Po odchodu armády v roce 1976 začala devastace. V roce 2011 zámek koupilo Občanské sdružení VIA TEMPORA NOVA. Ujali se nelehkého úkolu záchrany této významné barokní stavby. Od té doby prochází postupnou rekonstrukcí. Upravený zámecký park je volně přístupný. Architektonický / technický popis…

detail

Měšťanský pivovar Chomutov

Jeden z nejkrásnějších pivovarských areálů postavených v historizujícím stylu ovlivněném secesí. Dva hlavní bloky pivovaru, varnu a chladné hospodářství, doplňovala u vstupu do areálu pivovarská restaurace, ve východní části pak byla umístěna kotelna, dílny a garáže. Třípodlažní varna měla plochou střechu, kolmo na ni navazovala čtyřpodlažní budova sklepů, spilky a chladnice se sedlovou střechou s hřebenovým odvětráním. Profilované omítky fasád členily pilastry a nadpraží z režných červených cihel, římsy a atiky zdobily kruhové plastické motivy. Provoz v pivovaru byl brzy po znárodnění…

detail

Windsor

Původně větrný mlýn byl roku 1869 přestavěn na lovecký zámeček ve formě umělé zříceniny, od konce 19. století do roku 1945 výletní restaurace, poté opuštěn. Místo je soukromým pozemkem a tak vstup není povolen, jak je avizováno cedulí.

detail

Dolní, Vašatův mlýn, Untere Mühle

Mlýn byl postaven cca koncem 30. let 20. století na místě staršího mlýna. Na místě velký dvůr, zachovaly se dvě budovy.

detail

Kotrbův mlýn

Chátrající zděná jednopatrová budova mlýna na potoku v dolní části Šonova, mlýnice a dům pod jednou střechou, dispozičně oddělené. [1]

detail
« 1 2