Moje databáze - spoluautor

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 5 8 12 15
Počet objektů v databázi: 434

Dům U tří andělů

Řadový tříposchoďový dům, s nízkým štítem nad třetím patrem. dům má renesanční jádro, s hloubkovou širokou střední zdí blíže pravé strany, se síní vlevo, s pravým dvorním křídlem. Klasicistní úpravy byly provedeny někdy v 1. polovině 19. století, kdy došlo také k výstavbě dvorních pavlačí. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2019

Cukrovarnický palác

Rozsáhlý kompaktní arch. ucelený soliter, vyplňující trojúhelný klín vnitřního prostoru Senovážného nám. Objekt na nepravidelně protáhlém pětiúhelném půdorysu uzavírá dva dvory a západním úzkým cípem s otevřeným klenutým průchodem přiléhá k Jindřišské věži. Složitá soustava střešních rovin dominuje nad nárožními arkýři helmami barokních tvarů a osmibokou věží ve zlomu jižního průčelí (za terasou nad ustupujícími horními patry). Pětipodlažní exteriér opakující po obvodu celého přízemí slepé stlačené arkády. Před západní část jižního průčelí předsazen průběžný balkon s balustrádou, pokračuje…

Měšťanský dům U Kundraticů, U sv. Michala, Švábovský

Měšťanský dům U Kundraticů (Švábovský dům). Dům vznikl pozdějším spojením dvou původně renesančních objektů. Jeho současná raně barokní fasáda pochází z 2. poloviny 17. století. Pod objektem dochovány gotické sklepy. Hlavní dvoupatrová budova, krytá podélnou sedlovou střechou s bočními valbami, se k ulici otevírá raně barokním průčelím se sedmi pravidelnými oblouky loubí, nad nimiž hledí v každém patře 16 oken. Půlkruhové oblouky loubí doprovázejí z obou stran úzké obdélné otvory. Dvoupatrové západní dvorní křídlo, kratšímu východnímu dvornímu křídlu byla v přízemí předsazena arkáda, před ní…

Kulturní dům Eden

Kulturní dům Eden se nachází v Praze 10-Vršovicích v oblasti někdejšího zábavního parku Eden, mezi sídlištěm Vlasta a nákupním centrem Eden. [1] Architekty stavby jsou Hana a Dalibor Peškovi z Krajského projektového ústavu. [9]  Nabízel hned tři prostory pro vyžití místních. Nejvíc místa zabírá sál s kapacitou až 1500 lidí, doplňují ho kinosál s 291 sedačkami a restaurace pro 300 hostů. [2] Budova je ve vlastnictví městské části Praha 10. Je ve špatném technickém stavu a její budoucnost není jasná. [1] Po dokončení měl dům tři provozy - víceúčelový sál (600 míst v řadách, 550 při stolovém…

Goldschmidtova vila

Tovární rezidenční vila byla postavena na konci 19. století. Při výstavbě byl využit místní pískovec a bohatě zdobená budova se stala vyhledávaným vzorem v širokém okolí. Součástí velkého pozemku býval i sofistikovaný lesopark. Židovský továrník Goldschmidt musí na začátku druhé světové války svou vilu opustit a ta začíná chátrat. Velkou ránu vile zasazuje požár v roce 1997. V únoru 2016 se na internetu objevil dokonce inzerát nabízející stavební materiál z vily na rozebrání. Jenže v roce 2017 kupuje celou vilu rodina Němečkova a pouští se do neuvěřitelné rekonstrukce.

BD Klatovská třída 289/19 (byt s Loosovým interiérem)

Adolf Loos navrhl v Klatovské 19 byt pro továrníka Huga Semlera, jehož rodina musela utéct před nacisty. Za války tam sídlilo velitelství wehrmachtu, 6. května 1945 tam podepsali Němci s Američany kapitulaci a hned poté se v domě zastřelil velitel německé posádky v Plzni Georg von Majewski. Dům pak sloužil desetiletí vojenské správě, armáda ho předala městu až v roce 2005. Od té doby je uzavřený, ale Plzeň - TURISMUS tam pořádá mimořádné komentované prohlídky. [2]

BD Vítězná 420/18

 Nárožní třípatrový dům dvoutraktové dispozice kryje zvalbená sedlová střecha. K domu v minulosti patřila i trojkřídlá skupina jednopatrových stavení v zadní části dvora; z těch se zachovalo (ve zcela dezolátním stavu) jen pravé jednotraktové křídlo s pavlačí, podklenutou pěti stlačenými oblouky, postavené snad r. 1789 Janem Cejpem (tato zástavba ve dvoře není součástí kulturní památky r. č. ÚSKP 40931/1-1772). Hl. průčelí je devítiosé, se středním velmi plochým tříosým risalitem. Přízemí a risalit v celé výšce pokrývá pásování, ostatní plochy zůstaly hladké; jednotlivá patra oddělují…

Usedlost Popelářka

Bývalá viniční usedlost Popelářka situovaná ve východní části trojského katastru. Celý areál usedlosti se utvářel postupně od 18. století až do konce 19. století. Exteriér upraven klasicistně. [1]

Rozacínovský dům

Rozacínovský dům s renesančním štítem, sgrafitovou fasádou a plochou 1300 metrů čtverečních byl původně gotický. Patřil rodině Rosaciů, ale také rozvětvené lékárnické rodině Firbasovské. [3] Tento dům je původně pozdně gotický a renesančně přestavěný. Zbytky gotických maleb jsou patrné pouze nad portálem, nejnápadnější je renesanční štít a černobílá sgrafita, kterými je pokryta většina čelní strany domu. Před domem se nachází velký kříž z roku 1758, postavený na památku jezuitské misie. Rozacínovský dům, neboli Stará lékárna.

RD Bělohorská 254

Drobný domek se zahrádkou dokládá podobu původní břevnovské zástavby. Kdysi v něm bylo malé květinářství, roky je však prázdný, nevyužívaný a chátrá. Podle všeho by měl být v soukromém vlastnictví - záměrem majitele bylo dům navýšit o jedno patro, což mu nebylo povoleno, a tak se o něj nestará. Střešní krytina i konstrukce jsou silně poškozené, do domu dlouhodobě zatéká.

Zámek Petrovice

 Zámek Petrovice doplněný rozlehlým hospodářským dvorem a zahradou představuje (spolu se sousední KP-kostelem sv. Jakuba Většího) architektonicky i urbanisticky cennou dominantu obce Petrovice. Areál je výsledkem mnoha stavebních etap a slohových projevů. Dochovány hodnotné historické konstrukce, stavební, řemeslné i umělecko-řemeslné prvky a detaily (výzdoba fasád doplněná sochařskými díly, klenby, soubor dveří v zámku, klenby v hosp. objektech). Kulturní památku areál zámku Petrovice tvoří tyto části:- zámek (hlavní budova s přiléhajícím SV křídlem, v nice hlavního průčelí socha sv.…

Zámecký areál Vintířov

K areálu patří zámek starý, původně ze 16. stol., hospodářské objekty dvora vč. sýpky, většinou z 18. stol., a zámek nový ze století devatenáctého. Při přestavbě starého do něj byly zabudovány dvě renesanční věže. Oba zámky jsou ve špatném stavu. [1]

Usedlost Turbová

Usedlost se řadí do souboru pražských předměstských usedlostí. Cenný areál, ve kterém se spojuje letní sídlo s komponovanou zahradou s hospodářským zázemím. Kulturní památku tvoří obytná budova (čp. 1066), zahradní domek (čp. 731), stodola s kůlnami (severní hospodářská budova), kravín a konírna (jižní hospodářská budova), dále ohradní zeď, brána, zahrada (včetně architektonických a sochařských prvků), dvě dvojice pilířů s putti (při zahradním domku), terasy, opěrné zdi, schodiště, socha Venuše. Na počátku 20. století byla jedna barokní budova stržena a na jejím místě vznikla dnešní…

Šlechtova restaurace ve Stromovce

Stavební vývoj restaurace odráží změny využití celého areálu obory. Původně barokní stavba dnes representuje neogotickou stavbu provedenou podle plánů předního architekta B.Grubera, který se orientoval právě na gotický sloh. Obdélná patrová budova s dvěma hranolovými věžicemi na bočních stranách, rizalitem uprostřed zadní fasády a arkádou ? promenádou před průčelím a na bočních stranách. Na střeše arkády byla terasa obehnaná novogotickým zábradlím, které se nedochovalo. Oblouky arkády jsou segmentově sklenuty, s profilovanou archivoltou. Většina oken je rovněž segmentově ukončena, rámována…

Schubertova vila - Praha-Liboc

Volně stojící objekt uprostřed zahrady. Jednopatrová stavba na nepravidelném půdorysu srostlá s vyšší věží ve východní části dispozice. Objekt je podsklepen. Fasády členěny nárožní rustikou, zdobeny pásy sgrafit. Hlavní uliční průčelí s tříosým rizalitem s výraznou lodžií. Osy lodžie jsou určeny toskánskými sloupy. Po stranách průčelního rizalitu jsou drobné terasy. V přízemí okenní otvory zaklenuty polokruhově s rustikovanými šambránami. V patře obdélné okenní otvory s výraznými rovnými nadokenními římsami. Věž rovněž s nárožní rustikou. Vstup do věže zaklenut polokruhově s rustikovaným…

Restaurace U jezírek - Petřínské sady

Památkově chráněný objekt restaurace (jako součást památky Letohrádek Kinských). Dům čp. 242, zahradní pavilon, později upravený na zahradní restauraci „Restaurace U Jezírka“, součást areálu zahrady Kinských. Zahradní pavilon rodiny Kinských postavený kolem roku 1830 je původně jednoduchá klasicistní stavba o jednom nadzemním podlaží s francouzskými okny ve fasádě. Objekt je v havarijním, místy až archeologizovaném stavu. Zůstávají obvodové zdi či jejich torza. Chybí dřevěné prvky (krov, výplně). [5] Případná rekonstrukce budovy bude finančně velmi drahá, k bývalé restauraci totiž nevede…

Městské lázně Husitská 1050/7

Stavbu vyprojektoval Jindřich Motejl dle nejmodernějších stavebních poznatků té doby. Rozsáhlý objekt byl postaven v neoklasicistním slohu. Za své působení jej navštívil František Josef I. a dostal nejedno ocenění. Lázně na Žižkově byly v provozu od roku 1903. V budově se tehdy nacházely dva bazény i parní lázně. Celý objekt se zabudovanými světly byl odvětrávaný. Budova fungovala až do konce 20. století jako lázně. Následně byla několikrát stavebně upravena. Sloužila jako administrativní budova, hotel a v posledních letech jako noční klub. [3]

Zámek Veleslavín

Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstupujícící…

Zámek Čertousy

Zámek je jednopatrová stavba na obdélném půdorysu s mansardovou valbovou střechou s plechovou polygonální věžičkou v ose hřebene střechy. Hlavní průčelí je pětiosé s okny v líci průčelí. Fasáda je členěna pásovou kordonovou a profilovanou korunní římsou, naznačenou nárožní bosáží a štukovými rámci kolem oken. Střešní štít v ose průčelí míval pravděpodobně hodiny a na křídlech architektonickou výzdobu. Zadní průčelí je zvýrazněno vystupujícím rizalitem a štítem. Budova je částečně podsklepena, sklep je z lomového kamene zaklenut stlačenou valenou klenbou. Interiery z větší části plochostropé,…

Usedlost Cibulka

Jeden z mála stavebně krajinných celků dochovaných v úpravě z počátku 19. století. Příklad romantické sadové úpravy pražského okolí, charakterizovaný účinným a citlivým sepjetím volné přírody s drobnou architekturou a plastikou. [1]

Obchodní komplex Textilia - Ostravica

Pětipodlažní obchodní dům lichoběžníkového půdorysu, postavený v letech 1928-1929 podle projektu Marie Frommerové, architektonickým řešením spojuje modernismus s prvky art déco. Propojen se sousedním domem č. p. 284. [11]

Zámek Liberec

Zámek je jednou z prvních zděných staveb v Liberci. Dali ho postavit na místě staršího panského domu tehdejší majitelé frýdlantského panství bratři Kryštof a Melchior z Redernů v letech 1582 – 1587. Podle nejstaršího vyobrazení z konce 17. století, jež se zachovalo na víku skleněného poháru, jednalo se o poměrně jednoduchou renesanční stavbu. Její sedlovou střechu ukončovaly na obou stranách vysoké profilované štíty, nad římsou vystupovaly ozdobné vikýře. Vstup do zámku, umístěný na straně obrácené k městu, zdůrazňoval kamenný portál se znakem Redernů a Šliků. K hlavní budově, označované jako…

Cena: dohodou
údaj k: 1/2006
« 1 2 3 4 5 8 12 15