Moje databáze - spoluautor

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 12 24 35 46
Počet objektů v databázi: 1379

Dům U tří andělů

Řadový tříposchoďový dům, s nízkým štítem nad třetím patrem. dům má renesanční jádro, s hloubkovou širokou střední zdí blíže pravé strany, se síní vlevo, s pravým dvorním křídlem. Klasicistní úpravy byly provedeny někdy v 1. polovině 19. století, kdy došlo také k výstavbě dvorních pavlačí. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2019

Měšťanský dům U Kundraticů, U sv. Michala, Švábovský

Měšťanský dům U Kundraticů (Švábovský dům). Dům vznikl pozdějším spojením dvou původně renesančních objektů. Jeho současná raně barokní fasáda pochází z 2. poloviny 17. století. Pod objektem dochovány gotické sklepy. Hlavní dvoupatrová budova, krytá podélnou sedlovou střechou s bočními valbami, se k ulici otevírá raně barokním průčelím se sedmi pravidelnými oblouky loubí, nad nimiž hledí v každém patře 16 oken. Půlkruhové oblouky loubí doprovázejí z obou stran úzké obdélné otvory. Dvoupatrové západní dvorní křídlo, kratšímu východnímu dvornímu křídlu byla v přízemí předsazena arkáda, před ní…

Palác Hrobčických čp.401

Palác Hrobčických - raně barokní anonymní stavba známá také jako dům U tobolky, dům U Tašek.[3]

Nová strašnická škola

Dvoupatrová podsklepená budova na půdorysu zhruba ve tvaru písmene L, s výrazným dvorním schodišťovým rizalitem (respektive již drobným křídlem).  Vnitřní uspořádání budovy odpovídá praktickému školnímu provozu, stavba vedle vlastních učeben obsahovala tělocvičnu, kapli sv. Vojtěcha, byt školníka, aj. Prostor kaple byl později rozdělen příčkami. Nejreprezentativnějšími prostorami objektu jsou vstupní vestibul a hlavní schodiště. Stěny vestibulu mají výraznou dekorativní štukovou výzdobu. Na západní stěně je připevněna kamenná zakladatelská pamětní deska, která připomíná okolnosti vzniku…

Goldschmidtova vila

Tovární rezidenční vila byla postavena na konci 19. století. Při výstavbě byl využit místní pískovec a bohatě zdobená budova se stala vyhledávaným vzorem v širokém okolí. Součástí velkého pozemku býval i sofistikovaný lesopark. Židovský továrník Goldschmidt musí na začátku druhé světové války svou vilu opustit a ta začíná chátrat. Velkou ránu vile zasazuje požár v roce 1997. V únoru 2016 se na internetu objevil dokonce inzerát nabízející stavební materiál z vily na rozebrání. Jenže v roce 2017 kupuje celou vilu rodina Němečkova a pouští se do neuvěřitelné rekonstrukce.

Manufaktura Dělnická 1061

Někdejší Wendlerova a Nebrichova továrna na pletiva, roku 1934 dostavěná Stanislavem Jeřábkem, se stala sídlem firmy Ing. Josefa Polaka. Ten již od roku 1919 vyráběl zařízení po odlévání kovů a v roce 1927 si dal patentovat vynález tlakového licího stroje s vertikální studenou komorou. Poprvé umožňoval přesnou sériovou výrobu odlitků ze slitin mědi či z hliníku, čímž celosvětově změnil podobu spotřebních výrobků. Ve 30. letech vyrobila firma stovky těchto stále zlepšovaných strojů v řadě dalších zemí, po arizaci podniku a smrti Ing. Polaka roku 1939 v britském exilu nesla název Proma …

Usedlost Popelářka

Bývalá viniční usedlost Popelářka situovaná ve východní části trojského katastru. Celý areál usedlosti se utvářel postupně od 18. století až do konce 19. století. Exteriér upraven klasicistně. [1]

RD Hajnova 204

Dlouhodobě opuštěný dům u autobusového nádraží na Kladně. Je obýván bezdomovci. Zajímavostí je reklama na fasádě otočená k úřadu práce. Její vznik se datuje před rokem 1989.

Jesle Písečná

Objekt bývalých jeslí na Písečné 444 byl odkoupen Praha Invest a.s. s úmyslem demolice a výstavby nového obytného domu. Tento záměr však neprošel, mimo jiné i z toho důvodu, že nový majitel se při koupi zavázal k provozování zdravotnického zařízení na pozemku po alespoň 10 let.

Vila Slunná čp. 540

Volně stojící dům ze dvou kolmo k sobě vedených jednotraktových křídel, napojených na střední, šikmo disponovaný prostor oválného půdorysu. Dům je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové mansardě. V tříosém čele oválného nárožního středu je domovní vchod pod malým balkonkem a vikýřem podkroví. Po stranách přiléhající k této části z obou uličních fasád vystupující rozalita s trojicemi úzkých oken. V úhlu na zadní straně nese konvexní fasáda v patře velkou terasu, podpíranou toskánskými sloupy, ze střechy vystupuje rozměrné čelo podkroví zvlněného obrysu. Exteriér člení hladké…

Zámek Petrovice

 Zámek Petrovice doplněný rozlehlým hospodářským dvorem a zahradou představuje (spolu se sousední KP-kostelem sv. Jakuba Většího) architektonicky i urbanisticky cennou dominantu obce Petrovice. Areál je výsledkem mnoha stavebních etap a slohových projevů. Dochovány hodnotné historické konstrukce, stavební, řemeslné i umělecko-řemeslné prvky a detaily (výzdoba fasád doplněná sochařskými díly, klenby, soubor dveří v zámku, klenby v hosp. objektech). Kulturní památku areál zámku Petrovice tvoří tyto části:- zámek (hlavní budova s přiléhajícím SV křídlem, v nice hlavního průčelí socha sv.…

Panský statek Troja

Panský statek byl postaven ve 2. polovině 17. století, pravděpodobně však bylo využito starších objektů. K areálu náleží dvě obytné budovy, stodola, hospodářská budova, tři objekty stájí a brána. Budovy jsou seskupeny kolem přibližně obdélného nádvoří. V uliční frontě stojí po stranách vjezdu s bránou dvě obytné budovy, severní a jižní. Na severní straně dvora jsou dvě bývalé stáje. Na východě je dvůr uzavřen dvěma stodolami (jedna je vyhořelá), později adaptovanými na maštale. Na jižní straně je budova stájí ve tvaru písmene L a k obytné budove se na jižní straně přimyká továrna z období 1.…

Vila Elbhof

Cena: dohodou
údaj k: 2/2020
« 1 2 3 4 12 24 35 46