Moje databáze - spoluautor

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4
Počet objektů v databázi: 94

Penzion U Internátu

Dva větší a jeden menší dům. Mnoho let prázdné, občas obývané bezdomovci. V roce 2014 jedna z budov hořela.

RD Žlebská 73

Přesto že je o něj zájem, je již 10 let neobydlený (2016), zarostlý vegetací.

RD Litoměřická 16

Jedná se rodinný dům, mnoho let nevyužívaný, neobydlený.  

Škola a Gablerův dům

2005 - Dva původní bytové domy. Jedná se o dům bývalé školy a o tzv. Gablerův dům. Do tohoto roku zde byly nájemní byty. Na rekonstrukci ale nemá město peníze a tak jsou od tohoto roku domy opuštěné.  2006 - Byla provedena projektová dokumentace, která řeší nejen záchranu obou budov, ale i jejich nové využití. Projekt řeší nové využití domů, které počítá s využitím prostor pro umístění městské knihovny, informačního centra, odborných učeben, veřejného internetu, konferenčního sálu, muzea uranu, kanceláří neziskových org., veřejných WC a bytu správce. Projekt bude po dokončení určen široké…

Vila Laurentze Josefa Müllera

Müller Laurenz Josef byl majitel továrny na kovové výrobky, zeť Franze Josefa Müllera, inženýr, v roce 1900 se stává společníkem v podniku, jenž zřídil jaho otec Laurenz Müller (1830 – 1891), člen městské rady, příznivce a tvůrce koupaliště, jež v roce 1906 otevřel Německý tělovýchovný spolek. Narodil se 12. března 1878 v Šenově čp. 167 a zemřel 9. srpna 1940 ve Velkém Šenově čp. 460 (bývalé jesle). Müller Franz, majitel továrny, v roce 1883 začíná s galvanizací zinkového plechu a je považován za zakladatele průmyslové výroby niklového plechu v Rakousku – Uhersku. V roce 1885 zakládá společně…

Jánský zámek

Ves Broumov patrně vznikla již ve 14. stol., kdy byla v manství k tachovskému hradu. V roce 1 523 je v souvislostí s Broumovem připomínán Arnošt ze Štokova a po něm Kečové z Kečova, kteří jsou zmiňováni také v souvislosti s Chodovou Planou. Po nich se majitelem stal Oldřich z Erkenbrechtshausu. Roku 1559 se majiteli panství v Chodové plané stali Širndingerové ze Širndingu a s nimi byl krátce spjat i osud Broumova. Po Mikuláši ze Širndingu zděl  Chodovou Planou Jošt Adam ze Širndingu. Ten nejprve odkoupil od Oldřicha z Erkenbrechtshausu část panství v Broumově a druhou část Broumova získala…

RD Petřvald 449

Jde o nedokončenou hrubou stavbu (včetně oken, střechy, atd.) rodinného domu z 90. let. Samotný dům i okolí zarostlé plevelem hyzdí širší centrum obce, hned vedle se nachází mateřská škola a hotel s restaurací.

Přádelna C.B. Göldner

Barevna pracovala ve dvojici zděných hal s vysokými větranými krovy, které se však do dneška (2011) nedochovaly, stojí pouze přízemní sál, který na ně navazoval. Jižně od hal barevny se nalézá skladiště se železobetonovou konstrukcí a věží protipožárního zařízení, severně byla umístěna centrální kotelna s komínem a elektrická strojovna, které jsou v posledních letech rozebírány na stavební materiál. Východně od ní je při hranici pozemku postaveno další, dřevěné skladiště. Nejsevernější částí areálu je pak dominantní čtyřpodlažní budova přádelny, kterou provedla betonářská firma Alban…

Jezdecká kasárna Most

Objekty bývalých kasáren, v ulici jsou celkem čtyři, různí majitelé.

Panský dvůr s lihovarem Bisingrov

Hlavní budova dvora složité, osově symetrické "zámecké" dispozice se skládá z vícepodlažní sýpky, ke které na bocích přiléhá dvojice někdejších stodol. Každá stodola napojená k delším stranám sýpky má půdorys složený z dvojice rovnoběžníků, propojených úzkým obdelníkem s mlatem. Celkový půdorys budovy tak připomíná tvar písmene V se zalamovanými rameny. Dvě budovy chlévů a stájí na bocích dvora propojují se zaoblenými nárožími stodol půdorysně vyduté ohradní zdi s branami s členitými pilíři s římsovými hlavicemi. V čele dvora stojí samostatně dvojice obytných domů, vnějším obrysem navazující…

Hotel Koruna

Postaven kolem roku 1896, záhy na to sídlo Spolku divadelních ochotníků, který objekt využívá do první světové války. V letech 1909/10 byla v jeho prostorách také jedna ze tříd dokončované měšťanské školy. Po celou dobu fungování se jedná o centrum společenského života v Jimramově. Od požáru v roce 1999 objekt ale chátrá a nyní se bohužel akorát čeká na souhlas památkářů s demolicí. 2016 - V bývalém hotelu Koruna vzniká DPS. 

RD Arnoltice čp. 48

Podstávkový patrový dům s částečně zděným přízemím a vysokými bedněnými štíty sloužil od konce 18. století jako obytné stavení zemědělské usedlosti. Její ostatní stavby, které stávaly mezi ním a Bulovským potokem, zanikly po roce 1945. Dům sám je prázdný a silně zchátralý, v soukromém majetku. Na severu se k obdélníkovému půdorysu připojuje přízemní kamenný přístavek s pultovou střechou.  V současnosti prochází postupnou rekonstrukcí.

Městský dům čp. 126 Sobotka

Dům s podloubím u náměstí Míru. 

« 1 2 3 4