Trasy

« 1 2
Počet objektů v databázi: 16

Vilové Vinohrady

Vinohrady v sobě ukrývají jednu z nejstarších a nejkrásnějších vilových čtvrtí v Praze. Jeden blok a celá řada zajímavých vil. Pro svůj domov si tuto čtvrť vybral například továrník Emil Kolben, zakladatel slavné ČKD. Sousedem mu byla další známá osobnost, architekt Jan Kotěra. Naproti tomu, stojí zde celá řada reprezentativních sídel osobností, které jsou nyní skoro zapomenuté, například stavitele samotných Vinohrad, pojďte si je připomenout. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 15
1 km

Po stopách Schmittů

Českoněmecký podnikatel Franz Schmitt (1818-1883) byl v 19. století jedním z největších textilních magnátů severních Čech. Jeho rodina se zasloužila o rozkvět města Český Dub, vlastnila zde několik továren, rodinné sídlo a stavěla tu i domy pro své zaměstnance. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 15
6 km

Po stopách Liebiegů

Jedna z nejvýznamnějších libereckých rodin, která na přelomu 19. a 20. století významně ovlivnila město Liberec a jeho tvář. Rodina textilních průmyslníků se zasloužila o rozvoj průmyslu na Liberecku a firma Johann Liebieg & Co. svého času zaměstnávala tisíce zdejších obyvatel. Jejich liberecké textilní fabrika byla největším výrobce látek v celé tehdejší monarchii. V dnešním Liberci po sobě Liebiegové zanechali stopy především v podobě architektury a architektonických celků. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 18
4 km

Kamenický Šenov a skláři

Fenoménem Kamenického Šenova je sklo, už roku 1856 tu vznikla odborná sklářská škola, první svého druhu v Evropě. Dodnes tu působí řada významných skláren, například Preciosa. Za první republiky zde byla nejvyhlášenější Palmeho sklárna, která dodala lustry například pro palác tureckého sultána, královskou operu v Římě, divadlo Albee v New Yorku nebo palác svobodných zednářů v Kodani. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Matěj Skalický)

Objektů: 14
3 km

Okolo Hartenbergu

Ruinu hradu Hartenberg zachraňuje Bedřich Loos s partnerkou od roku 1997. Spolu s tím založili hradní dílnu, která obnovuje památky v širokém okolí. Obnovou prochází i zdejší škola nebo nádraží. Celý tento areál nabízí turisticky velmi zajímavý okruh. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 6
2 km

Okolo Kokořína

V roce 1894 koupil zříceninu hradu Kokořín velkostatkář Václav Špaček. Jeho rodina zde za první republiky vybudovala jedno z nejmodernějších letovisek u nás. Komunismus toto vše zničil. Nyní zde rodina Špačků, spolu s dalšími schopnými místními lidmi, znovu obnovuje zašlou slávu tohoto místa. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 14
12 km

Po stopách Klingerů

Klingerové byli rodinou domácích tkalců z Dolních Křečan u Rumburka. Ignaz Klinger založil textilní podnik v Novém Městě pod Smrkem. Ten se stal tak úspěšný, že svoje továrny měla firma až v italských městech Terni a Prato. Obchodní zastoupení měla firma i v Americe. Firma ekonomicky podporovala i rozvoj města. Kromě výstavby dělnických domů se podílela na stavbě městských lázní, knihovny, chudobince a podporovala různé spolky. Díky jejímu vlivu byla k městu přivedena také železniční trať. Roku 1908 byli někteří členové rodiny Klingerů povýšeni na barony. (autor trasy: Radomír Kočí, audio…

Objektů: 7
2 km

Po stopách Doubků

Daubkové nebo také Doubkové byla rodina, která v letech 1850–1950 sídlila na zámku a velkostatku v Litni na Berounsku. Zakladatelem rodu úspěšných podnikatelů byl Josef František Doubek, který byl později jedním ze sedmi spoluzakladatelů Národního divadla v Praze. Liteňské panství se díky svým majitelům stalo jedno z nejúspěšnějších v rakousko-uherském mocnářství a také centrem společenského a kulturního života a místem setkávání významných kulturních i politických osobností. Jiří Doubek si v roce 1931 vzal za manželku světovou operní hvězdu Jarmilu Novotnou. (autor trasy: Radomír Kočí,…

Objektů: 7
7 km

Po stopách Fischerů

Fischerové byli rodinou textilních továrníků v Aši. Zakladatelem byl Christoph Fischer, který v Aši započal s podnikáním v roce 1836. Největšího rozkvětu podnik dosahuje na přelomu 19. a 20. století, kdy jednotlivý členové rodiny Fischerů staví v Aši celou řadu architektonicky cenných vil. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Nikol Paclíková)

Objektů: 7
2 km

Po stopách Geipelů

Geipelové byli rodinou textilních továrníků v Aši už od roku 1825. Na přelomu 19. a 20. století v jejím čele a v zastupitelstvu města stojí Gustav Geipel. Jeho zásluhy byly skutečně obrovské. Za života nechal většinu ašských ulic vydláždit, zřídil fond na výstavbu gymnázia, věnoval pozemky na výstavbu školy, podporoval mužský pěvecký sbor, kostelu věnoval nádherné varhany. Ve své závěti zanechal městu velké pozemky, miliony zlatých na plicní sanatorium, dům pro staré a nemocné tkalce, krytí dluhů města atd. Svými krásnými parky a čistotou patřila Aš mezi přední města Rakouska - Uherska. …

Objektů: 9
3 km

Okolo Světlého vrchu

Trasa vede z Friesových bud na Klínové boudy. V krkonošských boudách se od pradávna hospodařilo. Situace se změnila na přelomu 19. a 20. století, kdy velký rozvoj turistického ruchu napomohl tomu, že řada z nich začala poskytovat i ubytování a pohostinství pro kolemjdoucí. Pojďte se u některých z nich zastavit a zavzpomínat na jejich historii. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Matěj Skalický)

Objektů: 10
5 km

Ze Špindlerovky do Špindlu

V letech 1914 až 1921 byla vybudována široká silnice ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovku. Původním plánem bylo pokračování této silnice i do Polska, z polské strany ale silnice končí zhruba 4 km od státní hranice a dál nakonec nebyla dokončena. Byla zde také zprovozněna pravidelná autobusová linka, tou se můžete vydat nahoru a trasu absolvovat pohodlně z kopce. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Kateřina Vaněčková)

Objektů: 7
6 km

Po stopách Mattoniho

Heinrich Mattoni stál za zrodem jedné z nejslavnějších značek minerálních vod. Zahájil také velkolepou výstavbu lázní Kyselka, nechal postavit moderní kolonádu Ottova pramene, zajistil nové jímání minerálních vod, zřídil v Kyselce elektrárnu, zasloužil se o železniční trať z Vojkovic do Kyselky. Minerálka si získala oblibu i u samotného císaře Františka Josefa I., který Mattoniho jmenuje svým dvorním dodavatelem a nakonec mu uděluje dědičný šlechtický titul. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 15
3 km

Po stopách Riedelů

Slavná rodina sklářů z Jizerských hor to ve své historii neměla jednoduché, zažívala pády i vzestupy. Její historie se píše už od roku 1678, kdy se narodil zakladatel této sklářské dynastie, který byl ale později během obchodních cest zavražděn. V průběhu generací ale jeho potomci tvrdou prací vybudovali úspěšnou firmu. Josefa Riedela staršího už za jeho života právem nazývali Sklářský král Jizerských hor. Po 2. sv. válce byl ale rodině veškerý majetek zabaven. Pokračovatel rodu, Claus Riedel se dostává ze zajetí, když vyskakuje z vlaku a v Rakousku od nuly buduje sklářskou manufakturu, která…

Objektů: 12
19 km

Po stopách Porkertů

Kdysi největší železárnu Orlických hor vyrábějící světoznámé mlýnky na maso značky Porkert, které se vyvážely do celého světa, založil na konci 19. století Josef Porkert. Ten sem byl povolán z Krušných hor, aby se stal správcem zdejší malé huti. Marně tehdejším majitelům radil ať huť modernizují. Majitelé ji nakonec uzavřeli, rodina Porkertova si ji hned pronajala, po několika letech koupila a vybudovala legendární továrnu, která zaměstnávala lidi z širokého okolí. (autor trasy: Radomír Kočí, audio průvodce: Vojtěch Řehák)

Objektů: 6
3 km
« 1 2