Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 23

RD Košická 150

Historický domek v sousedství parku Grébovka, po smrti majitele v několika vlnách vyrabován, stále přístupný. Po smrti majitele a tři roky trvajícím dědickém řízení dům připadl v roce 2016 státu, a to již v totálně zdevastovaném stavu. Vzápětí byla podána žaloba na vydání nemovitostí, která zastavila připravovaný převod. V současnosti soudní spor běží a do jeho ukončení není možné s budovou jakkoliv nakládat. Dům je obývaný střídavě skupinami bezdomovců, uvnitř domu i ve vraku na zahradě. Pokusy o zabezpečení neúspěšné, významnější a trvalejší zabezpečení budovy není vzhledem k dispozicím…

Zámek Veleslavín

Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstupujícící…

Pivovar arcivévody Ludvíka Salvatora Toskánského

Obdélná budova, patrová, velmi dlouhá, původně se sedlovou střechou a podstřešní profilovanou římsou. Na JV straně při J nároží přízemní přístavek s pultovou střechou. JZ část novodobě upravena nástavbou 3. podlaží s téměř plochou střechou. Užší nástavba lícuje se zadní stěnou. Pod novodobou omítkou sgrafitová výzdoba. V interiéru v přízemí dochován dvoulodní prostor s křížovými hřebínkovými klenbami a středními podporami. [2]. Na zdech ve východní části stavby jsou zbytky renezanční ozdobné omítky.

Zadní křídlo vyšetřovací věznice

Zadní křídlo vyšetřovací věznice, ve které v minulosti působilo GESTAPO a STB (viz. Alois Grebeníček). Přední křídlo je zrekonstruováno jako Uměleckoprůmyslová škola. Areál věznice vznikl na konci 19. století. Od šedesátých let je budova nevyužívána. V 90. letech objekt získalo od města Ministerstvo spravedlnosti, které plánovalo její přestavbu na vazební věznici a okresní soud. Z plánu nakonec sešlo. V březnu 2017 objekt do své správy získal ÚZSVM v návaznosti na Memorandum, které v září 2016 uzavřelo Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Okresní soud v…

Budova Hybernská 997

V objektu se nachází 69 kanceláří. Celková kapacita je 3 834 m2, z toho je 1 543 m2 kancelářská plocha. Objekt je veden v systému CRAB. Budova i pozemek jsou nemovité kulturní památky a nachází se v památkové rezervaci. Dle pozemkových knih byly nemovitosti od roku 1937 ve vlastnictví Slavie, vzájemné pojišťovací banky v Praze. V roce  1948 byly nemovitosti zapsány na čs. stát - Československou pojišťovnu, n.p. O pět let později přešel objekt pod správu na Ministerstvo vnitra. V roce 2003 získala majetek na základě usnesení vlády Česká konsolidační agentura, která zanikla 31. 12. 2007.…

Zámek Brandýs nad Orlicí

Barokní zámek Trautmannsdorfů z let 1781-83 stavitelem J.Tůmou postavený v místech někdejšího kláštera Jednoty bratrské, později panského domu. Přestavěn klasicistně a r. 1914 neobarokně pro bankéřskou rodinu Fischerů. Dobře zachovaná budova zámku, doklad obydlí menší venkovské šlechty s částečně dochovaným původním vybavením. Na jihovýchodním okraji městečka, pod hradem, nedaleko náměstí, stojí souběžně s hlavní silnicí patrová budova zámku. Na nevelkém pozemku vymezeném na východě říčním meandrem a z jihu železniční tratí je zámek obklopen nevýraznou, dendrologicky hodnotnou parkovou…

Baťův palác

Administrativní budova v těsné blízkosti Václavského náměstí a Hlavního nádraží. Její výstavba započala v roce 1878 jako dva měšťanské domy, které byly následně přebudovány v roce 1926 firmou Baťa na administrativní objekt s komfortními byty. Má šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Ve 3. NP je částečně zachována Baťova pracovna. V druhé polovině 20. století dům využívala armáda, která jej stavebně upravila pro své účely. Poslední stavební práce proběhly v roce 2002 – oprava střechy včetně krovu a hromosvodu. Od té doby není objekt užíván. Objekt je napojen na veřejný vodovodní a…

TIP Klub

Budova je v současnosti prázdná a po vyřešení možných církevních restitucí se připravuje její nabídka státním institucím k využití. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal budovu v roce 2009 od Ministerstva financí, jde o majetek po zaniklém Fondu dětí a mládeže. Nemovitosti byly dotčeny církevními restitucemi, proto s nimi nebylo možné nakládat. V roce 2013 podala Náboženská matice výzvu k vydání, ÚZSVM ji zamítl, poté běžela lhůta k podání žaloby. Úřad prováděl zajištění objektu proti vniknutí cizích osob a provedl nutnou opravu střechy. Aktuálně se připravuje nabídka…

Penzion Pozorka

Cena: 5 800 000 Kč
údaj k: 3/2022

Rota Pohraniční stráže Diana Rozvadov

2017 - UZSVM vlastní pouze objekty, všechny pozemky okolo vlastní společnost Kolowratovy lesy, a.s. a Kolowrat-Krakowský Maximilian Alexander.

Kaple na Bohnickém hřbitově bláznů

Kromě kaple a márnice byla dominantou hřbitova mohyla vystavěná na památku vojákům a obětem první světové války, zesnulým v průběhu hospitalizace v ústavu pro choromyslné v Bohnicích. [1]. Bývalá kaple spolu s márnicí je v dezolátním stavu. [2]

MD U České besedy 9

Městský dům charakteru "brownfield". Postupně dochází k degeneraci nosných částí domu. Dům je zabezpečen proti vniknutí cizích osob. V roce 2017 byl dům převeden ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jakémukoliv nakládání brání žaloba ze strany Statutárního města Ústí nad Labem, soudní řízení probíhá.   Samotné stavby jsou dlouhodobě neužívané, v době převzetí byly ve velmi vážném havarijním stavu a nezpůsobilé k řádnému užívání, oba vchody jsou z bezpečnostních důvodů (pohyb bezdomovců) zazděny, padající římsa byla zajištěna…

Reprezentativní úřední budova Americká 39, Plzeň

Reprezentativní městskou budovu z let 1906 – 1907 převzal v roce 2015 ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), který ji v roce 2019 navrátil lesk a zrekonstruoval ji do původní podoby. Bývalou opadávající fasádu v červené barvě z šedesátých let minulého století vystřídala fasáda v původním středně zeleném odstínu. K celkovému rozjasnění budovy přispěla oprava a renovace prvků atiky kulatého tvaru připomínající makovice, stejně jako výměna parapetů a nového oplechování. Historický ráz pak umocňují mohutné repasované historické vlajkové stožáry v průčelí a historické mříže před…