Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 5 6 7 8 »
Počet objektů v databázi: 224

Na Soudu

POPIS Budova bývalého okresního soudu, postavené v r. 1852 stavitelem, Františkem Schmoranzem. Půdorys je ve tvaru obdélníku, který je z ulice od muzea vykousnutý plochou cca 5 x 7 metrů k prosvětlení sociálních zařízení. Zděná třípodlažní budova s valbovou střechou krytou eternitem, s věžičkou uprostřed, je průčelím situována do náměstí. Fasáda je souměrná, sedmiosá, trojice středních os tvoří iluzi rizalitu, lemovaného lisenami ve vysokém řádu, završeného trojúhelným štítem s oblamovanou římsou, původně s konzolkovým vlysem (nedochován). Obdobné liseny flankují také nároží . Nad přízemím…

VD Skuteč 71

Přízemní roubený objekt na obdélném půdorysu s rozšířením v zadní části v šíři zápraží, druhotně doplněný o dřevěný přístřešek podél vstupního průčelí, se suchým záchodem. Dům je orientován štítem poněkud šikmo ke komunikaci, na minimálním pozemku s oplocenou předzahrádkou, střecha je sedlová s polovalbou v průčelí. Roubení je částečně provedeno z kulatiny, zčásti i z hraněných trámů, hliněná vymazávka je uchycena dřevěnými odštepky. V přední části je roubení druhotně omítnuto.   Exteriér: Přední část domu je hladce omítnuta, celý dům je olíčen okrovým vápenným nátěrem, bedněný přístěnek má…

Úpravna vody Havlovice

Cena: 4 990 000 Kč
údaj k: 1/2021
1 3 5 6 7 8 »