Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 7 10 13
Počet objektů v databázi: 387

Panský statek Troja

Panský statek byl postaven ve 2. polovině 17. století, pravděpodobně však bylo využito starších objektů. K areálu náleží dvě obytné budovy, stodola, hospodářská budova, tři objekty stájí a brána. Budovy jsou seskupeny kolem přibližně obdélného nádvoří. V uliční frontě stojí po stranách vjezdu s bránou dvě obytné budovy, severní a jižní. Na severní straně dvora jsou dvě bývalé stáje. Na východě je dvůr uzavřen dvěma stodolami (jedna je vyhořelá), později adaptovanými na maštale. Na jižní straně je budova stájí ve tvaru písmene L a k obytné budove se na jižní straně přimyká továrna z období 1.…

detail

Trojský pivovar

Bývalý Trojský pivovar přímo sousedí se Zoologickou zahradou a s Trojským zámkem na pobřeží Vltavy. Budovy bývalého pivovaru mají čistou podlažní plochu 2 400 m² na celkové rozloze pozemku 3 700 m².

detail

Dominikánský dvůr / pivovar - Praha

Dominikánský dvůr si navzdory různým nekoncepčním a živelným zásahům v průběhu let zachoval svůj původní charakter a s prostorem kaple sv. Kříže představuje významnou kulturní a technickou památku s vysokou urbanistickou hodnotou pro dané území. Kulturní památku tvoří: 1) barokní jádro (obytná část) 2) kaple 3) konírny 4) dostavba pivovaru (lednice, sklady, hvozd) 5) objekt strážnice. [4]

detail

Grandhotel - U Jiránků, Dvůr Králové nad Labem

Dvoupatrový řadový dům s hodnotnou štukovou secesní fasádou vytvořenou V. Amortem (jeho signatura je zčásti vidět na poškozené fasádě: ...mort PRAHA - [2] ) v r. 1901, kdy byl objekt přestavěn na Grandhotel. Doklad podoby a úrovně zásahů počátku 20. století do starší zástavby. [1]

detail

Kasárna Karlín / Ferdinandova kasárna / kasárna Jana Žižky z Trocnova

Hlavní křídlo s mělkým rizalitem se obrací do ulice Křižíkovy. K němu přiléhají dvě postraní křídla, mezi nimiž je rozsáhlý pravidelný dvůr s novodobými přístavky. Dispozice všech tří křídel je dvoutraktová s průběžnými komunikačními trakty při dvoře. Ve středu hlavního křídla se nachází klenutý průjezd do dvora. Monumentální stavba kasáren výrazně dominuje svému okolí a zásadně určuje rozsah klasicistního bloku, jehož je součástí. Masivnost architektury ještě více umocňuje fortifikační ráz jejích fasád. Stavba je zachovaná v originální dispozici a s řadou původních architektonických prvků. …

detail

Dům č. 31 - Zahrádky u České Lípy

Rodinný dům u hlavní silnice.

detail

Zámecký pivovar a sladovna Chlumec nad Cidlinou

Pivovar byl součástí rozsáhlého vrchnostenského hospodářství a zaujímal zadní prostor tzv. Panského domu. Zprvu měl klasickou dvoukřídlou dispozici se sladovnou, k níž v pravém úhlu přiléhal vlastní pivovar. Postupem let se komplex rozrůstal do dnešní podoby. Hlavní trakt, obrácený k řece, je zvýrazněn dvěma rizality – sladovního hvozdu s příslušenstvím (vrchní díl má hrázděné zdivo) a bloku varny korunovaného vysokým komínem továrního typu. Nedaleko stojí objekty chladného hospodářství z přelomu 19. a 20. století, níže se nacházela spilka a pod ní rozlehlé sklepy. Sladovna je barokní s…

detail

Lenhartova vila / Vila Ivana Čížka, Tiché údolí

Vila čp. 124 představuje hodnotný příklad historizující příměstské vily z konce 19. století. Celkově vyvážená stavba, nenásilně spojuje architektonické články vycházející z historizujících stylů s prvky alpské lidové architektury. Harmonický vzhled vily je umocněn jejím umístěním v rozsáhlé architektonicky komponované zahradě. Vila čp. 124 je součástí proslulé luxusní vilové čtvrti Tiché údolí. Hlavní vstup do vily je umístěn v rizalitu JZ bočního průčelí; vede k němu jednoramenné kamenné schodiště o sedmi stupních. [1]

detail

Pivovar Znojmo

Pivovar je umístěn v západní části historického centra města Znojma, v bezprostřední blízkosti Znojemského hradu. Spolu s hradem tvoří na skalním výběžku, nad údolím řeky Dyje pohledovou dominantu města. Areál pivovaru zahrnuje administrativní budovu z třicátých let 20. století, sladovnu s autodílnou a stáčírnu s varnou pocházející z konce 19. století. V interiérech bylo zachované původní vybavení pivovaru, dnes je přizpůsobené současnému provozu. Zachováno je zařízení varny z roku 1923, zbylé zachováno pouze torzovitě [5]

detail

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Vrchní Orlice

Jednolodní stavba zakončená půlkruhovým presbytářem z východní strany a věží bez předsíně na straně západní. Obdélníková loď je zastřešena sedlovou střechou. V ose kostela je hlavní věž a menší saktusová ve tvaru báně s otevřenou lucernou. [2]. Barokní areál dokládající osídlení zaniklé obce, dochovaný ve vysokém stupni autenticity. Kostel představuje významnou krajinotvornou dominantu kulturní krajiny. Celý areál je svébytným projevem středoevropské kultury a spoluvytváří paměť místa. Areál situovaný na hřebínku nad údolím potoka, kolem něhož v minulosti stály ve volně rozptýlené zástavbě…

detail

Myslivna Hořín

Klasicistní myslivna z počátku 19. století náleží k Lobkowické bažantnici umístěné při SZ okraji zámeckého parku. Nachází se na samotě nedaleko křižovatky okresní silnice Z od Brozánek. Areál tvořený přední budovou se střední částí širší a vyšší s valbovou střechou, trojkřídlým přízemním stavením na protější straně dvora se sedlovou střechou. SV strana dvora uzavřena ohradní zdí s bránou. Vně ohradní zdi chlívky s pultovou střechou. Obytná budova do dvora rozšířena přístavbami. Proti bráně vjezd sevřený budovami. Předmětem ochrany je obytná budova, hospodářské stavení a ohradní zeď s bránou a…

detail

Letohrádek u zámku Valeč

Původně barokní stavba, v 19. století přestavěná v historizujícím stylu, doplněna o vyhlídkovou věž, terasu a balkony. V přízemí je sál s velkým krbem a bohatými nástropními malbami znázorňujícími čtvero ročních období. Na stěnách sálu a přísálí místy vystupuje původní barokní výzdoba. Malby byly restaurátorsky zajištěny v roce 2007 za přispění Karlovarského kraje. V suterénu jsou klenuté sklepy, přístupné vřetenovým schodištěm věže a z aleje v úrovni terénu. Sklepy sloužily zřejmě jako příruční kuchyně. (zdroj www.zamek-valec.cz). Budova je v původním stavu, na svou obnovu a náplň teprve…

detail

Vránův, Zámecký mlýn; Lundenburg Mühle, Břeclav

Velké budovy bývalého mlýna stojí po obou stranách náhonu, mezi nimi turbínová kašna. Mlýn patřil do hospodářského objektu břeclavského zámku. Mlýn vyhořel 28. 4. 2008, nebyl opraven a rychle chátrá. [1]. Bývalý lichtenštejnský mlýn ze 16. století neodmyslitelně patřil k břeclavskému zámeckému areálu a býval jednou z dominant města.

Cena: dohodou
údaj k: 5/2018
detail

Bývalý Schopfův hostinec / Poutnický dům - Skoky

Bývalý Schopfův hostinec čp. 21 – východně od kostela leží jediná z dochovaných skockých usedlostí, objekt bývalého hostince (původní německý nápis GASTHAUS je dodnes ještě čitelný). Dům zůstal obydlen i po likvidaci obce, až do 29.10.1982 zde žila paní Marie Holešová. [3]. Kousek od vchodu do hostince je březovými větvemi ohrazená mělká studna, která se v roce 1982 stala osudnou Marii Holešové, poslední obyvatelce Skoků. Traduje se, že do studny spadla a protože se na samotě nemohla dovolat pomoci, silně v ní prochladla a na následky toho zemřela. Její památku u ohrazení studny připomíná…

detail

Výletní restaurace Rudolfov - Jindřichův Hradec

Restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradec bývala oblíbeným výletním místem. Stojí nedaleko Lišného dvora. Je postavena podle projektu architekta Josefa Zítka v roce 1862 (projektoval mimo jiné budovu Národního divadla v Praze). Na letním bytě zde pobýval spisovatel Karel Čapek. [2]

detail

Bývalý Aehrenthalský parostrojní pivovar, Doksany

Soubor čtyř staveb – obdélné pozdně barokní stavby se sedlovou střechou, volutovými štíty a komínem, stavby pro skladování sladu se sedlovou střechou a větracími věžicemi a třípatrového hvozdu z r. 1867 s polygonálním komínem nad sedlovou střechou. Pivovar stojí na východní straně areálu, jeho severní část je jižním pokračováním vstupního objektu čp. 2. Dnešní pivovar je srostlicí čtyř nepodsklepených zděných hladce omítnutých budov. Severní, v podstatě renesanční, dvoupatrová budova s podkrovním polopatrem je pokračováním vstupního objektu čp. 2, je postavena na obdélném půdorysu a má…

detail

Zámek Český Rudolec

Zámek Český Rudolec tvoří pětiboká třípatrová budova s nepravidelným nádvořím. Dominantou zámku je hranolová věž, která se tyčí ze středu hmoty budovy. Z těla budovy vystupuje monumentální vstup s vestibulem. [9]. Zámek situován na místě původní vodní tvrze. Zcela přestavěn v letech 1860-1861 po požáru v roce 1860 ve slohu tudorovské, anglické gotiky. V současné době zámek prochází celkovou rekonstrukcí po letech chátrání. Dochovaná půdorysná stopa areálu, historické vertikální konstrukce, původní kamenná ostění v okenních a dveřních otvorech, z části kamenné schodiště, tektonika fasád,…

detail

Roubenka Soudná 5 - Jičín

Přízemní roubený dům obdélného půdorysu krytý sedlovou střechou s lomenicí. V zahradě dochovaná roubená studna s rumpálem. Okna jsou šestitabulková, střecha kryta lepenkou. Roubený přízemní objekt malé zemědělské usedlosti, doklad charakteru tradiční zástavby jižního Podkrkonoší a Českého ráje. [1]. Dům má trojdílnou dispozici komorového typu s navazujícím roubeným chlévem přístupným ze dvora. Dřevěné stěny domu z hraněných trámů jsou srubeny tesařskými spoji v obytné části "na zámek" a v hospodářské části "na rybinu". Zápraží vyskládané z pískovcových kamenů je kryto přesahem sedlové střechy…

detail

Sušárna chmele Dubá

Patrový zděný objekt s dvojicí sušících věží je unikátním dokladem rozvoje chmelařství na Dubsku. Sušárna postavená v roce 1877 byla následně rozšířena v roce 1889. Do současnosti se dochovala nejen stavební část, ale i relikty technologií sušení chmele. [4]. Tyto věže jsou svým kruhovým tvarem v Čechách neobvyklé, obdobné se častěji nacházejí v Anglii. Sušení v nich probíhalo na sítech a dřevěných roštech, který je v jižní věži dosud zachovaný, pravděpodobně pomocí přímého vytápění v přízemí věží. Vlevo od sušárny v místech dnešních zahrádek býval morový hřbitov pro oběti velkého moru v roce…

detail

Zámek Zelená Hora

Jádrem dnešního zámku Zelená Hora, který leží nad městem Nepomuk, je pozdně gotický hrad. Vývoj lokality je velice složitý a v kontextu českých hradů i relativně nestandardní. Z jeho podoby známe pouze dílčí části, protože byl renesančně a raně barokně přestavěn do zámecké podoby, dochované dodnes. Hrad sestává z opevněného předhradí, přístupného branou chráněnou okrouhlou baštou, a horního hradu, který obsahuje dnešní trojdílnou zámeckou budovu s arkádovým nádvořím a čtyřhrannou věží. Na předhradí stojí hradní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ze součástí hradu je relativně nejlépe dochováno…

detail

Zámek Komařice

Zámek je vystavěn v elegantním renesančním slohu, v současné podobě má dvě patra a je dvoukřídlý. Východní křídlo má 8 os, jižní 4 osy. K severnímu boku východního křídla byla v 17. století přistavěna nízká čtyřboká věžička. Na budově lze spatřit mnoho zachovalých stavebních prvků. Na kraji východního průčelí je brána z tesaného kamene s mohutnou rustikou, v náplních vedle polokruhového oblouku stylizované trojlisty, nad obloukem je deska s nápisem a erby Jiřího Kořenského z Terešova a jeho manželky Kristýny z Dráchova s letopočtem 1566. Architektonicky významná je však především vnitřní…

detail

Pivovar Antona Webera, Karlovy Vary-Rybáře

Areál bývalého pivovaru byl tvořen několika nesourodými stavebními celky. Jádro tvořil původní objekt sladovny čp. 142 od pražského stavitele Jiráska. Sladovní blok završoval hvozd, s nímž těsně souvisela původní varna. Ta, ale již v novém provedení (1969–1975), vytvářela spolu s pivovarským komínem druhotnou dominantu areálu. Samostatnými objekty byly chladné hospodářství se spilkou a sklepy čp. 152, které doplňovala novorenesanční správní budova a rovněž strojovna s kotelnou čp. 246. Objekty zaniklého podniku byly od konce roku 1999 prázdné a bez využití. [3] Vzpomínky - Na dlouhá léta…

detail

Tvrz Královice - Praha 10

Areál původní tvrze čp. 19 se skládá z: - tvrz - hospod. budova I a II - hospod. budova III - hospod. budova IV. čp. 54 - ohradní zeď (Z, JZ a V hranice areálu). Renesanční tvrz se středověkým jádrem stojí na skalním ostrohu nad vsí. K tvrzi se pojí hospodářský dvorec z 19. století. Je to třípatrová věžovitá stavba na čtvercovém půdorysu s nízkou dlátovou střechou. Třetí patro je rozšířeno, neseno krakorci. Zdivo věže je z lomového kamene s vkládanými úlomky vysokých cihel. Fasáda je prolomena dvěma osami pravoúhlých oken, na hlavní fasádě je pouze jedna osa a v přízemí balkonovitý portikus.…

detail

RD Jana Roháče 182, Dubá

Patrový zděný dům se vstupem na štítovém průčelí je přisazen k sousednímu objektu. Pozdně klasicistní formy objektu jsou charakteristické pro rozvoj města v polovině 19. století. Přes dlouhodobou absenci údržby nejsou památkové hodnoty domu narušeny. [1]

detail

Pivovar Jehnice

Přestavbou a využitím moderní techniky v letech 1886 - 1887 se podnik zařadil mezi největší pivovary na Moravě a postupně patřil mezi význačné závody v celé Rakousko - Uherské monarchii. Svojí kapacitou patřil mezi 20 největších pivovarů na Moravě. Byla vybudována moderní provozní budova s komínem čtvercového průřezu a sladovnou se dvěma komíny kruhového průřezu. Z této doby také pochází nápis na štítu budovy, kde je monogram majitele T.O. a letopočet 1886. [1].  Posledním sládkem Jehnického pivovaru byl Adolf Löw, který se pak stal prvním ředitelem známé pivovarské akciové společnosti…

detail

Kallova vila - Kovářská (Schmiedeberg)

Prvorepubliková vila továrníka Antona Kalla se nachází v blízkosti továrny. Byla postavena roku 1910 společně s továrnou. Kromě bydlení tu bylo zázemí pro administrativu a úředníky. Vila je tvořena suterénem, přízemím, patrem, podkrovím a půdou. V centrální hale se dosud zachovalo dřevěné schodiště. Po znárodnění továrny byla zabavena i vila a začala chátrat. Vše, co mělo nějakou cenu, bylo odvezeno nebo skončilo ve sběru. Je skoro zázrak, že se dosud zachovaly alespoň nějaké původní prvky. V současné době byla vila několikrát na prodej a je po rekonstrukci. [2]

detail

Zámek Starý Rybník

Součástí památkově chráněného areálu je zřícenina hradu Starý Rybník a také budova zámku, most, špýchar, kaplička v ohradní zdi zámku a hospodářské budovy. [2] Roku 1787 koupil panství Starý Rybník s hradem ze 14. století Jan Jiří Wilhelm. V roce 1792 zničil hrad požár a Wilhelmové si místo něj postavili ve Starém Rybníku zámek. Stavba byla realizována v letech 1823 – 1826. Syn Jana Jiřího Kašpar byl roku 1824 povýšen do šlechtického stavu a obdržel přídomek "z Helmfeldu". Jeho potomci vlastnili panství až do roku 1945. Poté byla zámecká budova užívána státním statkem a sloužila jako byty.…

detail

Horův / Dalejský / Klukovický mlýn - Praha

Původně renesanční mlýn, založený již roku 1588, byl později v 17. století barokně upraven. Další úpravy byly provedeny i v 19. století. Renesanční původ dokazují mj. fragmenty sgrafitové výzdoby. [4] Areál mlýna se v současné době skládá z torza původního mlýna, tvořeného původním kamenným obvodovým zdivem bez pozůstatků dřevěných stropních a střešních konstrukcí. V o něco lepším stavu se dochoval objekt stodoly, uzavírající areál ze severní strany, který byl předchozím majitelem dlouhodobě obýván. Vlivem této skutečnosti se nám v objektu objevuje necitlivě vložený novodobý železobetonový…

detail

Zámecký (Panský) pivovar Jindřichův Hradec

Komplex budov pivovaru stojí sverně od zámku, v jeho bezprostřední blízkosti. Dnešní podoba pivovaru (před požárem) je z druhé poloviny 19. století, kdy jej vlastnili Černínové. Nový pivovarský provoz do sebe absorboval vše z původního staršího pivovaru. Základem nově zřizovaného pivovaru se stal rozměrný blok varny s příslušenstvím, mohutný patrový objekt delší stranou obrácený k východu do prostoru náměstíčka a prolomený průjezdem vedoucím do vnitřního pivovarského dvora. Zároveň došlo k rozšíření sladovny, k níž přibyl nový hvozd, klasicky vzpřímený do výše. Topivem se místo dřeva stalo…

detail

Kostel sv. Víta, Zahrádka

Původně pozdně románský, goticky a barokně upravený kostel stojící na břehu vodního díla Švihov na řece Želivce je spolu se sochou Panny Marie, která stojí na bývalém náměstí před kostelem, posledním pozůstatkem zatopené obce Zahrádka. Jednolodní obdélný kostel má pravoúhlý presbytář s atypicky přistavěnou věží. Kostel má cenné nástěnné malby s přemyslovskou tematikou ze 14. století. [1]. Jednolodní kostel s obdélnou lodí a přibližně čtvercovým odsazeným presbyteriem, ke kterému je připojena věž mírně deformovaného čtvercového půdorysu. Exteriér lodi a presbyteria má barokní architektonické…

detail
« 1 2 3 4 7 10 13