Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2
Počet objektů v databázi: 41

Zámek Rožmitál pod Třemšínem

Zámek je zařazen na seznam ohrožených památek, chráněn jako kulturní památka České republiky [5] [19] [21] (nesprávně často zmiňován jako národní kulturní památka). Rozsáhlý areál (zámecké budovy s nádvořím a hosp.-správním zázemím, most a park) jehož jádrem je zámecká budova s několika paláci. Pův. vodní hrad ze 13 st. byl v 1. čtvrtině 16. st. přestavěn a následně dále upraven. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 9/2021

RD Náměstí 5 - Rožmitál pod Třemšínem

Jednopatrový dům na náměstí s obchodními prostory v přízemí a šestiosím průčelím v prvním patře. Přzemí je místy zaklenuté, včetně sklepů které se nacházejí vlevo od průjezdu. Dle SHP z roku 1973 od ing. M. Baštové není stavba rchitektonicky-stavebně hodnotná. Po roce 2000 byl zřejmě dále upravovoán, ale rekonstrukce nebyly dokončeny. K domu náleží ještě menší podsklepený objekt, který se nachází směrem k rybníku Kuchyňka. V současné době je dům je zdevastovaný a není známka, že by se o něj majitel v budoucnu začal starat. Majitel vlastní i dům naproti, ve kterém je večerka.

RD Bezděkovská 460

Rodinný dům v okrajové části města Rožmitál pod Třemšínem. Dům byl postaven někdy v meziválečném období na parcele výměře 462 m², zastavěná plocha 150 m².

RD Havlíčkova 77

Dům se nachází v památkové zóně. Popis domu je součástí SHP Rožmitál od ing. M. Baštové , který byl zpravcován v roce 1973.

Cena: dohodou
údaj k: 6/2022

RD Čelakovské-Rajské 200

Malý domek č. 200 v ulici Čelakovské-Rajské, který velmi nezvykle stojí uprostřed křižovatky a nenáleží k němu žádný pozemek. Objekt má sedlovou střechu s eternitovu krytinou. V pološtítě má dvě malá dvoudílná šetitabulková okna, v přízemí tři větší dvoudílná čtyřtabulková okna. Vstup do domu se nachází uprostřed jihovýchodního průčelí. Stavba je obdélníkového půdorysu. V SHP z roku 1973 je popsána valená klnba v zadní části středního traktu, kde bývala černá kuchyně. Tato část je podsklepená. Sklep má půlkruhovo uvalenou klenbu a nachází se zde studna.

RD Čelakovské-Rajské 196

Jednotraktový patrový dům obdélníkového půdorysu s pološtítem a dvouosím hlavním průčelím do ulice. Celé přízemí je zaklenuté valenou klenbou, poze zadní místnost kde se nacházely stáje je plochostropá. V domě jsou pravoúhlé kamenné portálky dvěří. Dům není podsklepen. Ve stavebně historické průzkumu města Rožmitál z roku 1973 od ing. M. Baštové je popsán jako stavebně-historicky zajímavý pro svou zachovalou neporušenou dispozici v přízemí.

Panský dvůr Vysoká u Příbramě

Objekt nazývaný Panský statek v obci Vysoká u Příbramě s číslem popisným 1 tvoří po stranách dvě velké budovy a uprostřed je zděnná stodola, ze které nyní stojí jen obvodové zdivo. Na konci pozemku jsou patrné stopy po dalších zaniklých budovách. V obou hlavních budovách bylo obytné 1. patro, přízemí sloužilo k hospodářským účelům a pod nimi se nachází sklepy. K usedlosti náležely velké zemědělské pozemky a zahrada. Informací o této stavbě je velmi málo, je možné že zde původně stála tvrz. Restituent prodal statek i okolní pozemky o výměře 30ha zahraniční společnosti Real Innovation s.r.o.

Penzion Třemšín

Penzion byl postaven podle projektu rožmitálského architekta a stavitele Jana Koláře na návrší nad Rožmitálem. Později byl dostavován za účasti sušického architekta Karla Houry a rožmitálského stavitele Jiříka. Penzion sliboval výhled v těsném sousedství brdských lesů a rybník. Nabízel 42 pokojů, noclehárnu pro turisty, rozlehlou jídelnu s prvotřídní kuchyní, knihovnu, velký bufet, kabinet pro hosty toužících poklidu v separé, lovecký salonek s hracími stoly pro hráče karet. U Kašparovského rybníka, který byl pronajímán od arcibiskupa byly v letním provozu sprchy a byla zde možnost půjčit si…

Obchodní středisko Třemšín

Obchodní středisko Třemšín se stavělo na konci 70. let v tzv. Akci Z. Výstavbě obchodního střediska musel ustoupit celý blok původní zástavby rodinných domů. Objekt byl postaven ve stylu napodobující funkcionalismus z betonových panelů. Sloužil 39 let a byl zbourán na podzim roku 2019. Na jeho místě bude postaven nový obchodní dům.

Sokolovna Rožmitál

Budova sokolovny vznikla přestavbou bývalého špýcharu v roce 1902, který získala v dražbě místní jednota sokolská. Objekt byl i přes svou méně vhodnou polohu na okraji města centrem kulturního, spolkového a sportovního života v obci. Celková zastavěná plocha budovy i s pozemkem činí cca 3350 m2.

RD Bezděkovská 404

Dvoupodlažní zděná vilka z r. 1935 o zastavěné ploše 283m², za kterou se nachází velká zahrada o výměře 1159m².

Kulturní dům ve Starém Rožmitále

Kulturní dům byl vystavěn v roce 1972. Jeho výstavba byla velmi vítaná, protože už dlouho byla poptávka po společenském a tanečním sálu, který do té doby suplovala pouze sokolovna. Dům byl stavěn svépomocí v tzv. Akci Z z bývalého pohostinství jehož pravá část byla zbourána pro nový velký sál kulturního domu. Stavbu řídil stavitel Ludvík Jiřík a interiér navrhl architekt Svatopluk Janke. Slavnostně byl otevřen 14. října 1972. Po roce 1989 se společenský sál stal součástí restitučních nároků původních majitelů restaurace u Petráňů.

Zámek Kout na Šumavě

Cena: 12 000 000 Kč
údaj k: 11/2021

Zámeček Roželov

Zámeček je patrový obdélný objekt s předstupujícím rizalitem stojící na okraji lesa u osady Mýta (místní část části obce Hvožďany, která má název Roželov). Má tvar obdélníku a tři rizality. Do budovy se vstupuje ze severní strany, kde je zděný rizalit. Jižní rizalit je naopak dřevěný a nahoře prosklený. Východní rizalit sloužil původně jako kaple. Na průčelí u cesty jsou umístěny zajímavé znakové desky z litiny. Součástí zámeckého areálu je i anglický park. Vzrostlé stromy (douglasky, vejmutovky, jedle, duby a další) doplňuje rybníček. [2]

Areál kláštera a zámku Doksany

Klášter a zámek Doksany je rozsáhlý komplex s kostelem Narození Panny Marie. Klášter založil Vladislav II. s jeho manželkou Gertrudou jako druhý ženský klášter v českých zemích. Opatství bylo založeno před rokem 1144 a existovalo až do rku 1782. Po roce 1782 bylo opatství přeměněno na barokní zámek a hospodářské objekty. Areál zámku zahrnuje celkem 24 pozemků o celkové výměře 123 212 metrů čtverečních, 14 staveb evidovaných v katastru nemovitostí, dvě budovy neevidované v katastru nemovitostí, 37 drobných staveb jako například nárožní domy, sýpku, stodolu, sousoší panny Marie, torzo…

RD Náměstí 55 - Rožmitál pod Třemšínem

Obytný dům s komerčními prostory v centru památkové zóny na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem o ploše 147 m2.

Bývalý zájezdní hostinec Růžek

Růžek byl zbořen za odměnu materiálu ze zbořeniště. Na zbourání a úpravu nového staveniště dostala obec 600 000 Kčs, ale na jaře roku 1951 přišlo sdělění, že mají být finance použity na stavbu státní silnice. Poté byla stavba odložena kvůli nepřehlednosti a čekalo se na povolení ke zboření čísel 30. 31. a 32. Novou stavbu měl vyprojektovat plzeňský architekt Svatopluk Janke, ke stavbě ale nakonec nikdy nedošlo. Dnes je zde upravená zelená plocha, pod kterou se údajně stále nachází původní sklepy.

Zlínský zámek

Zlínský zámek s čp 1 je nejstarší stavbou ve městě Zlín. Jedná se o čtyřkřídlou dvoupatrovou stavbu, která se nachází v centru města, obklopena krajinářským parkem. Stavba vznikla ve 14. století jako gotická tvrz a následně byla v 16. stoletím přestavěna do podoby renesančního zámku. V pozdější době se zámek dočkal dalších přestaveb a rozšíření. Poslední radikální proměnou prošel v letech 1904-1905. Od roku 1958 je zámek chráněn jako kulturní památka.

Vodárenská věž - Roudnice na Labem

Základ vodojemu tvoří monolitický železobetonový kvádrový dřík. Od nábřeží do úrovně kolejiště je obložený žulovými kameny. Jeho horní část je vyplněná neomítnutým červeným cihlovým zdivem. V něm jsou umístěna na každé straně dvě úzká okna, na bocích věže jsou zazděna. Ze stěn dříku je vykonzolováno vnitřní schodiště i jeho vnější rameno, vedoucí ke vstupu do věže pod úrovní kolejiště. Přechod mezi dříkem a válcovou nádrží zvýrazňují architektonicky zdůrazněné konzole v osách stěn. Plášť rezervoárů zakončuje kopulovitá střecha z měděného plechu. Její střed zdobí osvětlovací a větrací lucerna…

Cena: 6 700 000 Kč
údaj k: 1/2021
« 1 2