Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4
Počet objektů v databázi: 95

Strojovna stlačeného vzduchu

Stavba čp. 47 byla postavena v roce 1917 a původně sloužila jako objekt strojovny stlačeného vzduchu, později byl v jeho dvoupodlažní části zřízen byt a přistavěna ubytovna s dočasným užíváním. Objekt sloužil pro potřeby zdejších lomů "Pod terasami" a "U kapličky". V jednom z lomů později vznikl plavecký bazén. Objekt byl napojen na elektrorozvod 220/380 V, při zřízení ubytovny byla provedena žumpa a zásobování vodou bylo řešeno napojením na hydrantový přívod. V blízkosti se nachází kaple Panny Marie Bolestné, postavená při oblehání Prahy v roce 1742 jako prachárna, později sloužila jako…

Hotel Zdenka

Bývalý Hotel Zdenka (původně Villa Nolč) je, včetně samostatně stojícího tanečního sálu) prázdný od jara 2014 a marně čeká na prodej. Inzerát:  Prostorný hotel s vlastní restaurací (výčep, bar, restaurace a lovecký salonek) se samostatnou budovou kulturního domu v klidné a příjemné části obce Všenory, nedaleko Prahy (blízkost "Strakonické"). Tento areál je vhodný jako investice, s možností rekonstrukce na LDN, domov důchodců nebo bytový dům, případně jako zřízení rekreačního střediska, jelikož jeho umístění je plně spjato s přírodou a nabízí tak jedinečnou příležitost pro relaxaci a odpočinek…

Raketová základna Klondajk

Základna má rozlohu přibližně 11 ha a je obehnána 3 m vysokou betonovou stěnou. Komplex byl rozdělen do třech částí, mezi nimiž bylo zahrnuto zázemí pro personál (kasárny, kuchyně, kino, posilovna…), technická část s požární stanicí, čerpací stanicí PHM (část A a B) a samotnou částí s palebnými postaveními (část C), která zahrnovala budovy pro uskladnění raket, podzemní prostory s výpočetní technikou a také tři betonové rampy (mosty) vysoké 20 metrů pro radiolokátory ozáření cíle (naváděly raketu na cíl).

RD Podlešín 14

Rodinný domek na návsi

Dvůr Nahý Újezdec

Hospodářský dvůr při tvrzi a pak při zámku, po demolici zámku v r. 1964 jediný pozůstatek zámeckého areálu. Zajímavým a ojedinělým příkladem spojení hospodářského a technického objektu je stodola s polygonálním křídlem, určeným původně pro žentour (volně stojící obdoba žentouru stojí v Nedražicích). 2006 – stodola a sýpka dlouhodobě nevyužívány a neudržovány (střecha nad centrální části stodoly propadlá, krovové konstrukce v místě chybějícího zastřešení zřícené, povalový strop žentouru částečně poškozen, zdivo poškozuje náletová vegetace, ve zdivu vrostlé stromy, západní stěna stodoly…

Zemědělská usedlost Zlovědice 12

Areál usedlosti je v pohledu z ulice charakterizován štítem obytného domu a bránou. Chráněné budovy tvoří společně v řadě do hloubky dvora protáhlý obdélný půdorys. Napravo východně od brány stával výminek, ze kterého se zachovala jen jedna obvodová zeď. Patrovou zděnou stavbu završuje zdobný trojúhelný štít. Hlavní průčelí má tři okenní osy, přičemž v přízemí je jedno z oken zdvojené. V přízemí se nachází několik místností s valenými klenbami a jedna místnost se styčnými lunetami. Zděná omítaná brána se napojuje ohradní zdí na východní nároží hlavního průčelí domu. Vjezd je kruhově zaklenut…

Statek Kundratice

Opuštěný, přízemní nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva. V původních dispozicích se jednalo o obytnou budovu, stáje, stodoly, vejminek, vše s volnými půdami. Za obytným statkem se nachází torzo samostatné stodoly.

Vila Hvozdy

Cena: 14 500 000 Kč
údaj k: 10/2021

Nová synagoga Dobříš

Dobříšská synagoga byla celorepublikovým unikátem, protože svým vzezřením se podobala spíše katolickému kostelu. Většinou jsou totiž synagogy bez věží nebo jsou zdobeny dvěma věžemi. Navíc byla neobvykle orientována směrem k severu.

Bývalý hostinec

Původně barokní hostinec. Od roku 1926 se z objektu stal Hotel Skalka, vedle kterého se nacházela dřevěná stavba, sloužící jako restaurace a oblíbená tančírna. Restaurace se nacházela v místech dnešního občerstvení.

« 1 2 3 4