Nemovitosti k prodeji

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 7 9 12
Počet objektů v databázi: 355

Dům U tří andělů

Cena: dohodou
údaj k: 1/2019
detail

Sklárna Elias Palme

Cena: 3 490 000 Kč
údaj k: 7/2021
detail

Vila Elbhof

Cena: dohodou
údaj k: 2/2020
detail

Zámek Veleslavín

Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstupujícící…

Cena: dohodou
údaj k: 11/2018
detail

Sluneční lázně

Cena: 9 000 000 Kč
údaj k: 7/2019
detail

Škola Boubská

Cena: 1 200 000 Kč
údaj k: 8/2017
detail

Zámek Liberec

Zámek je jednou z prvních zděných staveb v Liberci. Dali ho postavit na místě staršího panského domu tehdejší majitelé frýdlantského panství bratři Kryštof a Melchior z Redernů v letech 1582 – 1587. Podle nejstaršího vyobrazení z konce 17. století, jež se zachovalo na víku skleněného poháru, jednalo se o poměrně jednoduchou renesanční stavbu. Její sedlovou střechu ukončovaly na obou stranách vysoké profilované štíty, nad římsou vystupovaly ozdobné vikýře. Vstup do zámku, umístěný na straně obrácené k městu, zdůrazňoval kamenný portál se znakem Redernů a Šliků. K hlavní budově, označované jako…

Cena: dohodou
údaj k: 1/2006
detail

Bankovní dům Frýdlantská

Autorem je Karel Hubáček. Budova bankovní filiálky vznikla jako přestavba rozestavěného, původně pro jiné účely plánovaného betonového skeletu (dostavba bloku od Pavla Vaněčka). Navzdory omezené půdorysné ploše nabízí objekt v přízemí, vedle haly pro klientelu, i oddělenou otevřenou cestu pro peněžní transporty. V současné době však už v domě ČSOB nesídlí. Hubáčkovými spolupracovníky na projektu v SIALu byli Josef Franc a Václav Bůže. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2020
detail

Zámek Ptení

Cena: dohodou
údaj k: 9/2017
detail

Motel Sosnová

Motorest s restaurací v obci Sosnová u České Lípy u hlavního tahu na Mladou Boleslav a Doksy. Jedná se o komplex tří budov o zastavěné ploše 520m2 s pozemkem o celkové výměře 740m2.

Cena: 3 749 000 Kč
údaj k: 4/2021
detail

Starý zámek Chocenice

Budova čp. 92, nazývána starý zámek, je barokního původu, podle charakteru některých konstrukcí je tento dům barokního původu, klenby a krov pocházejí z konce 17. až první poloviny 18. století. S největší pravděpodobností byl tento objekt vystaven na přelomu 17. - 18. století jako zámecký sídelní objekt, později budova sloužila jako ubytování panského správce statku a jako byty zaměstnanců statku, později po přesunutí správcovny do zámku využit pro byty zaměstnanců statku. Budova je stavebním unikátem, dochovaný typ konstrukcí je dnes zcela ojedinělý (zděné přízemí a roubené patro s…

Cena: 3 200 000 Kč
údaj k: 8/2018
detail

Zámek Lčovice

Zámek je dvoupatrová budova nepravidelného půdorysu s raně barokním arkádovým průčelím s nápadně velkými okny. Půdorys hlavní budovy zámku je z větší části tvořen zmíněnou původní gotickou tvrzí s až 2 metry silným zdivem. Vstupní brána pochází z první poloviny 19. století. K severnímu nároží zámku je připojena patrová desetiboká barokní přístavba s klenutým přízemím. V parku, který byl založen v roce 1660, stojí osmiboká, raně barokní kaple z roku 1669 zakončená kupolí a lucernou, vyzdobenou malbou s bohatým štukem. Osmiboký je i pavilón se znakem Hýzrlů z Chodů. Stejný půdorys má i Rotta …

Cena: dohodou
údaj k: 1/2020
detail

Bývalá ubytovna Kovák

Cena: 10 600 000 Kč
údaj k: 6/2019
detail

Schichtovy lázně

Cena: dohodou
údaj k: 9/2020
detail

Zámeček Na Ptáku

Cena: 4 050 000 Kč
údaj k: 3/2021
detail

Selská hospoda Mořina

Cena: 6 500 000 Kč
údaj k: 1/2018
detail

Starý zámek Košetice

Cena: 4 500 000 Kč
údaj k: 8/2017
detail

Vodárna Velká Dobrá

Opuštěný areál bývalé vodárny. V roce 1891 byla dokončena realizace studní včetně stavby vodárny Dobrá, ze které se čerpala voda až do zemního vodojemu, později i do věžového vodojemu v Kladně a odtud do města.

Cena: dohodou
údaj k: 4/2021
detail

Zámek Luka

Architektonicky hodnotná raně barokní dvoupatrová zámecká budova pravidelné čtyřkřídlé dispozice kolem malého vnitřního dvora čtvercového půdorysu. Zdivo zámku obsahuje raně gotické a renesanční stavební konstrukce. K jihozápadnímu nároží zámku býval přistavěn dnes již z větší části zbořený novodobý drobný přístavek. V ose hlavního jižního průčelí je situován architektonicky zdůrazněný portál polokruhově zakončeného průjezdu do vnitřního dvora s rozeklaným trojúhelníkovým štítem. Renesanční jižní křídlo zámku je v západním a východním průčelí završeno renesančními štíty, členěnými pilastry.…

Cena: dohodou
údaj k: 2/2021
detail

Kleinertova vila

Historická vila továrníka Kleinerta sloužila jako oční léčebna. Léčily se zde děti s těžkými očními vadami. V roce 1999 byl areál prodán. Bylo plánováno jeho využití pro zdravotnické a léčebné účely. K tomu ovšem nedošlo, protože vlastník údajně nesehnal investory. Bývalá oční léčebna, která bývala chloubou, se v průběhu let proměnila v ruinu. Budova je napadena dřevokaznými chorobami a škůdci a má narušenou statiku. Z tohoto důvodu jí hrozí demolice. Vila je obklopena lesoparkem se vzácnými dřevinami. V parku se nachází kašna. Vilu obklopuje kamenná hradba s romantickými strážními věžemi.…

Cena: 20 222 000 Kč
údaj k: 4/2021
detail

Zámek Mlýnický Dvůr

Cena: 2 750 000 Kč
údaj k: 1/2019
detail

Storchova vila

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019
detail

Rukavičkářské závody Abertamy

Cena: 18 000 000 Kč
údaj k: 12/2018
detail

Zámek Polní Voděrady

Cena: 45 000 000 Kč
údaj k: 2/2020
detail

Zámek Postoloprty

Cena: dohodou
údaj k: 5/2021
detail

Pivovar arcivévody Ludvíka Salvatora Toskánského

Obdélná budova, patrová, velmi dlouhá, původně se sedlovou střechou a podstřešní profilovanou římsou. Na JV straně při J nároží přízemní přístavek s pultovou střechou. JZ část novodobě upravena nástavbou 3. podlaží s téměř plochou střechou. Užší nástavba lícuje se zadní stěnou. Pod novodobou omítkou sgrafitová výzdoba. V interiéru v přízemí dochován dvoulodní prostor s křížovými hřebínkovými klenbami a středními podporami. [2]. Na zdech ve východní části stavby jsou zbytky renezanční ozdobné omítky.

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019
detail

Zámek Tmaň

  Zdejší staré chlévy nahradil nový kravín, složený ze dvou částí stupňovitě stoupajících do dvahu. Fasády člení vysoké lizény vysazené z lícových cihel, propojené úseky architrávu, na který dosedají sdružené otvory pícníku. Z režných cihel je vysazena i římsa a šambrány převýšených segmentově sklenutých okenních otvorů. Jednolodní interiér je zastropen segmentovými klenbami do pásů. Kolmo k chlévům stojí další mohutná hospodářská budova zapuštěná do svahu - ze dvora patrová, jejíž fasády opět rytmizují vysoké lizény. V podstřeší sedlové střechy malého sklonu, navenek otevřeného velkými…

Cena: 17 000 000 Kč
údaj k: 3/2018
detail

Hospoda Velemín

Cena: 1 999 000 Kč
údaj k: 12/2017
detail

Hospoda Pohoda Hřensko

Cena: 1 782 280 Kč
údaj k: 5/2018
detail

Zámek Kupařovice

Cena: dohodou
údaj k: 12/2020
detail
« 1 2 3 4 7 9 12