Nemovitosti k prodeji

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 9 12
Počet objektů v databázi: 356

Pivovar Vsetín

Cena: 8 900 000 Kč
údaj k: 11/2019
detail

Nowakova vila

Cena: 73 000 000 Kč
údaj k: 2/2020
detail

Zámek Rožmitál pod Třemšínem

Zámek je zařazen na seznam ohrožených památek, chráněn jako kulturní památka České republiky [5] [19] [21] (nesprávně často zmiňován jako národní kulturní památka). Rozsáhlý areál (zámecké budovy s nádvořím a hosp.-správním zázemím, most a park) jehož jádrem je zámecká budova s několika paláci. Pův. vodní hrad ze 13 st. byl v 1. čtvrtině 16. st. přestavěn a následně dále upraven. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 9/2020
detail

Zámek Přestavlky u Přerova

Cena: 24 900 000 Kč
údaj k: 2/2021
detail

Nemocnice Na Kopě

Cena: 7 990 000 Kč
údaj k: 5/2021
detail

Nedostavěný hotel

Cena: dohodou
údaj k: 1/2018
detail

BD U Chemičky 1171

Cena: dohodou
údaj k: 10/2018
detail

Kaiser Franz Josef-Schule, Jáchymov

Cena: dohodou
údaj k: 1/2018
detail

Dolní základní škola Kamenický Šenov

V Šenově se rafinací skla a obchodem zabývalo německy mluvící obyvatelstvo, kdežto hutští byli vesměs německého původu. Silná česká menšina potřebovala českou školu. Její nová budova byla slavnostně otevřena 19.6.1926. Ve válečných letech užívána pro jiné účely jako např. ubytovna přesídlenců. Cca v roce 2004 byla škola sloučena z horní školou a tato budova od té doby chátrá.

Cena: 418 000 Kč
údaj k: 4/2020
detail

Parostrojní drážní vodárna

Cena: 1 060 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Starozámecký pivovar a zámek Votice

Areál zámku, později pivovaru, se rozkládá na poměrně rozlehlém území jižně od děkanského kostela. Plocha areálu je po většině svého obvodu obestavěna budovami. Hlavní vstup do areálu je veden v severozápadním nároží. Vstup je situován mezi dvěma velkými budovami, jejichž hlavní průčelí svírají ostrý úhel. Na západní straně dvora je to budova čp. 17 - západní, původně obytné křídlo sídla, na severní straně hospodářská budova, přestavěná na pivovar. Východní průčelí dvora je tvořeno hospodářskou stavbou s novodobými úpravami. Jižní stranu uzavírají stavení dnešních dílen. Západní průčelí dvora…

Cena: dohodou
údaj k: 1/2017
detail

Zámek Milhostice

Cena: dohodou
údaj k: 1/2020
detail

Zámek Smilkov

Cena: dohodou
údaj k: 1/2016
detail

Škola Rožmberk nad Vltavou

Cena: 13 000 000 Kč
údaj k: 5/2020
detail

Vila Birnbaum - Teplice

Solitérní, obytná budova z 2. pol. 19. století je hmotově výrazně členěna. Akcent je pak dán na hlavním průčelí, které je na svém středu výrazně převýšeno. Hlavní vstup uvozuje segmentové schodiště s portikem. [2]. Tzv. vila Birnbaum, která nese jméno po rodině tehdejšího majitele Leopolda Birnbauma, leží v centrální zóně města v blízkosti architektonicky významných budov. K budově přináleží pozemek, zahrada o výměře 1 280 m². [3]

Cena: dohodou
údaj k: 8/2020
detail

Hotel Polom

Cena: 9 990 000 Kč
údaj k: 7/2018
detail

Zámek Chudobín

Cena: dohodou
údaj k: 3/2019
detail

Tvrz Svébohy

Původně středověká tvrz, přestavěná renesančně na konci 16. století a rozšířená počátkem 17. století. Hlavní patrová budova tvrze byla na bocích původně doprovázena dvěma užšími křídly. Severní bylo v 70. letech 20. století v havarijním stavu a před rokem 1972 se část obvodové zdi zřítila, po částečném zrušení památkové ochrany byla tato část demolována. Pravé jižní křídlo se dosud zachovalo, má zčásti zničený krov a statické poruchy ve zdivu, zřítila se nádvorní pavlač, poškozeny jsou stropy přízemí i patra) a chátrá dál. Tvrz je v držení soukromého majitele, zadní hospodářské budovy …

Cena: 2 200 000 Kč
údaj k: 9/2019
detail

MD Havířská 249

Cena: dohodou
údaj k: 3/2018
detail

Papírna Gottlieb Haase synové

Cena: dohodou
údaj k: 1/2020
detail

Starý mlýn, Bílý Potok

Cena: 1 060 000 Kč
údaj k: 1/2017
detail

Nový zámek Libějovice

Původně se jednalo o barokní zámek, jehož stavbu zahájil 1696 Filip Emanuel Buquoy. V letech 1816-1817 za Schwarzenberků byl zámek zvýšen a upraven ve stylu pozdního empíru. Cenné interiéry včetně konstrukcí. Krajinářský park založen roku 1822. Nový zámek je situován při západním okraji vsi Libějovice, podél komunikace Libějovice - Chelčice. Zámek je obklopen rozsáhlým krajinářským parkem z počátku 19. století. [2]

Cena: 16 500 000 Kč
údaj k: 1/2020
detail

Tvrz Hamr

Cena: 1 487 000 Kč
údaj k: 4/2020
detail

AD Radiová 1325

Cena: dohodou
údaj k: 11/2017
detail

RD Semilská 601

Cena: dohodou
údaj k: 3/2019
detail

Pension Harmonie

Cena: dohodou
údaj k: 12/2017
detail

Měšťanský dům Walter Scott

Cena: 15 000 000 Kč
údaj k: 12/2017
detail

BD Pod Jelením skokem 398

Cena: 15 000 000 Kč
údaj k: 12/2017
detail

Zámek Škvořetice

Cena: dohodou
údaj k: 1/2018
detail

Zámek Zahořany

Jedno až dvoupatrová čtyřkřídlá budova se dvěma nárožními a středovým rizalitem. Severní křídlo je otevřeno do nádvoří arkádami, v severovýchodním koutě je hranolová věž. Stávající podoba zámku pochází z přestavby v roce 1708, datované vstupním portálem. [1]

Cena: 7 500 000 Kč
údaj k: 11/2020
detail
1 2 3 4 5 6 7 9 12