Nemovitosti k prodeji

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 10 13
Počet objektů v databázi: 365

Lázeňský dům Gogol

Cena: 20 212 500 Kč
údaj k: 12/2017
detail

Zámek Škvořetice

Cena: dohodou
údaj k: 1/2018
detail

Fara Čížkov

Fara v Čížkově je chráněná kulturní památka, zapsaná v Seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 307 13/4-257. Budova byla postavena v roce 1680. Jedná se o jednopatrovou poměrně hmotnou stavbu o půdorysných rozměrech 24x15m, která je částečně podsklepená a krytá nepůvodní mansardovou střechou. Půdorysná dispozice vychází ze základního komunikačního kříže. V přízemí, v hlavní ose je široký průjezd, na který navazují užší chodby v podélné ose. Schodiště, spojující sklep, první patro a podkroví je v jihovýchodní části fary. Západní úsek chodby byl změněn na menší místnost a zbytek…

Cena: dohodou
údaj k: 5/2019
detail

Zámek Zahořany

Jedno až dvoupatrová čtyřkřídlá budova se dvěma nárožními a středovým rizalitem. Severní křídlo je otevřeno do nádvoří arkádami, v severovýchodním koutě je hranolová věž. Stávající podoba zámku pochází z přestavby v roce 1708, datované vstupním portálem. [1]

Cena: 7 500 000 Kč
údaj k: 11/2020
detail

Hotel Klenov

Cena: dohodou
údaj k: 7/2019
detail

Dvůr Blatce

Cena: 1 462 000 Kč
údaj k: 1/2020
detail

Zámek Lipany

Cena: dohodou
údaj k: 10/2018
detail

Pivovar Petrohrad

Cena: 1 700 000 Kč
údaj k: 11/2019
detail

Vila Viktora A. Beneše

Cena: dohodou
údaj k: 2/2020
detail

Hotel Thaya

Cena: dohodou
údaj k: 7/2019
detail

Hotel Vlčina

Cena: dohodou
údaj k: 1/2019
detail

Nový zámek Batelov

Dvoupatrová dvoukřídlá klasicistní budova obklopena zbytky parku z 19. století. Západní, kratší křídlo v sobě pravděpodobně ukrývá pozdně renesanční jádro tvrze. U vchodu jsou osazeny dvě erbovní desky – Jiřího Čížovského z Čížova z r. 1586 a Viléma Oldřicha Odkolka. Místnosti v přízemí západního křídla si uchovaly valené klenby.

Cena: 7 490 000 Kč
údaj k: 2/2021
detail

RD Havlíčkova 1565

Cena: dohodou
údaj k: 8/2017
detail

Usedlost Modlešovice

Cena: 790 000 Kč
údaj k: 5/2018
detail

Nový zámek Golčův Jeníkov

Cena: 13 500 000 Kč
údaj k: 4/2020
detail

Zámek Nová Lhota u Kluků

Jedná se o mimořádně hodnotnou památku, která je příkladem spojení malého panského sídla s hospodářským dvorem. Areál zámku s hospodářským dvorem se nachází v SV části vsi. Dvůr nepravidelného, rámcově obdélného tvaru, s podélnou osou vedenou ve směru S-J, je otevřený na jižní straně torzálně dochovanou pilířovou branou. Z levé strany k bráně přiléhá dvoukřídlé hospodářské stavení, z pravé strany torzo menšího objektu se zbytky kleneb. Za bránou, volně ve dvoře, stojí patrová budova zámku s podélnou osou vedenou rovněž ve směru S-J. Téměř celou západní stranu dvora ohraničují chlévy, jejichž…

Cena: 3 500 000 Kč
údaj k: 6/2020
detail

Vila továrníka Haase

Cena: 1 799 200 Kč
údaj k: 2/2021
detail

Haus Elsa

Cena: 520 000 Kč
údaj k: 6/2018
detail

VD Rudník 486

Cena: 1 200 000 Kč
údaj k: 1/2021
detail

Zámek Studenec

Cena: dohodou
údaj k: 10/2018
detail

Dvůr Debrník 10

Cena: dohodou
údaj k: 2/2020
detail

Zámek Jetřichovice

Cena: 25 000 000 Kč
údaj k: 9/2017
detail

VD Kavrlík 2

Kavrlík je vesnička o několika chalupách, vzdálená asi 1km od města Kašperské Hory. Chalupa patřívala sedláku Huislovi, dnes se jedná o torzo bývalého velkého statku s dvorem. Majitel se o ni řadu let nestará a objektu ubývá, ještě před časem k chalupě po levé straně přirůstal fragment dřevěné konstrukce sousedního stavení. Ves přitom stojí na turistické cestě z Kašperských Hor na hrad Kašperk. Chalupa se zvoničkou je místotvorným prvkem v krajině a dokladem šumavského lidového stavitelství. Proti ní stojí památkově chráněná návesní kaplička. Také chalupa byla údajně v 90. letech navržena na…

Cena: 8 500 000 Kč
údaj k: 5/2018
detail

Penzion Pozorka

Cena: dohodou
údaj k: 9/2020
detail

Zámek Kounice u Českého Brodu

Cena: dohodou
údaj k: 5/2018
detail

Schichtova vila - Ústí nad Labem

Cena: dohodou
údaj k: 12/2020
detail

Hotel U splavu Mumlavy

Cena: dohodou
údaj k: 10/2017
detail

Zájezdní hostinec v Arnoštově

Zděný objekt z konce 18. stol. je situován na rozlehlém obdélném půdorysu. V domě se nachází řada historických konstrukcí včetně náročně provedeného krovu mansardové střechy.  

Cena: 560 000 Kč
údaj k: 11/2019
detail

Dvůr Pšov 22

Cena: 600 000 Kč
údaj k: 7/2018
detail

Zámek Liběšice

Cena: dohodou
údaj k: 1/2021
detail
1 2 3 4 5 6 7 10 13